Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           
             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14073723  

บริหารจิต

บทความ: ประเด็นดังจากสื่อมวลชน
 

"วิสาขบูชา"จาก...สวนลุมพินี สู่...สนามหลวง
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ คราวนั้นมีการจัดงาน “วิสาขบูชา” ที่สวนลุมพินี เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในรูปของการปฏิบัติบูชา มีการนิมนต์พระสงฆ์ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ทั้งในแวดวงวัดและในแวดวงบ้าน มาร่วมใช้ชีวิตติดดิน นอนโคนไม้ โดยมีการกางกลดเป็นที่มุงบังและกันยุง เช่นเดียวกับพระธุดงค์ทั่วไป มีผู้สนใจใฝ่ธรรมไปร่วมฟังเทศน์ และการบรรยายธรรมของฆราวาส ที่จัดบนเวทีส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง

"สรณะ" ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ๓ จังหวัดภาคใต้
สรณะ (สะระณะ) แปลว่า ที่พึ่ง ที่ระลึก ที่ยึดเหนี่ยว ที่เหนี่ยวรั้งใจ สรณะ อาจจะเป็นบุคคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นหลักสำหรับเหนี่ยวรั้งไว้มิให้เคว้งคว้าง เป็นที่พึ่งพิงอาศัย เป็นที่ให้ความอุ่นใจ แม้เพียงแค่ระลึกถึง ก็ทำให้สบายใจ เกิดความอบอุ่นได้ ท่ามกลางความไม่สงบของบ้านเมือง ทั้งกรุงเทพฯ และในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวที่เป็นพุทธศาสนิกชน ต่างก็มีพระเครื่องและเครื่องรางของขลังเป็นสรณะ สุดแล้วแต่ใครจะมีศรัทธาต่อสิ่งใด

"๕ เหตุ"...จตุคามฯยอดนิยม
ท่ามกลางกระแสจตุคามฯฟีเวอร์ แม้จะเป็นจตุคามฯ เหมือนกัน แต่ใช่ว่าทุกรุ่นจะได้รับความนิยมเมือนกัน เท่าที่ได้รวบรวมมาวัตถุมงคลในรุ่นดังๆ ไม่ใช่มีแต่เพียงองค์พ่อจตุคามฯ เท่านั้น รุ่นดังในลักษณะของพระเกจิคณาจารย์ รวมถึงพระเก่าทุกประเภท รุ่นแรกๆ หรือรุ่นยอดนิยมก็มักจะมีแง่มุมหลายอย่างที่น่าสนใจเช่นกัน ในกรณีความนิยมจตุคามฯ มีแง่มุมที่น่าสนใจ

เรื่องของ ‘พระใหม่’ (วัตถุมงคล)
ปัจจุบัน “พระเครื่อง” มีการสร้างออกมามากมาย “หลายรุ่นหลายรูปแบบหลายพิมพ์ทรง” ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างออกมาในลักษณะ “เชิงการค้า” ที่วงการพระเรียกว่า “พุทธพาณิชย์” ซึ่งผิดกับเจตนาดั้งเดิมของคนโบราณที่มีเจตนาสร้างพระเพื่อเป็นการ “สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา” ดังจะเห็นได้จากการสร้าง “พระเครื่องสมัยโบราณ” ส่วนใหญ่จะสร้างกันอย่างมี “พิธีการ” โดยมี “พระมหากษัตริย์, พระราชินี, พระบรมวงศานุวงศ์” หรือ “ขุนนางชั้นผู้ใหญ่” เป็นผู้ดำเนินการสร้าง

มส.เอาจริงห้าม “สงฆ์” เทศน์การเมือง
พระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า จากการประชุม มส. ได้หารือถึงแนวทางอบรมพระนักเทศน์ทั่วประเทศ โดยที่ มส.ตั้งเป้าว่า ในการเทศน์ ของพระควรจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และที่สำคัญจะต้องไม่นำเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีมติให้พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ไปคิดหลักสูตร และขอบเขตในการเทศน์ของพระสงฆ์ เพื่อนำมา อบรมพระนักเทศน์ทั่วประเทศ

ภาพ "ภิกษุสันดานกา" เจตนาดีที่อาจส่งผลร้าย
สืบเนื่องมาจากช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา สังคมไทยได้มีโอกาสสัมผัสกระแสของความขัดแย้งของกลุ่มบุคคลในสองวงการ กล่าวคือ วงการศาสนา คือ พระสงฆ์ และวงการศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ จิตรกรรม โดยมีประเด็นความขัดแย้งมาจากผลงานภาพเขียนสี ของนายอนุพงษ์ จันทร

โครงการสัมมนาทางวิชาการ
และเมื่อเร็วๆ นี้ทาง “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของไทย ได้จัด โครงการสัมมนานานาชาติ ในหัวข้อ “can we know what the Buddha meant?” หรือ “เราสามารถจะเข้าใจพระพุทธเจ้าได้ไหม” โดย พระเทพปริยัติวิมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดสัมมนานานาชาติในครั้งนี้ พร้อมทั้งนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาชั้นนำของโลกจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และนักวิชาการภายในประเทศเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เด็กไม่มีศาสนา ฤๅจะเป็นทางออกยุค...หมดศรัทธา
หากจะขึ้นต้นด้วยคำว่า "ศาสนา" ในช่วงที่กระแสการผลักดันให้ "พระพุทธศาสนา" ต้องปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ ยังคงเป็นประเด็น "ร้อนแรง" ไม่น้อยหน้าประเด็นข่าวอื่น ทั้งฝ่าย "หนุน", "ค้าน" หรือ "กลาง" คงเริ่มขมวดคิ้วกันบ้าง

เทศนากัณฑ์พระครู (ไทยรัฐ : 17 ม.ค. 50)
ธรรมดาของพระ เมื่อถูกนิมนต์ไปเทศน์ที่ไหน...ท่านต้องใช้ หลัก “สัมโมทนียกถา” ซึ่งแปลว่า วาจาที่นำความรื่นเริงยินดี ครับ ถ้าเทศน์บาดหูชาวบ้านโดยเฉพาะเจ้าภาพ กัณฑ์เทศน์ใหญ่ๆที่เตรียมไว้ อาจไม่ถึงมือพระ ปัญหาของท่านพระครูวัดสระเกศ ดูจะอยู่ที่ท่านใช้หลักสัมโมทนียกถา

เฟ้น "คนดี" คุมสำนักพุทธฯ (ไทยรัฐ 19 ธ.ค.49)
กว่า 2 เดือนแล้ว ที่เก้าอี้ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ (พศ.) ต้องว่างเว้นจากคนนั่งที่เป็นตัวจริง เสียงจริง นับตั้งแต่ 30 ก.ย.2549 หลังจากการเกษียณอายุราชการของ นายถวิล สมัครรัฐกิจ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ คนที่ 4 จนถึงวันนี้ยังไร้วี่แววของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนนายถวิล มีเพียงรักษาการ ผอ.พศ. เป็นหัวขบวนของหน่วยงาน

วาเลนไทน์เด็กแนวรุ่นใหม่ ความรักที่มาพร้อมหลักธรรม
เดือนกุมภาพันธ์เด็กวัยรุ่นหลายคนนับนิ้วให้ถึงวันแห่งความรัก “วันวาเลนไทน์” บางคนวาดฝันชายหนุ่มมาพร้อมกับดอกกุหลาบช่อใหญ่ หญิงสาวหอบช็อกโกแลตกล่องโต และกิจกรรมนันทนาการมากมาย ไม่ว่าจะหันไปทางไหน คงเห็นกิจกรรมที่ดึงดูดให้เห็นแต่ความรักแบบคู่รัก และการแสดงออกทางความรักแบบชาวตะวันตก

วิถี ... จตุคามรามเทพ โด่งดัง .. ด้วยศรัทธาฤางมงาย [ไทยรัฐ 4 ก.พ. 50]
องค์พระเจดีย์...วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุฯ อันเป็นศูนย์ รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยทางขึ้นไปลานประทักษิณมี รูปประติมากรรม ลอยองค์ของ องค์จตุคาม องค์รามเทพ...ซึ่งเชื่อกันว่า ใครก็ตามที่ได้บูชาแล้ว อธิษฐานสิ่งใดก็จะได้ความสำเร็จในสิ่งนั้น องค์จตุคาม องค์รามเทพ ตามชื่อก็บ่งบอกกันชัดๆว่า...จตุ หมายถึง สี่ คาม หมายถึง เขตแดน คือผู้ รักษาเขตแดนทั้งสี่ทิศ และ ราม หมายถึง พระนารายณ์ หรือ กษัตริย์ เทพ คือ เทวดา คือ เทพผู้ครองเมือง

หัวใจการศึกษาสงฆ์ (นสพ.ไทยรัฐ 28 พ.ย.49)
การศึกษาของพระ เณร ที่มีสภาพเงียบเหงา ซบเซา เหมือนกลับดูมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ทันทีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และแผนกธรรม-บาลี เหมือนเป็นการจุดประกายให้การศึกษาสงฆ์

สังคมอย่าเลือนประวัติศาสตร์ชาติไทย
เพราะกระแสภาพยนตร์เรื่อง "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" กำลังมาแรง อีกทั้งเนื้อหาของภาพยนตร์ยังแสดงถึงความรักชาติ การเสียสละชีวิต...เพื่อให้คงไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองอันสงบสุข แม้เรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเหตุการณ์ในอดีต ที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ แต่เชื่อแน่ว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชิ้นนี้ ยังคงติดตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยตราบนานเท่านาน

ศาสตร์แห่งการรู้ใจ : ทายใจ "สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคล"
ศาสตร์แห่งการรู้ใจ : ทายใจ "สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคล" "ความเคารพ" หรือ "ศรัทธา" เป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้ โดยเฉพาะในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคล ซึ่งปัจจุบันมีอยู่มากมาย ความเคารพหรือศรัทธาเหล่านี้สามารถทายใจกันได้ ลองอ่านกันดู

 

 
 


หน้าที่ :: 7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved