Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11202372  

กิจกรรมของเรา
นิเทศสัญจรพร้อมการประชุมผู้บริหารที่โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
เวลา 9.00 -12.00 ผอ.สพป.อต.เขต 2 อมรศักดิ์ ปิ่นทอง ขับเคลื่อนนโยบายการประชุมผู้บริหารสัญจร เพื่อเร่งรัดการบริหารจัดการสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเล็งผลเลิศขานรับนโยบายร่วมสัญจร จากสภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาโดยศึกษานิเทศก์ภายนอกที่เคยเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากไม่สามารถติดตามให้การนิเทศอย่างสม่ำเสมอได้ บนพื้นฐานความเชื่อว่าบุคลากรในสถานศึกษาต่างๆมีพัฒนาการและทักษะสูงขึ้น สามารถดำเนินการนิเทศกันเอง เป็นการร่วมมือกันกับหน่วยศึกษานิเทศก์ซึ่งอยู่ภายนอกอีกส่วนหนึ่งเพื่อเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพบุคลากรประจำการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและขยายขอบเขตของการนิเทศภายในสถานศึกษาออกไปอีกถึงการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มสถานศึกษาอีกด้วย
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ผอ.สนิทชนม์ รักสัจจา เจ้าของสถานที่กล่าวต้อนรับ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ประธานรับฟังคำกล่าวรายงาน เตรียมพร้อมชุดลงสนามปฏิบัติการ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ชุดทำงานวางแผนร่วมกันก่อนลงพื้นที่รับผิดชอบ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
บริบทรอบนอกพร้อม
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
พร้อม
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
เด็กเด็กตั้งใจเรียน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
อ่านคล่องเขียนคล่อง
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ปฐมวัยเป็นพื้นฐานสำคัญ คุณครูเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติคงเจริญ..
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
อลังการงานสร้าง
หน้าที่ :: 1  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved