Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11380939  

กิจกรรมของเรา
5-6 กันยายน 2554 สพป.เชียงใหม่เขต 1 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ ระดับภาคเหนือ ปี 2554
สพป.เชียงใหม่เขต 1 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ ระดับภาคเหนือ ปี 2554 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีนายโกศล ปราคำ ผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวเปิดสัมมนา ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ ประสานงาน นายสุทธิ รู้การนา ดำเนินรายการได้วิทยากรแนวหน้าของฟ้าเมืองไทย รศ.ดร.เจริญผล สุวรรณโชติ บรรยายรูปแบบการนิเทศแนวใหม่โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา บรรยายการวิจัยคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียน นอกจากนี้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ที่ชนะการประกวดระดับเครือข่าย และการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด ระยะที่ 1-3
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายโกศล ปราคำ กล่าวเปิดการสัมมนา
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ กล่าวรายงาน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์เข้าร่วมเรียนรู้
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
รศ.เจริญผล สุวรรณโชติ ครูของครูของครู
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ดร.ปาน กิมปี ศึกษานิเทศก์ : สู่มาตรฐานสากล
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา บรรยายการวิจัยคุณภาพ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
นำเสนอผลงาน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ศน.ในดวงใจ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สน.ศน.สพป.อต. 2
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
พร้อมเพรียงเรียงหน้า
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ที่ระลึกหายาก
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
อ่ะนะ..
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
...
หน้าที่ :: 1   2   3  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved