Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12232818  

ถนนดนตรี

โน้ตขิม เพลงนกขมิ้น:::เพลงนกขมิ้น

๑.ค่ำคืนฉันยืนอยู่เดียวดาย เหลียวมองรอบกายมิวายจะหวาดกลัว

มองนภามืดมัวสลัวเย็นย่ำ ค่ำคืนเอ๋ย ฮือ…..ฮื้อ….ฮือ…ฮือ..ฮือ……

# ยามนภาคล้ำไปใกล้ค่ำ ยินเสียงร่ำคำบอกเจ้าช่อไม้ดอกเอ๋ย

เจ้าดอกขจร นกขมิ้นเหลืองอ่อน ค่ำแล้วจะนอนไหนเอย เอ๋ย…..เล่านกเอย


ล ซ ร ซ ม ร - - - - - - - ร ม ร - - - - - - ม ล ซ ม ร ซ ม ร -
- - - - - - - ด ท ล ซ ล ท ด - - - ด ล ซ ด ล ซ - - - - - - - - ด
- - - - - - - - ร - - ร ม - ร ม ฟ - ร ม ฟ - ฟ ล ซ ฟ ม ฟ ซ ฟ ม ร
ท ซ ล ท ด ล ท ด - ท ด - - ด - - - ด - - - ด - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - ร - - ร ม ร ซ - ร ม ฟซฟมฟ ลซฟ - ร ม ร ซ ฟ ม ร
ซ ล ทซ ล ท ด ล ท ด - ท ด - - ด - - - - - - ด - - - - - - -
ซํ ซํ ซํ - ซํ ซํ ซํ ดํ ซํ ซํ ซํ - ซํ ซํ ซํ - ดํ ลํ ดํ ซํ ลํ ซํ ม ร ม ร - ร ซ ม ร -
- - - รํ - - - - - - - รํ - - - มํ - - - - - - - - - - ด - - - - ด


๒.อกฉันทุกวันเฝ้าอาวรณ์ เหมือนคนพเนจรฉันนอนไม่หลับเลย

หนาวพระพายพัดเชย อกเอ๋ยหนาวสั่น สุดบั่นทอน ฮือ…..ฮื้อ….ฮือ…ฮือ..ฮือ….

# ยามนี้เราหลงทางกลางค่ำ ยินเสียงร่ำคำบอกเจ้าช่อไม้ดอกเอ๋ย

เจ้าดอกราตรี นกขมิ้นหลงที่ เงียบเหงาฤดีจริงเอย… เอ๋ย….โอ้หัวอกเอย…

ร - ร ร - ร ม ร - - - - - - ร - ม ร
- - - - ซ ล ซ ด ท ล ซ ล ท ด - ด - - ด - - - ด ซ ท ล ด ท - ด - -
- - - - - - - - ร - - ร ม - ร ม ซ ร ม ซ ม ร ซ ม ร - ม ร - - ร -
ท ซ ล ท ด ล ท ด - ท ด - - ด - - - - - - - - - - - ด - - ด ท - ด
- - - - - - - - - - - - ม ซ ร ม ม ซ ร ม - ร - - - ร - - - - - -
ท ท ล ท ล ท ซ ล ซ ท ซ ล - - - - - - - - ด - ท ด ท - ท ด ล ท ซ ล
ร ม ร - ร - - - - - - - - - ร - - ร - ม - ซร มร- - - ลซม - ซร- ซ
- - - ล - ท ล ซ ท ล ซ ล ท ล - ท - - - - - - - ท - - - - - - - -


๓.บ้านใดหรือใครจะเอ็นดู รับรองอุ้มชูเลี้ยงดูให้หลับนอน

นกขมิ้นเหลืองอ่อน ค่ำไหนนอนนั่น อกฉันหมอง… ฮือ…..ฮื้อ….ฮือ…ฮือ..ฮือ

# ทนระกำช้ำใจยามค่ำ ยินเสียงร่ำน้ำตก โอ้หัวอกเอ๋ย

โอ้อกอาวรณ์ ฉันไร้คู่ร่วมคอน ต้องฝืนนอนหนาวเอย.. เอ๋ย..โอ้หัวอกเอย…

รมร - - - - - - - - - - ม - - - ซร มร - ม - ล - ม ล ม ซ ล
- - ซลท - - - ล ทล ร - ล ท ลซ - - - - - - - ท - - - - - - - - -
- - - ล - - - - - - - - ร ม ร - - - - - - - - - - - - - - - - ม
- - - - - - - ท ลซ - - ลท - - - ล - - - ทล - - - ล ท ล ร ล ท ลซ - -
- - - ซ ฟซ ลซ - - - - ซร มร - ม - ซ - ร มร - ม - ล - ม ล ม ซ ล
- - - - - - - ด - - - - - - ด - - - - - - - ท - - - - - - - - -
- ลซม ซ - ร ซ - - - - - - - - - ซ - ม ซร ม ร - - - ลซม ซ ร- ซ
- - - - - - - - - ซ - ล ทลซ- - ลท - - - - - - - ท - - - - - - -


๔.เมื่อมองหมายปองก็แลเห็น หวิวในใจเต้น เหมือนเป็นเพียงแต่มอง

เหมือนพบรังจะครอง แต่หมองเกรงที่ หวั่นจะมีเจ้าของ ฮือ…..ฮื้อ….ฮือ…..

# ฟังสำเนียงเสียงเพลงครวญคร่ำ ใครหนอร่ำคำบอก เจ้าช่อไม้ดอกเอ๋ย

เจ้าดอกขจร นกขมิ้นเหลืองอ่อน ค่ำนี้จะนอนไหนเอย…เอ๋ยนอนที่ไหนก็ได้เอย

ล ซ ร ซ ม ร - - - - - - - ร ม ร - - - - - - ม ล ซ ม ร ซ ม ร -
- - - - - - - ด ท ล ซ ล ท ด - - - ด ล ซ ด ล ซ - - - - - - - - ด
- - - - - - - - ร - - ร ม - ร ม ฟ - ร ม ฟ - ฟ ล ซ ฟ ม ฟ ซ ฟ ม ร
ท ซ ล ท ด ล ท ด - ท ด - - ด - - - ด - - - ด - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - ร - - ร ม ร ซ - ร ม ฟซฟมฟ ลซฟ - ร ม ร ซ ฟ ม ร
ซ ล ทซ ล ท ด ล ท ด - ท ด - - ด - - - - - - ด - - - - - - -
ซํ ซํ ซํ - ซํ ซํ ซํ ดํ ซํ ซํ ซํ - ซํ ซํ ซํ - ดํ ลํ ดํ ซํ ลํ ซํ ม ร ม ร - ร ซ ม ร -
- - - รํ - - - - - - - รํ - - - มํ - - - - - - - - - - ด - - - - ด


หน้าที่ :: 10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved