Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12921372  

กิจกรรมของเรา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว
  
     ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ถูกสังคมจับตามองในหลายระดับคือปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้เหมือนๆกันทุกเขตพื้นการศึกษา แม้ว่าทุกรัฐบาลจะให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติมีโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องพยายามช่วยกันเร่งรัดที่จะ ปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน เรามองเห็นหลายฝ่ายในพื้นที่พยายามใช้เทคนิค วิธีหลายแบบ ที่จะทำให้ลดจำนวนเด็กอ่านหนังสือไม่ออก เรามีโครงการต่อเนื่องอย่างห้องสมุดมีชีวิต โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษามีการสนับสนุนสื่อประเภทต่างๆและ แบบฝึกในแต่ละปีเป็นงบประมาณก้อนโต
     แต่แม้ว่าจะมีการกำหนดทิศทางพัฒนาหรือมาตรการในการแก้ปัญหาเด็กกลุ่มดังกล่าวความพยายามนั้นเหมือนไม่ทันความเติบโตของสังคมโลกดูเหมือนผลลัพพ์ที่ทำได้ก็เพียงสถานศึกษามีการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียนของผู้เรียนได้ในระดับหนึ่งยังไม่นับว่าครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ทำให้ต้องมีการระดมสรรพกำลังและการจัดทำโครงการเสริมกันอย่างต่อเนื่องการรณรงค์เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านอย่างทั่วถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ด้านการอ่านการเขียนอย่างต่อเนื่องจริงจัง เราค้นพบทางลัดสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนจากโมเดลน่าสนใจที่สัมผัสได้ ทุ่งสักอาศรมโมเดลและกุญแจอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว

."...นี่คือทางเลือกและทางออก
จากตรอกซอกตีบตันแห่งปัญหา
หากเธอพร้อมยืนหยัดอย่างศรัทธา
ภูผาหิมาลัยก็พ่ายแพ้..."

...ศิวกานท์ ปทุมสูติ
๕ พค ๕๕

 
 
 
***อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว
................ ศิวกานท์ ปทุมสูติ .................
...มักมีคำถามว่าการ "แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" ตามหนังสือ "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว" นั้นมีสาระสำคัญอย่างไรบ้าง จึงขอนำเสนอสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้...(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
 
***"ทุ่งสักอาศรมโมเดล"
โรงเรียนต้นแบบแห่งการพัฒนา (โรงเรียนเหนือความคาดฝัน)
"ทุ่งสักอาศรมโมเดล" โรงเรียนต้นแบบแห่งการพัฒนา (โรงเรียนเหนือความคาดฝัน) ...(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สัมฤทธิผล “ตัวชี้วัด”
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
บุคลากรมีศักยภาพ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สำรวจศักยภาพบุคลากร
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโมเดล
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สร้างทีมช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
จัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสม่ำเสมอ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สร้างขวัญกำลังใจ ให้ความเสมอภาค และเป็นธรรม
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ก้าวย่างด้วยพลังแห่งความสุข
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สะสางงานให้เหลือแต่งานที่แม่นตรงต่อเป้าหมายตามโมเดล
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ลดทอนกิจกรรมสร้างภาพให้เหลือแต่กิจกรรมสร้างผล
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
.จัดกิจกรรมฝึกครูและนักเรียนให้รู้วิธีแสวงหาฐานจิตสร้างสรรค์อัตลักษณ์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สร้างสรรค์กิจกรรมแห่งความสุขเชิงบวกสม่ำเสมอ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
สร้างทีมสังเกตติดตามและสร้างเสริมพลังแห่งความสุข
หน้าที่ :: 1  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved