Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12241350  

โครงสร้างทางภาษา

 
 
 

Verbs  คือคำที่แสดงการกระทำหรือถูกกระทำมีดังต่อไปนี้

อกรรมกริยา (Intransitive verb)  เป็นกริยาที่มีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง

ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ
 

smile

ยิ้ม

cry

ร้องไห้

run

วิ่ง

speak

พูด

go

ไป

come

มา

sit

นั่ง

sleep

นอน

walk

เดิน

I like to smile.
My dog runs quickly.

สกรรมกริยา (Transitive verb)  เป็นกริยาที่ยังไม่สมบูรณ์ต้องมีกรรมมารอง
รับจึงจะทำให้ประโยคสมบูรณ์

write

เขียน

give

ให้

buy

ซื้อ

look

มอง

close

ปิด

kick

เตะ

He writes novels.
I bought a car.

กริยารูปธรรมดา (Regular verb) คือเมื่อเปลี่ยนเป็นช่องที่สองกับ
ช่องที่สามเพียงแค่เติม d หรือ ed ท้ายคำ

walk
walked
walked
เดิน
like
liked
liked
ชอบ
play
played
played
เล่น
love
loved
loved
รัก
 
กริยารูปพิเศษ (Irregular verb) เมื่อเปลี่ยนเป็นช่องที่สอง (Past tense) ช่องที่สาม (Past Participle) จะมีรูปที่เหมือนกันและรูปที่แตกต่างกัน
 
1 มีรูปเหมือนกันทั้งสามช่อง
cut cut cut ตัด
read read read อ่าน
hit hit hit ตี
hurt hurt hurt เจ็บ
put put put วาง ใส่

2. มีรูปที่แตกต่างกัน

eat ate eaten กิน
fly flew flown บิน
break broke broken แตก หัก
build built built สร้าง
come came come มา
do did done ทำ
make made made ทำ สร้าง
pay paid paid จ่ายเงิน
steal stole stolen ขโมย
think thought thought คิด
 
 
Infinitives

Infinitive ตามด้วย to คือกริยาช่องที่ 1ที่ต้องมี to นำหน้ามีลักษณะการใช้คือ

1.ใชัเป็นประธาน
It is not difficult to learn English.

2. ใช้ตามหลังคำกริยา
It's starting to rain.

กริยาที่ตามด้วย Infinitive  ตามด้วย to ได้แก่คำว่า

hope

หวัง

need

ต้องการ

prepare

เตรียม

except

ยอมรับ

decide

ตัดสินใจ

appear

ปรากฎ

ask

ขอร้อง

plan

วางแผน

mean

ตั้งใจ

remind

เตือน

swear

สาบาน

pretend

เสแสร้ง

want

ต้องการ

promise

สัญญา

neglect

เพิกเฉย

learn  

เรียนรู้

deserve

สมควรได้รับ

manage

จัดการ

3.ใช้ในรูป verb + object+infinitive
She didn't ask him to go.

4.ใช้ตามหลังคำคุณศัพท์ (adjective) Infinitive ถูกใช้ตามหลังคำคุณศัพท์บางคำ
I'm glad to know you.
She was surprised to hear that.

5. ใช้ตามหลังคำนาม (noun) เราสามารถใช้ Infinitive ตามหลังคำนามบางตัว
I told him about my decision to divorce.

6.ใช้ตามหลัง who, what, how etc.
ในประโยค reported speech เราสามารถใช้ infinitive ตามหลัง who, what, where,when etc (ยกเว้น why) ที่พูดเกี่ยวกับคำถามและตอบคำถาม

verb +question-word +Infinitive

I don't know how to make a cake.
 
Infinitive ไม่มี to  คือกริยาช่องที่ 1 ที่ไม่ต้องมี to นำหน้ามีลักษณะการใช้ดังนี้

1. Modal auxiliary verbs(กริยาช่วย)
เราใช้ infinitive ไม่มี to ตามหลังกริยาช่วย will, shall, would, should, can, could
may, might, had better
We must clean the room.

2.ใช้ infinitive ไม่มี to ตามหลังคำกริยาที่แสดงการรับรู้และสังเกตเห็นได้แก่คำว่า
let  อนุญาต
make ทำ
see เห็น
hear ได้ยิน
feel รู้สึก
watch ดู เฝ้าดู
notice สังเกต
I saw a boy steal a car.

3.ใช้ infinitive ไม่มี to ตามหลัง why (not) ที่หมายถึงสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือการ
ทำในสิ่งโง่ๆ เช่น
Why did you do that? It's the stupidest thing I've ever seen.

4.ใช้ infinitive ไม่มี to ตามหลัง and, or, except, but, than
เราสามารถนำคำ infinitive มาใช้ร่วมกันด้วย and, or, except, but, than แต่ว่า
infinitive ตัวที่สองไม่ต้องมี to
Do you want to go out or stay home?หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved