Neric-Club.Com
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           
             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14119011  

บริหารจิต

 
 

“เมื่อความรู้ ยอดเยี่ยม สูงเทียมเมฆ
แต่คุณธรรม ต่ำเฉก ยอดหญ้านั่น
อาจเสกสร้าง มิจฉา สารพัน
ด้วยจิตอัน ไร้อาย ในโลกา
แม้คุณธรรม สูงเยี่ยม ถึงเทียมเมฆ
แต่ความรู้ ต่ำเฉก เช่นยอดหญ้า
ย่อมเป็นเหยื่อ ทรชน จนอุรา
ด้วยปัญญา อ่อนด้อย น่าน้อยใจ
หากความรู้ สูงล้ำ คุณธรรมเลิศ
แสนประเสริฐ กอปรกิจ วินิจฉัย
จะพัฒนา ประชาราษฎร์ ทั้งชาติไทย
ต้องฝึกให้ ความรู้ คู่คุณธรรม”
 
 
อ.อำไพ สุจริตกุล

 
 
 
พจนานุกรมพุทธศาสน์
 
                                                      
 
กฐิน

the Kathin ceremony; the annual robe-presentation ceremony (in the month following the end of the Rains Retreat); post-lenten robe-offering; Post-Retreat Robe-Presentation.

กตัญญู adj. grateful; obliging; knowing the done favour.
กตัญญูกตเวทิตา the quality of being a grateful person; gratitude; gratefulness.
กรมการศาสนา Department of Religious Affairs.
กรรมกิเลส an action causing impurity; depravity of action; vice of conduct.
กรรมฐาน subjects of meditation; meditation exercises; the act of meditation or contemplation; ground for mental culture.

กรวดน้ำ

v. to pour the water of dedication (to transfer merit to other beings).

กระถางธูป

incensory; censer.

กราบ

to bow to the ground; to pay respect by making the five-point prostration; to prostrate.

กรุณา

compassion; pity.

กัณฑ์เทศน์

offerings for a sermon.

กัลยาณมิตตตา

good friendship; good company; association with the virtuous.

กาม

sense-desire; desire; sensuality; an object of sensual enjoyment; sensual pleasures.

กามคุณ

sensual pleasure; objects of sensual enjoyment.

กิจวัตร

religious routine; daily religious observances.

กิเลส

defilements; impurities; impairments.

กุศล

adj. Wholesome; meritorious; moral; skilful; Karmically wholesome. n. merit; good action; virtue; the good; the happy and auspicious; wholesome action.

กุศลกรรม

wholesome or meritorious action; right conduct.

กุศลจิต

meritorious thought; moral or wholesome consciousness.

กุศลเจตนา

right or wholesome volition; good intention.

โกธะ, โกรธ

anger; furious or wrathful passion.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


หน้าที่ :: 5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved