Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12921282  

ศิลปวัฒนธรรมไทยศิลปวัฒนธรรมไทย


 
     
        
         จากการเลาะลัดไปตามตะเข็บประเทศเพื่อนบ้านพบวัฒนธรรมต่างๆอันคล้ายคลึง หลายอย่างมีวิวัฒนาการ ทำให้ย้อนกลับมองตัวเราเองใหม่ ทำให้รู้สึกเหมือนห่างไกลเกินกว่าจะกลับมาเรียนรู้ว่า พื้นฐานของชาติบ้านเมืองเดิมเรานั้น มีความเป็นมาหรือมีวัฒนธรรมอย่างไร ความรู้สึกเช่นนี้เหมือนกับเราลืมมองอดีตตัวเอง "การมีวิถีชีวิตกับสังคมปัจจุบันจำเป็นต้องดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ที่วิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ถ้าเรามีปัจจุบันโดยไม่มีอดีต เราก็จะมีอนาคตที่คลอนแคลนไม่มั่นคง" การดำเนินการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนศิลปะในรูปแบบบล็กเกอร์นี้ จึงเป็นเสมือนการค้นหาอดีต โดยต้องการให้อนุชนได้มองเห็นถึง ความสำคัญของบรรพบุรุษ ผู้สร้างสรรค์ศิลปะไทย ให้เราทำหน้าที่สืบสานต่อไปในอนาคต
 
 
เพลงประกอบ :::ฟ้อนสาวไหม:::

 • :::รำเชิญพระขวัญ:::
 • :::ระบำทวาราวดี:::
 • :::ระบำกฤษดาภินิหาร:::
 • :::ประวัติระบำดาวดึงส์:::
 • :::ประวัติระบำตารีกีปัส:::
 • :::ประวัติรำฟ้อนเทียน:::
 • :::ประวัติระบำรองเง็ง:::
 • :::ประวัติรำชวา:::
 • :::ประวัติรำตังหวาย:::
 • :::ประวัติระบำเก็บใบชา:::
 • :::ประวัติฟ้อนเล็บ:::
 • :::ประวัติระบำดอกบัว:::
 • :::ประวัติระบำเทพบันเทิง:::
 • :::ประวัติรำศรีวิขัย:::
 • :::ประวัติฟ้อนภูไท:::
 • :::ประวัติฟ้อนสาวไหม:::
 • :::ประวัติฟ้อนเงี้ยว:::
 • :::ประวัติรำลาวกระทบไม้:::
 • :::ประวัติระบำสุโขทัย:::   
   
   
   
   
   
   
   
 • หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  


  Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved