Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11381151  

กิจกรรมของเรา
9 กันยายน 2554 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดสัมนาวิชาการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ฯ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดสัมนาวิชาการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่ 9 กันยายน 2554 ณ โรงแรมรอยัลรริเวอร์ กทม.มีนางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นประธานเปิด ผู้ทรงคุณวุฒินายถวัลย์ มาศจรัสที่ปรึกษาร่วมพร้อมความรู้และสิ่งน่าสนใจให้ผู้เข้าร่วมสัมนามีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์กลุ่มสื่อและเทคโนโนยีจากทั่วประเทศรับนโยบายการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตกับโปรแกรมสำเร็จรูปตัวใหม่ Desktop Author เทคโนโลยีพร้อมใช้ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนโดยภาควิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
รองเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวรายงาน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ ถวัลย์ มาศจรัส
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
วิทยากรคู่ผศ.ดร.วิทยา -ผศ.ดร พิสุทธา อารีราษำร์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
นำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
รูแบปการพัฒนาศักยภาพแนวใหม่
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ตัวอย่างบทเรียนโดย Desktop Author
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
บทเรียนวิทยาศาสตร์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ลุ่มเจ้าพระยาสายธารายังไหลล่อง
หน้าที่ :: 1  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved