Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11202448  

กิจกรรมของเรา
ครูแกนนำการใช้สื่อ Teacher's kit สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดอบรมขยายผลให้แก่ตรูภาษาอังกฤษที่ไม่ได้จบวิชาเอก
     แม้ว่าทุกวันนี้ เด็กไทยจะมีแนวทางและโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลายขึ้น  ทั้งจากครูผู้สอนในห้องเรียน  สื่อ  เพลง ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต แต่ยังมีคำถามเสมอว่า ทำไมเด็กไทยปัจจุบันพัฒนาการทางภาษาอังกฤษยังไม่ได้แตกต่างไปจากสมัยก่อนมากนัก หลายคนมีมุมมองเสนอทางออกที่แตกต่าง เช่น ถึงเวลาที่จะต้องพัฒนาการเรียนการสอนใหม่   ควรปรับวิธีการถ่ายทอดของครูใหม่ ควรจัดครูสอนที่ตรงวุฒิ ควรปรับหลักสูตรใหม่
   
สพฐ.จึงได้จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เรียกว่า Teacher Kit ขึ้น ซึ่งสื่อดังกล่าวได้มีการทดลองนำร่องไปแล้วในโรงเรียนจำนวน 225 แห่ง พบว่าประสบผลสำเร็จจึงได้ขยายเพิ่มเป็น 21,000 แห่งในปัจจุบัน ทั้งนี้จากการจัดอบรมครูแกนนำ ของสพป.อต. 2 ได้วิทยากรจากสี่โรงเรียนแกนนำ นางสมสุวิดา    รักสัจจา โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม นางสาวสิริพนา เพียงตา โรงเรียนวัดจอมแจ้ง นางศิวาพร      อินมาโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารและ นางเสิญญาภัค พุทธา โรงเรียนบ้านห้วยลึก เพื่อเป็นแม่ไก่นำไปขยายผลให้ เละเดินหน้าพัฒนางานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เข้มแข็งอย่างเต็มที่ต่อไป
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
1
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
2
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
3
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
4
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
5
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
6
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
7
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
8
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
9
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
10
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
11
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
12
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
13
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
14
หน้าที่ :: 1   2  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved