Neric-Club.Com
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           
             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14119044  

บริหารจิต

หัวใจการศึกษาสงฆ์


การศึกษาของพระ เณร ที่มีสภาพเงียบเหงา ซบเซา เหมือนกลับดูมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ทันทีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และแผนกธรรม-บาลี เหมือนเป็นการจุดประกายให้การศึกษาสงฆ์

โดยเฉพาะตัวเลขของเงินอุดหนุนรายหัวที่เพิ่มขึ้น ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มจาก 6,625 บาท/รูป เป็น 14,045 บาท/รูป และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มจาก 7,525 บาท/รูป เป็น 14,945 บาท/รูป เรียกได้ว่า เป็นการเพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว

แน่นอนเมื่องบประมาณเพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงการพัฒนาคุณภาพ ในปีการศึกษา 2550 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่จะมีมากขึ้นกว่าเดิม และผลที่ตามมาคือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะหันกลับมาให้ความสำคัญ พร้อมกับให้ความสนใจส่งบุตร หลาน มาบวชเรียนมากขึ้นด้วย

นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ยอมรับว่า ส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่ค่อยมีผู้สนใจส่งบุตรหลานบวชเรียน มาจากคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งจากผลการเข้ารับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ช่วงแรก 21 แห่ง สามารถผ่านประเมินได้เพียง 3 แห่งเท่านั้น ซึ่งสาเหตุมาจากงบ ประมาณสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ

“หากมีการจัดการเรียนการสอนที่ดี พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก็จะมองเห็น และส่งเด็กมาบวชเรียนมากขึ้น เพราะการมาเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สิ่งที่การันตีได้ทันทีที่เข้ามาเรียนคือ เรื่องคุณธรรม นำความรู้ ไม่มีทางเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอน” ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา ระบุถึงเหตุผลชัดเจน

สอดคล้องกับ พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานศูนย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ แห่งประเทศไทย ที่เห็นว่า ก่อนหน้านี้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อยู่กันแบบตามมีตามเกิด ขาดคุณภาพ ทำให้เด็กสนใจบวชเรียนน้อยลง การที่ภาครัฐเพิ่มงบรายหัวของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทำให้สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้ และเชื่อว่าผู้ปกครองจะส่งบุตร หลานบวชเรียนมากขึ้นแน่

น่าดีใจที่การศึกษาสงฆ์ ณ ยามนี้เหมือนได้รับสัญญาณที่ดี แต่หากเจาะลึกถึงแก่นแท้ซึ่งเปรียบได้ไม่ต่างจากรากแก้วของการศึกษาสงฆ์ นั่นคือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี กลับได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยในส่วนของนักธรรมเพิ่มจาก 500 บาท/รูป เป็น 900 บาท/รูป ในส่วนของบาลีเพิ่มจาก 600 บาท/รูป เป็น 900 บาท/รูป ขณะที่เงินอุดหนุนในการสอบธรรมศึกษานั้นได้เพียง 100 บาท/คน เท่าเดิม

ทั้งที่การเรียนการสอนในเรื่องของธรรม-บาลี เป็นหัวใจ ถือเป็นสุดยอดในการศึกษาของวงการสงฆ์ และมีการต่อสู้เพื่อขอเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวมาเกือบ 20 ปี ส่วนการจัดสอบธรรมศึกษาก็เป็นการดึงเยาวชน เข้ามาสนใจพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี

พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ยอมรับว่า การสนับสนุนของภาครัฐต่อการศึกษาของคณะสงฆ์ ในส่วนของแผนกธรรม-บาลี นั้น ที่ผ่านมายังไม่เพียงพอ และต้องยอมรับว่าหลังประกาศใช้ พ.ร.บ.การศึกษา แห่งชาติ ที่กำหนดการศึกษาภาคบังคับ ทำให้จำนวนเด็กที่จะมาบวชเรียนใน แผนกธรรม-บาลี ลดลงมาก โดยเฉพาะในระดับเปรียญธรรมต่ำๆ ส่วนระดับเปรียญ ธรรมสูงๆ ก็อยู่ในภาวะที่ทรงตัว อย่างไรก็ตาม ยังดีที่มีการออกกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานของการจัดการศึกษาในสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 ที่จะกำหนดให้มีการสอนสายสามัญในการเรียนนักธรรม ชั้นตรี-เอก และในการเรียนบาลีเปรียญธรรม 1-3 จึงทำให้แต่ละวัดสามารถนำเด็กที่จบ ป.6 มาบวชเรียนได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

“ทีมข่าวศาสนา” มองว่า การเพิ่มงบประมาณอุดหนุนรายหัวให้ กับการศึกษาของโรงเรียนปริยัติธรรม แสดงให้เห็นว่า ภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาสงฆ์ ทั้ง ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และแผนกธรรม-บาลี

แต่ที่เราอยากจะขอฝากไว้ คือ ในส่วนของการศึกษาบาลี เป็นเรื่องที่พระสงฆ์ทุกรูปจะต้องเรียนรู้และเข้าถึง เพื่อใช้ศึกษาพระไตรปิฎก และนำไปเผยแผ่ต่อไป แต่รัฐกลับไม่ค่อยให้ความสำคัญ เพราะแม้จะเพิ่มเงินรายหัวมาแล้ว แต่ก็เป็นในภาพรวม ไม่มีการกำหนดแน่นอน และเป็นระดับชั้น เหมือนกับแผนกสามัญศึกษา

ทั้งการสนับสนุนด้านธรรมศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจพระพุทธศาสนา ก็กลับไม่มีการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวแต่อย่างใด

หากนโยบายของรัฐบาล คือ การสร้างสังคมคุณธรรม การสนับสนุนการศึกษาในแวดวงสงฆ์ให้ครบถ้วน ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น

เพราะเราเชื่อมั่นว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกสามัญศึกษา ธรรม-บาลี และธรรมศึกษา

คือ หัวใจหลักที่จะฟื้น “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” กลับคืนสู่สังคมไทย!!!

นสพ.ไทยรัฐ 28 พ.ย.49


หน้าที่ :: 10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved