Neric-Club.Com
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           
             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14119067  

บริหารจิต

     เฟ้น "คนดี" คุมสำนักพุทธฯ (ไทยรัฐ 19 ธ.ค.49)
 
 
*************************************************************************
 


กว่า 2 เดือนแล้ว ที่เก้าอี้ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ (พศ.) ต้องว่างเว้นจากคนนั่งที่เป็นตัวจริง เสียงจริง นับตั้งแต่ 30 ก.ย.2549 หลังจากการเกษียณอายุราชการของ นายถวิล สมัครรัฐกิจ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ คนที่ 4 จนถึงวันนี้ยังไร้วี่แววของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนนายถวิล มีเพียงรักษาการ ผอ.พศ. เป็นหัวขบวนของหน่วยงาน

แม้ที่ผ่านมาจะมีกระแสข่าวออกมาจากแหล่งต่างๆ ถึงผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯคนต่อไป ไล่ตั้งแต่คนในอย่าง รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ทั้ง 2 คน คือ นางบุญศรี พานะจิตต์ และ นางจุฬารัตน์ บุณยากร หรือคนนอกทั้ง นายธวัชชัย ไทยเขียว รอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม หรือชื่อที่มาแรงในช่วงหลังอย่าง นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อดีตลูกหม้อกรมการศาสนาเก่า แต่แล้วทุกอย่างก็เป็นเพียงข่าวลือ

จนกระทั่ง คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ออกมาให้ความชัดเจนว่า

“ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานราชการ ที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ดังนั้นตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ต้องทำเรื่องขอความเห็นชอบจาก พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอยกเว้นในการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้ว จะนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.พ. และประกาศเปิดรับสมัครต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 2550”

เหมือนจะส่งสัญญาณว่าเดือน ก.พ.2550 จะมี ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯคนใหม่แน่นอนแต่สิ่งที่ “ทีมข่าวศาสนา” ขอทำหน้าที่แทนพุทธศาสนิกชน คือ การส่งต่อคำถามถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองว่า รัฐบาลจะมีความจริงใจแค่ไหน ในการหาคนมาดำรงตำแหน่งนี้

เพราะตั้งแต่ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ คนแรก คือ นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ ที่รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 ต.ค.2545 จนถึง นายถวิล สมัครรัฐกิจ ที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2549

สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ มี ผอ.ไปแล้วถึง 4 คนในเวลาเพียง 4 ปี

แน่นอนความต่อเนื่องในการทำงาน การแก้ปัญหาต่างๆ ย่อมสะดุด และนั่นคือที่มาของคำถามถึงความจริงใจของรัฐบาลในการสรรหาคนมาเป็น ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ

การที่คุณหญิงทิพาวดี ยืนยันว่า ภายในเดือน ม.ค. 2550 จะได้ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯคนใหม่ เหมือนเป็นการจุดประกายความหวังให้กับคณะสงฆ์อีกครั้งว่า จะได้คนที่เข้าใจถึงพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์อย่างแท้จริง มาทำหน้าที่ฟันเฟืองเพื่อให้งานต่างๆ เดินหน้ากันอย่างเต็มร้อยเสียที

ที่สำคัญที่สุด คือ ปี 2550 เป็นปีที่จะมีงานเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2550 ด้วย ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายแล้วว่า จะมี การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี 2550

และหน่วยงานที่ต้องรับหน้าที่จัดเตรียมดูแล งานพระราชพิธีสำคัญต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา คือ สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ที่ต้องประสานงานกับมหาเถรสมาคม (มส.)

ซึ่งจะมีทั้ง การขอพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ การจัดสร้างพัดรองและย่ามที่ระลึก การถวายพระพรชัยมงคลคาถาของคณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศ การขอพระราชทานยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง การจัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงงานรัฐพิธี และศาสนพิธีต่างๆ

และด้วยงานที่ทำเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ผอ.สำนักงาน พระพุทธศาสนาฯ เป็นผู้ที่คอยสั่งการ

นอกจากนั้น เมื่อมองย้อนกลับไปในสมัย ผอ.สำนักงาน พระพุทธศาสนาฯ ที่ผ่านๆมานั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาในวงการคณะสงฆ์ยังไม่คลี่คลาย ทั้งยังมีปัญหาใหม่ที่ถาโถมเข้ามา คือ ความมั่นคงในชีวิตของพระสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือปัญหาเก่าที่สั่งสมมานาน คือ ความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างพระป่ากับพระเมือง

“ทีมข่าวศาสนา” ขอฝากความหวังไว้ว่า รัฐบาลจะคัดเลือก ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ คนใหม่ เพื่อให้ได้ คนดี เข้าใจงานพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ และทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างดี

เพื่อเตรียมการรับงานใหญ่ และพร้อมสะสางปัญหาเก่า

เราเชื่อว่าภายใต้นโยบายสังคมคุณธรรมของรัฐบาลชุดนี้ งาน ด้านพระพุทธศาสนาจึงมีส่วนสำคัญต่อนโยบายดังกล่าว และจะทำให้ เกิดความจริงใจในการสรรหา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ

พอเสียที เรื่อง เด็กฝาก หรือการแต่งตั้งแก้ขัดแบบขอไปที

และเริ่มนับ 1 จากเก้าอี้ “ผอ.สำนักพุทธฯ” เป็นต้นแบบที่เป็นรูปธรรมกับสังคมกันเถอะ!


ทีมข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


หน้าที่ :: 13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved