Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13784105  

สารบัญเว็บไซต์
W E L C OM E  T O  N E R I C - CL U B. C O M

 
 

พันธสัญญาของเราชาว neric-club,com
 
เรียนรู้เจ้าของภาษา และวัฒนธรรมการใช้ภาษา
 
อุปกรณ์ทุกอย่างในศูนย์ที่มีไว้แบ่งปัน
 
พันธกิจขยายผล
ไม่มีวิธีการสอนใดที่ดีที่สุดแต่คุณครูหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดได้
รวมภาพเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวให้คุณครูนำไปสร้างสื่อ
 
ข่าวการศึกษาและเรียนภาษาจากข่าว
 
สื่อนวัตกรรมประเภทต่างๆ สำหรับคุณครู
 
มุมสุขภาพคุณครู
 
ห้องนี้ไว้สำหรับให้คุณครูฝึกวิทยายุทธ
 
มุมธรรมาภิบาล
 
เกมส์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
 
กิจกรรมเพลง
เพลงประกอบบทเรียน และวิธีการจัดกิจกรรม
 
บทสนทนาในชีวิตประจำวันให้คุณครูไปปรับใช้
 
ประโยคชนิดต่างๆให้เลือกไปใช้ในชั้นเรียน
 
วิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างและบอกเล่าความสำเร็จในการวิจัยในชั้นเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจสำหรับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
 
หลักการทางภาษาด้านเสียงและการออกเสียง
 
ข้อสอบระดับต่างๆที่คุณครูหยิบไปใช้ได้เลย
 
เรียนภาษาจากบทกวี มุมอนุรักษ์เพลงจากวันวาน
 
เส้นทางสู่ฝันของมดเอ๊กซ์(แอล)
 
สารคดีท่องไทย
 
เรื่องราวรอบรู้และหลักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
 
ข้อคิดข้อเขียนถึงสิ่งที่อยากได้ อยากมี อยากเป็น
 
 
ลมหายใจของใบไม้
บันทึกเสียงหายใจก่อนใบไม้ร่วง
 
ตีฆ้องร้องป่าว
 
ข้อเขียนคุณส่งมา
 
ประมวลภาพกิจกรรมชาวศูนย์ฯ
ส่งบทความหรือข้อเสนอแนะมาถึงneric-club.com
 
บทเรียนจาก http://www.eldc.go.th
 
คลี่สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
 
อนุรักษ์คุณค่าของภาษาไทยและความงดงามของบทกวี
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
สอนคนอื่นอย่างใด
ควรทำตนอย่างนั้น
ฝึกตนเองแล้วค่อยฝึกคนอื่น
เพราะตัวเราเองฝึกยากยิ่งนัก
 
As he instructs others
He should himself act.
Himself fully controlled,
He should control others.
Difficult indeed is to control oneself.
 
เวปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ไม่ได้ทำเพื่อการค้าแต่อย่างใด ขอให้เครดิตทุกองค์ความรู้ บทเพลงและเจ้าของบทความที่มีความชื่นชอบเป็นพิเศษไว้ในโอกาสนี้ หากมีความคิดเห็นใดกรุณาติดต่อ pasra_u@hotmail.com

Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved