Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11202424  

กิจกรรมของเรา
น้ำปาดเปิดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ERIC Network อำเภอน้ำปาดโดยผอ.เสมอ นาสอน ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ำปาด และนางสุลลิตา แก้วสะอาด ผู้ประสานงานศูนย์เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสองระดับชั้นพร้อมกันณ.หอประชุมโรงเรียนบ้านปากปาด ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2555  เพื่อให้ผู้เรียนชาวค่ายระดับ ป.6 และม.3 คุ้นเคยกับการทำข้อสอบภาคพิสดารเตรียมรับ onet ในปลายเดือนหน้า  มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 นายวิมล ภู่ดัด ประธานพิธีเปิดกล่าวให้โอวาทและหลักการความสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษ ได้คณะครูผู้มีความสามารถเป็นวิทยากร ผู้บริหารส่วนใหญ่ติดภาระกิจศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเคย แต่ก็ให้ความสำคัญกับวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยไปกว่าวิชาอื่นๆ ส่งคุณครูมาร่วมมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และเปิดทางสว่างให้ลูกศิษย์ตัวน้อย ขอขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูง 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
เข้าแถวลงทะเบียน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
วิทยากรหลัก
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
วันชัย วรรณสวาท รักษาราชการแทนผอ.กล่าวรายงาน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
รองผอ.วิมล ภู่ดัด ตัวแทนประธานกล่าวเปิดงาน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ฟังโอวาท
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
วิทยากรก็ทำหน้าที่เทคนิคเชียนด้วย
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ตั้งใจฟังอย่างนี้วิทยากรก็มีกำลังใจ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ท่านประธานตรวจเยี่ยมค่าย
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สมัยครูเรียนเข้มกว่านี้เย๊อะ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
คณะกรรมการดำเนินงานร่วมบันทึกภาพ
หน้าที่ :: 1  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved