Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11202494  

กิจกรรมของเรา
สัปดาห์แห่งการนิเทศสัญจร สพป.อต.2
   ก่อนการสอบ O-Net นับว่าเป็นช่วงอุณหภูมิทางการศึกษาพุ่งขีดสุด ทุกเครือข่าย ทุกโรงเรียนในทุกอำเภอขมักเขม้นเตรียมตัวสอบ ถนนการศึกษาทุกสายมุ่งสู่เป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกับที่กลุ่มนิเทศก็ต้องดำเนินการนิเทศการจัดการศึกษาเช่นเดียวกัน เนื่องด้วยการนิเทศสถานศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของผู้เรียน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงให้ความสำคัญต่อการออกนิเทศอย่างสม่ำเสมอ ทีมงานขับเคลื่อนการนิเทศนำโดยนายนุกูล เดือนหงาย รองผอ.สพป. อต.2 นายประเสริฐ จันทร์สูง หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะจึงออกโรงเรียนให้ครบ 100 % ทั้ง 104 โรงเรียนทั้งเขตการศึกษา นิเทศงานหลักที่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติและถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่สำคัญกว่าคือการมอบขวัญกำลังใจให้นาวาทุกลำถึงฝั่งโดยสวัสดิภาพ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคุณครูในความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งทุกโรงเรียน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
โรงเรียนขยายโอกาสสุดทางที่บ้านน้ำพร้าสามัคคี
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
เยี่ยมชมบรรยากาศชั้นเรียน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
เบื้องหลังคือขุนเขาสามสี
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ผู้เรียนมีวินับไม่แตกแถว
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
บรรยากาศห้องวิชาการ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ออกมาแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศ ความสุขระหว่างทาง
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สบายสบายที่ระเบียงกิ่วเคียนกับอดีตผอ.ยุทธชัย พันแพง
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
หายากในพื้นราบ อะไรเอ่ยเหมือนแตงโม แต่ไม่ใช่
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
มีกรรมการศึกษามาร่วมแจ้งเบาะแส..ง่า..ให้ข้อมูล..
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
บริบทรอบนอก
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
แหล่งเรียนรู้ไม่ปิดผนึก
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
โรงเรียนบ้านใหม่ PreO-Net ภาษาอังกฤษดีมาก
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
เด็กๆนอนหลับเป็นระเบียบ เวลาฝันจะแตกแถวไหม
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ผอ.อนนต์ สุขจ่างและทีมงานปางเกลือนำเสนอผลงานน่าสนใจ
หน้าที่ :: 1   2   3  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved