Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11202513  

กิจกรรมของเรา
18-20 มกราคม ERIC Network ฟากท่าเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มระดับชั้นป.6และม.3
ERIC Network ฟากท่าโดยผอ.ประสิทธิ์ หอมขจร ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสองระดับชั้นพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2555 โดยผู้เรียนชาวค่ายทั้งร้อยเปอร์เซนต์ในระดับ ป.6 ที่อาคารกีฬาเทศบาลฟากท่า ระดับม.3 ที่วัดกกต้อง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 นายณุกูล เดือนหงายประธานพิธีเปิด
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
รองผอ.ณุกูล เดือนหงายประธานพิธีเปิดกล่าวให้โอวาท เน้นย้ำความสำคัญของภาษาอังกฤษ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ผอ.ประสิทธิ์ หอมขจร ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนฯ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ผอ.ภัคพร สีกา พิธีกรกิตติมศักดิ์สร้างสีสรรให้ชาวค่าย
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
คณะทำงานเข้มแข็ง
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ผู้รับผิดชอบร่วมกันเก็บภาพไว้ยืนยันความวิริยะอุตสาหะ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สามวัน ยังนับว่าน้อยไป
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
175 คนจากต่างโรงเรียนมาเรียนรู้ร่วมกัน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
คณะทำงานยังยิ้มได้ก็สบายใจ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
อำนวยความสะดวก ติดตามประเมินผลและชื่นชมความสำเร็จ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ผู้ประสานงานศูนย์ฟากท่า ไอริน สิงห์ดา
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
กลุ่มมัธยม
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
วิทยากรหน้าใหม่
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สมาธิสร้างปัญญา
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ตอนบ่ายเราจะร้อนไหมนี่
หน้าที่ :: 1   2  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved