Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13784062  

ทรัพยากรคลับ
  

 
ภัสรา อุดาการ
Pasra Udakarn 

คบ., กศม. (ภาษาอังกฤษ)
ครูดีเด่นสาขาภาษาอังกฤษสปช. 2539
ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้สาขาภาษาอังกฤษ 2545
ครูรางวัลเกียรติยศ(Teacher Awards)สาขาภาษาอังกฤษ 2548
ครูชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ 2550
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ดีเด่น สพท.อต.2 2553
ครูผู้สอนดีเด่นคุรุสภา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัด   2553
ครูผู้สอนดีเด่นคุรุสภาสาขาภาษาอังกฤษ 16 มกราคม 2554
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 10 ตุลาคม 2554
ครูสอนดี 2555 "สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง" รุ่นแรก
ครูหนึ่งแสนครูดี 16มกราคม 2555 รุ่นแรก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนอกราชการ 1 ตุลาคม2555
 
ปัจจุบัน บรรณาธิการนิตยสารออนไลน์ตามใจไปค้นฝัน


 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ :: 1   2  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved