Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11202343  

กิจกรรมของเรา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1
เนื่องด้วยการนิเทศสถานศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของผู้เรียน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงให้ความสำคัญต่อการออกนิเทศอย่างสม่ำเสมอ ทีมงานขับเคลื่อนการนิเทศนำโดยนายประเสริฐ จันทร์สูง หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะจึงออกโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ในวันที่  30 มกราคม 2555 นิเทศงานหลักที่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติและถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งอันประกอบด้วย การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น  การสร้างหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น   การจัดแผนการเรียนการสอน     การจัดทำโครงการสอน   การจัดตารางสอน     การจัดครูผู้สอน   การจัดชั้นเรียน (จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน)  การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ   การจัดกิจกรรมในหลักสูตร การเรียนการสอนสังเกตการพัฒนาเทคนิควิธีการสอน   การพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาเทคนิคในการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ       ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง                                                

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ผอ.สง่า มีอินถา ผู้บริหารดีเด่นต้อนรับคณะนิเทศฯ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
นิรุจน์ นาสม รองผอ.โรงเรียนนำเสนองานโดยสังเขป
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
นายประเสริฐ จันทร์สูง ชี้แจงจุดประสงค์และขอบข่ายการนิเทศ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
นางทัศนียา แก้วคงขำ ฟันเฟืองสำคัญในบทบาทวิชาการโรงเรียน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ชื่นชมผลงานในห้องเกียรติยศ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
หัวหน้างานนิเทศติดตามอภิปรายสรุปผล
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
เก็บภาพไว้เดี๋ยวลืม..
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ผมไม่ได้รับผิดชอบปฐมวัยนะ แต่คนข้างๆใช่เลย..
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ติดตามอาหารกลางวันกับการเงินโรงเรียน อาหารกลางวันอร่อยครับ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ขอบคุณบรรยากาศอบอุ่นและความร่วมมืออย่างดียิ่ง
หน้าที่ :: 1  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved