Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11202514  

กิจกรรมของเรา
อบรมบุคคลากรบนเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมความพร้อม “working language”
เมื่ออาเซียนกำหนดให้ภาษาอังกฤษ เป็น “working language” เราจึงต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ตามความหมายของถ้อยคำว่าเป็น “ภาษาทำงาน” ของทุกคนในอาเซียน ทุกคนที่ “ทำงานเกี่ยวกับอาเซียน”, “ทำงานในอาเซียน”, ทำงานร่วมกับเพื่อนอาเซียน”, “มีเครือข่ายประชาสังคมอาเซียน”, “แสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน” ทุกคนต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี ไปจนถึงเกษตรกรชาวไร่ชาวนา ชาวบ้านทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน ฯลฯ เพื่อพัฒนามาตรฐานของภาพองค์รวมในโอกาสต่อไป สถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ให้อบรมผู้เรียน ผู้สอน และบุคคลากรในเขตพื้นที่ สพป.อต.เขต 2สนองนโยบายรับการอบรมแบบยั่งยืนในหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ผู้ดำเนินการกิจกรรมมืออาชีพอย่างทวีป แก้ววงหิวและทีมงานร่วมด้วยช่วยกันให้บบรลุเป้าประสงค์ของโครงการได้ ส่วนต่างคือการต่อยอดของแต่ละตัวตน ตระหนักกันไว้เต็มใจตามกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English”“ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ถึงเวลาจริงจริงแล้วที่ชาวไทยจะต้องพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ในประชาคมอาเซียน ณ วันนี้เป็นต้นไป
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ศน.ทวีป แก้ววงหิว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
รองผอ.กล่าวเปิดให้ข้อคิด ทำไมต้องภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สมาชิกจากทุกกลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
นิติกรสู่อาเซียน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ตั้งใจกันจริงจริงเลย
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
คุณครูแดนเนียล คนที่ไม่ปฏิเสธแม้สักงาน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ผู้ใหญ่มาให้กำลังใจ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
very easy conversation
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
กลัว pretest ได้มากกว่า postest จังเลยนิ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
Who is the most beautiful?
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
I get along very well with my work.
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
You look different.
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
How have you been?
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
It’s very kind of you to come.
หน้าที่ :: 1  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved