Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13784219  

ชุมชนคนสร้างสื่อ

เมื่อก่อนใน Flash4 การควบคุมระดับเสียงหรือการ fade เสียง ทำได้เฉพาะตอนดีไซน์เท่านั้น ไม่สามารถควบคุมจากสคริปในขณะที่รันได้ ทำให้ผลงานที่เราทำนั้นดูไม่ค่อย interactive ซักเท่าไร มาวันนี้ Flash5 ได้เพิ่มความสามารถด้านการควบคุมเสียงลงในสคริปแล้ว ทำให้คุณสามารถใช้สคริปสั่งการหรือควบคุมเสียงได้ดังใจนึก ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่า Movie ที่ดูอยู่นั้นสามารถตอบโต้กับผู้ชมได้ดีจริงๆ

สร้างวัตถุให้พร้อม
1. สร้างปุ่มขึ้นมา 1 ปุ่ม โดยใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ใน Toolbar วาดเป็นรูปร่างใดก็ได้ แล้วใช้เครื่องมือ Arrow เลือกรูปปุ่มที่เราสร้างขึ้นมา กด F8 จะมีหน้าต่าง Symbol Properties ขึ้นมา ในช่อง name กำหนดชื่อเป็น Button แล้วกำหนด behavior เป็น Button กด OK


2. อิมพอร์ตเสียงที่ต้องการควบคุมเข้ามาใน Movie โดยไปที่เมนู File->Import แล้วเลือกเสียงที่ต้องการ

ทำปุ่มควบคุมระดับเสียง
1. คลิ๊กขวาที่เฟรมที่ 1 เลือก Panels->Sound พาเนล Sound จะปรากฏขึ้น ในช่อง sound ให้เลือกเสียงที่คุณอิมพอร์ตเข้ามา พร้อมจำชื่อของเสียงที่ปรากฏในช่อง sound ที่คุณเลือกไว้ด้วย แล้วกำหนดค่าในช่อง Loop ให้เป็น 500 (เสียงจะได้วนลูปนานๆ)


2. คลิ๊กขวาที่เฟรมที่ 1 เลือก Action พาเนล Action จะปรากฏขึ้น คลิ๊กที่ปุ่มบวก->Actions->Set Variable ในช่อง Variable ให้ใส่ soundCTL ซึ่งเป็นชื่อของอ๊อปเจ๊กที่เราจะสร้างขึ้นมา เอาไว้อ้างอิงถึง sound ต่างๆ ชื่ออ๊อปเจ๊กนี้ คุณสามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการ ส่วนในช่อง Value ให้ใส่ new Sound() แล้วใส่เครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความ Expression (ที่อยู่หลังช่อง Value)

3. ยังไม่ต้องไปไหน ให้คลิ๊กที่ปุ่มบวก->Actions->evaluate แล้วใส่สคริปในช่อง Expression แบบนี้ soundCTL.attachSound(ชื่อของเสียง) สำหรับในตัวอย่างนี้ เสียงที่ผมใช้มีชื่อว่า AirStrike สคริปในช่อง Expession จะต้องใส่แบบนี้ soundCTL.attachSound(AirStrike)


4. ไปคลิ๊กขวาที่ปุ่มที่สร้างไว้ เลือก Actions ในพาเนล Actions ให้คลิ๊กที่ปุ่มบวก->Actions->evaluate ในช่อง Expression ให้ใส่ soundCTL.setVolume(ระดับเสียงเป็นเปอร์เซ็น) เสร็จแล้วก็สั่งรันเลยครับ (กด Ctrl+Enter) แล้วทดสอบโดยการคลิ๊กที่ปุ่มที่เราใส่สคริปลงไปครับ


ทำปุ่มควบคุมการแพนเสียงซ้าย-ขวา
การแพนเสียงซ้ายขวา คือการบังคับให้เสียงนั้นๆดังทางซ้ายหรือทางขวาตามที่เรากำหนด เป็นลูกเล่นตัวนึงที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวเชียว

1. ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 ในเรื่องการทำปุ่มควบคุมระดับเสียง

2. คลิ๊กขวาที่ปุ่มที่เราสร้างไว้ เลือก Actions ในพาเนล Actions ให้คลิ๊กที่ปุ่มบวก->Actions->evalute ในช่อง Expression ให้ใส่ soundCTL.setPan(ระดับการแพนซ้าย-ขวา) ซึ่งระดับการแพนซ้าย-ขวานี้จะมีค่า -100 ถึง 100 โดยที่ -100 หมายถึงแพนเสียงไปยังด้านซ้ายสุด และ 100 หมายถึงแพนเสียงไปยังด้านขวาสุด เสร็จแล้วก็สั่งรัน ให้ทดสอบโดยการคลิ๊กที่ปุ่มที่เราใส่สคริปลงไปครับ


ทำปุ่มควบคุมการทรานสฟอร์มเสียง
การทรานสฟอร์มเสียง เป็นการปรังแต่งสัญญาณเสียงทั้งทางซ้ายและขวา ให้ดังเบาตามที่เรากำหนด การทรานสฟอร์มเสียงนั้นจะต่างกับการแพนเสียง โดยการทรานสฟอร์มเสียงนั้น สามารถสร้างเสียงสเตอริโอจากเสียงโมโนได้ และสามารถทำเสียงโมโนจากสเตอริโอได้ พูดง่ายๆก็คือ เราสามารถนำเสียงซ้ายไปไว้ทางขวาพร้อมๆกับนำเสียงทางขวาไปไว้ทางซ้ายได้ (ซึ่งการแพนทำไม่ได้)

1. ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 ในเรื่องการทำปุ่มควบคุมระดับเสียง

2. คลิ๊กขวาที่เฟรมที่ 1เลือก Actions ในพาเนล Actions ใส่คำสั่ง Set Variable ต่อจากคำสั่งในขั้นตอนที่แล้ว โดยการคลิ๊กที่ปุ่มบวก->Actions->Set Variable ในช่อง Variable ให้ใส่ชื่ออ๊อบเจ๊กที่จะนำไปเก็บข้อมูลการทรานสฟอร์ม ในที่นี้กำหนดให้เป็น StransObj ส่วนในช่อง Value ให้ใส่ลงไปว่า new Object() แล้วไปใส่เครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความ Expression ที่ท้ายช่อง Value ด้วยครับ


3. คลิ๊กขวาที่ปุ่มที่เราสร้างไว้ เลือก Actions ในพาเนล Actions ใส่คำสั่ง Set Variable ลงไป โดยคลิ๊กปุ่มบวก->Actions->Set Variable ในช่อง Variable ให้ใส่ StransObj.ll ส่วนช่อง value ให้ใส่เปอร์เซ็นความดังของสัญญาณเสียงช่องซ้ายที่ลำโพงซ้าย(-100 ถึง 100) แล้วไปใส่เครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความ Expression ท้ายช่อง Value ครับ

4. ใส่คำสั่ง Set Variable ลงไป ต่อท้ายคำสั่งอันที่แล้ว ในช่อง Variable ให้ใส่ StransObj.lr ส่วนช่อง value ให้ใส่เปอร์เซ็นความดังของสัญญาณเสียงช่องขวาที่ลำโพงซ้าย(-100 ถึง 100) แล้วไปใส่เครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความ Expression ท้ายช่อง Value ครับ

5. ใส่คำสั่ง Set Variable ลงไป ต่อท้ายคำสั่งอันที่แล้ว ในช่อง Variable ให้ใส่ StransObj.rl ส่วนช่อง value ให้ใส่เปอร์เซ็นความดังของสัญญาณเสียงช่องซ้ายที่ลำโพงขวา(-100 ถึง 100) แล้วไปใส่เครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความ Expression ท้ายช่อง Value ครับ

6. ใส่คำสั่ง Set Variable ลงไป ต่อท้ายคำสั่งอันที่แล้ว ในช่อง Variable ให้ใส่ StransObj.rr ส่วนช่อง value ให้ใส่เปอร์เซ็นความดังของสัญญาณเสียงช่องขวาที่ลำโพงขวา(-100 ถึง 100) แล้วไปใส่เครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความ Expression ท้ายช่อง Value ครับ

7. ให้คลิ๊กที่ปุ่มบวก->Actions->evalute ในช่อง Expression ให้ใส่ soundCTL.setTransform(ชื่ออ๊อบเจ๊กที่เก็บข้อมูลการทรานส์ฟอร์ม) ถ้าคุณตั้งชื่ออ๊อบเจ๊กเป็น StransObj ก็ให้ใส่ลงไปว่า soundCTL.setTransform(StransObj) เลยครับ เสร็จแล้วก็สั่งรัน ให้ทดสอบโดยการคลิ๊กที่ปุ่มที่เราใส่สคริปลงไปครับ


ส่วนคำสั่งที่เหลือคือ getPan, getVolume, getTransform คำสั่งเหล่านี้เป็นคำสั่งที่เอาไว้ขอข้อมูลเกี่ยวกับ Pan, Volume, Transform จาก Flash ครับ วิธีใช้ก็ไม่ยาก สามารถใช้ร่วมกับคำสั่ง Set Variable และคำสั่งอื่นๆได้ทันที รูปแบบคำสั่งเช่น Var = ชื่ออ๊อบเจ๊ก.getPan() อันนี้เป็นคำสั่งกำหนดค่าของตัวแปร Var ให้มีค่าเท่ากับค่าการ Pan เสียง ของอ๊อบเจ๊กที่เราใส่ลงไป ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ถ้ายังสงสัยอยู่ก็ดาวน์โหลดตัวอย่างไปศึกษาเลยครับ รับรองเข้าใจแน่นอนครับหน้าที่ :: 58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved