Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11202377  

กิจกรรมของเรา
17 สิงหาคม 2554 ว่าที่ศึกษานิเทศก์ศึกษาดูงานสพป.อต1
9.00-12.00 วันที่ 17 สิงหาคม 2554 ว่าที่ศึกษานิเทศก์สพป.อต.2 นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ นส.เบญจมาศ กิ่งดี และ นส.ภัสรา อุดาการศึกษาดูงานโครงสร้างระบบนิเทศการศึกษา มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 นายสุพล จันต๊ะคาด ให้แนวทางและอำนวยความสะดวก ขอขอบพระคุณเป็นที่ยิ่ง แม้ว่าภาระกิจของกลุ่มงานจะหนักล้นมือแต่ทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบคุณท่านปรีชา สุขเกษม กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม ขอบคุณท่านชวลิต คำเพ็ง ศน.อุทัย พรหมโสภา ศน.ณัฐพัชร์ กลิ่นลอย กลุ่มงานเลขานุการ ขอบคุณว่าที่ พ.ต. สมชาย อินทร์ขำ ศน.สุนันทา รักพงษ์ศน. ชาญยุทธ์ มั่งคั่ง ศน.เสาวพิศ อุ่นพันธ์กลุ่มงานวัดประเมินผล ขอบคุณ ศน.บริบูรณ์ คำด้วง ศน.ภณ แว่นวิชัย ศน.อุทัย กลุ่มงานพัฒนานิเทศ ขอบคุณ ศน.วุฒิศักดิ์ สังเวียนวงษ์ กลุ่มงานประกันคุณภาพ ขอบคุณ ศน.ประยุทธ คำเพ็ง กลุ่มหลักสูตร รวมถึงอีกหลายท่านที่ติดภาระกิจแต่ระลึกถึงเสมอ ไม่ลืมเพลงนิเทศธำรงและอาหารกลางวันแสนอร่อย เราประทับใจบรรยากาศอบอุ่นนั้นมากมายและจะหาโอกาสตอบแทนพระคุณค่ะ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
บรรยากาศสบายๆในห้องนิเทศ ท่านสุพลใจดีมากค่ะ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ท่านปรีชา สุขเกษมถ่ายทอดกระบวนยุทธ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
งานเลขาฯ มีตลอดปีแต่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวก็ชินไปเองค่ะ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
งานวัดประเมินผลไม่ยุ่งยากแค่จับตัวเลขใส่สูท
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
มั่นคงธำรงความดี เพราะเรามีหน้าที่ชี้นำ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
เชี่ยวชาญด้วยการกระทำ ชี้นำให้ถึงหลักชัย
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สร้างแต่มวลมิตรคิดรักสามัคคี เป็นเพื่อนที่ดีใจล้วนมีเพื่อให้
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
นิเทศการศึกษาพัฒนามุ่ง คุณภาพผดุง ปริมาณได้
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
มั่นคง ธำรงจรรยา สมนามว่าศึกษานิเทศก์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
มั่นคง ธำรงศักดิ์ศรี รักหน้าที่เหนือชีวิตตน
หน้าที่ :: 1  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved