Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13377549  

ต้นไม้ใบหญ้า

:::จัดสวนและมุมบ้าน 1:::
การจัดภูมิทัศน์สำหรับที่พักอาศัยเป็นการจัดสภาพแวดล้อม อันได้แก่ สิ่งก่อสร้าง ถนน ทางเท้า หินประดับหญ้า พรรณไม้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในจุดหรือตำแหน่งที่เหมาะสม มีความผสมกลมกลืนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม การจัดสวนภายในบ้านพักอาศัยจำเป็นต้องออกแบบให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด และให้สวยงามรับรูปทรงของบ้าน โดยทั่วไปจะแบ่งพื้นที่บริเวณรอบบ้านเพื่อการจัดตกแต่งดังนี้

1. บริเวณหน้าบ้าน ควรจัดเป็นสวนประดับที่มีสนามหญ้า พรรณไม้ หรืออาจใช้หินประดับ มีลำธาร น้ำพุ นำตก ไฟประดับฯลฯ ประกอบอยู่ด้วย

2. บริเวณด้านข้างบ้านควรพิจารณาปลูกพรรณไม้ประดับที่ให้ร่มเงา เพื่อพรางแสงแดดหรือพรรณไม้ที่มีกลินหอม

3. บริเวณหลังบ้าน ถ้ามีบริเวณบ้านกว้างพอ อาจออกแบบทำบ่อลำธาร น้ำตก สระว่ายน้ำ สนามกีฬา กรงเลี้ยงสัตว์ หลุมขยะ ราวตากผ้า แปลงปลูกผักสวนครัวไม้ผลหรือไม้ดอกไม้ใบอื่นๆ

ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับการจัดสวนบ้าน

1. การเลือกพันธุ์ไม้ควรพิจารณาดังนี้

1.1 เจริญเติบโตได้ดี ไม่มีโรคแมลงรบกวน หรือมีโรคแมลงรบกวนน้อย เช่น เข็มชนิดต่างๆ ไม้ดัด-ไม้แคระ ปาล์มชนิดต่างๆ

1.2 มีกลิ่นหอม เช่น พุด ราตรี จำปี จำปา กระดังงา การะเวก นางแย้ม แก้ว โมก

1.3 ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ปลูกประดับเพื่อความสวยงาม แต่ในขณะเดียวกันก็อาจตัดใบหรือดอกไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกด้วย เช่น ปริก หมากเหลือง ปรง เตยหอม

1.4 ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พรรณไม้ที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย เช่น อากาเว่ เข็มกุดั่น ลำโพง ฝิ่น

2. การปรับพื้นที่ ควรคำนึงถึงการระบายน้ำ กล่าวคือ ต้องปรับพื้นที่ให้น้ำระบายลงสู่ท่อระบายน้ำให้หมด อย่าให้น้ำไหลเข้าบ้าน หรือมีน้ำขังอยู่ในพื้นที่สวน

3. สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและไก่ มักขุดคุ้ยหรือนอนทับต้นไม้ทำให้เสียหาย จึงไม่ควรเลี้ยงสัตว์หากเลี้ยงต้องทำกรงขัง หรือจำกัดขอบเขตให้อยู่เฉพาะที่

4 . หากตัวบ้นอยู่สูงกว่าพื้นที่ถนนภายในบ้านควรแต่งเนินดินให้สูงกว่าถนน (ใช้ผิวถนนเป็นที่ระบายน้ำ) จะทำให้สวนประดับ และบ้านดูเด่นสวยงาม

5. ไม่ควรฉีดสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชบ่อยจนเกินไป เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้อาศัยฉนั้นจึงควรเลือกปลูกเฉพาะพรรณไม้ที่ไม่มีศัตรูรบกวน


maipradubonlineหน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved