Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11202406  

กิจกรรมของเรา
ทุ่งสักอาศรมเปิดโครงการโรงเรียนกวี เพื่อการอ่านคิดเขียนเรียนรู้ชีวิตอย่างมีสันติสุข
"ใครไม่เป็นครูคงไม่รู้หรอกว่าเด็กๆ วันนี้มีภาวะ "สมาธิสั้น"   อย่างไรบ้าง ทั้งไม่นิ่ง ไม่ฟัง ไม่ตั้งใจ และไม่พร้อมเรียนรู้... กิจกรรมการเรียนรู้ไม่สามารถลงลึกในทักษะและความเข้าใจได้ตามความพึงประสงค์ ส่งผลให้การวัดประเมินคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงทั้งประเทศ ที่พอจะเอาตัวรอดได้ก็แต่เด็กๆ ที่มีระดับสติปัญญาดี ซึ่งก็รอดเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น ด้านทักษะชีวิต อารมณ์ สังคม การแก้ปัญหาทางจริยธรรม และความเป็นเหยื่อกระแสบริโภคนิยมหารอดไม่ และแม้เหตุปัจจัยเกี่ยวพันเหล่านี้จะมิได้สืบเนื่องจากเรื่องสมาธิสั้นอย่างเดียวก็ตาม เหตุปัจจัยจากสมาธิสั้นก็เป็น "สมุทัย" พื้นฐานที่เป็นอุปสรรคและปัญหาของการจัดการศึกษาในวันนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจะต้องตระหนักนำพา...จากประสบการณ์การใช้ชีวิตและสังเกตชีวิตคุณครูศิวกานท์ ปทุมสูตร ให้ข้อคิดไว้ว่าสิ่งที่จะช่วยบำบัดสมาธิได้ในระดับหนึ่ง คือ การทำงานศิลปะ เล่นดนตรี ร้องเพลง ท่องอาขยาน เขียนบทกวี สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมสมาธิ หรือทำงานอะไรก็ได้ที่ทำให้จิต "ง่วน" จิต "งาม" และมีความสุขสงบนานๆ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ...
 
การบำบัดดังกล่าวต้องมีใครสักคนที่ยอมทุ่มเทชีวิตจิตใจและเวลาสำหรับเด็กๆ ที่ตนรัก ชวนกันทำ ชวนกันเพลิดเพลินในกิจกรรมเหล่านั้น (ศิวกานท์ ปทุมสูตร)

วันนี้ใครสักคนนั้นกำลังถักทอแผ้วถางผืนนากวี “ทุ่งสักอาศรม” ให้เป็นแปลงหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์กวีที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกแรงขับเคลื่อนแล้ว สำหรับปีนี้โรงเรียนกวีทุ่งสักอาศรมรับบุคคลตั้งแต่อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป โดยไม่จำกัดอายุสูงสุด เพื่อให้การเรียนรู้ “อ่านคิดเขียนเรียนรู้ชีวิตอย่างมีสันติสุข”  ให้ที่พักอาศัยและอาหารการกินอยู่ตลอดหลักสูตร รับสมัครเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ กินอยู่ และใช้ชีวิตในโรงเรียน ๑๒ คน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ธัญลักษณ์ กรมสุริยศักดิ์ (กรุงเทพมหานคร)
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
พลธรรม์ จันทร์คำ (สมุทรปราการ)
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
มนพิสุทธิ์ พิทักษ์สันติภาพ (นครราชสีมา)
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สายัณห์ โพธิ์ศรีทอง (กาญจนบุรี)
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สากล โกรัมย์ (บุรีรัมย์)
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
พจน์ กริชไกรวรรณ(พระนครศรีอยุธยา)
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
วัชระ กิจจารักษ์ (นครศรีธรรมราช)
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ธีรธรรม วงษ์สา(มหาสารคาม)
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
บุญเสนอ ตรีวิเศษ(บุรีรัมย์)
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สัจญา สุดยอด(กาญจนบุรี)
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ทิวากร ถาวรผล((สระแก้ว))
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
คนในบทกวี
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
คุณครูผู้สร้าง ศิวกานท์ ปทุมสูตร
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
คุณครูผู้ให้ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
หน้าที่ :: 1  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved