Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           
             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14073981  

บริหารจิต

มส.เอาจริงห้าม “สงฆ์” เทศน์การเมือง
 
 
พระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า จากการประชุม มส. ได้หารือถึงแนวทางอบรมพระนักเทศน์ทั่วประเทศ โดยที่ มส.ตั้งเป้าว่า ในการเทศน์ ของพระควรจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และที่สำคัญจะต้องไม่นำเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีมติให้พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ไปคิดหลักสูตร และขอบเขตในการเทศน์ของพระสงฆ์ เพื่อนำมา อบรมพระนักเทศน์ทั่วประเทศ

พระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า จากการประชุม มส. ได้หารือถึงแนวทางอบรมพระนักเทศน์ทั่วประเทศ โดยที่ มส.ตั้งเป้าว่า ในการเทศน์ ของพระควรจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และที่สำคัญจะต้องไม่นำเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีมติให้พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ไปคิดหลักสูตร และขอบเขตในการเทศน์ของพระสงฆ์ เพื่อนำมา อบรมพระนักเทศน์ทั่วประเทศ ทั้งนี้ การเทศน์ของพระสงฆ์ในแต่ละปีทางคณะสงฆ์ จะมีแนวทางเป็นกรอบในการเทศน์ให้อยู่แล้ว เช่นในปี 2549 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี 2550 ดังนั้น ในปี 2549-2550 คณะสงฆ์จึงมีกรอบในการ เทศน์ให้กับพระนักเทศน์ทั่วประเทศ เทศน์ในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะเน้นให้เทศน์เกี่ยวกับพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าในเรื่องของความสันโดษ ความพอเพียง ความรู้จักประมาณ ความไม่ประมาท

โฆษก มส.กล่าวต่อว่า ในส่วนของหลักสูตรเพื่ออบรมพระนักเทศน์นั้น เดิมคณะสงฆ์มีอยู่แล้ว แต่ในการเทศน์แต่ละครั้งของพระบางรูป เมื่อเห็นว่าใกล้เทศกาลใดก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทศกาลนั้นมาเทศน์ ซึ่งทำให้ไม่ตรงกับเป้าหมายที่ทางคณะ กรรมการอบรมพระนักเทศน์กำหนดให้เทศน์ในแต่ละปี โดยเฉพาะบางครั้งมีการนำเรื่องการเมืองมาเทศน์ ทั้งที่บางครั้งเทศน์ในเรื่องที่ดีๆ มาโดยตลอด แต่ในช่วงท้ายกลับมีการนำเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการเทศน์ เข้ามาใส่ เช่น เรื่องการเมือง ทำให้ มส.มีความเป็นห่วงในเรื่องการเทศน์ของพระที่นำเรื่องการเมืองมาเทศน์ให้ ญาติโยมฟัง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่พระจะเข้ามายุ่งกับเรื่องการเมือง หรือมาแสดงทรรศนะให้ สาธารณชนได้เห็น ดังนั้น ทาง มส.จึงมอบให้พระธรรมโกศาจารย์ เป็นแม่กองงานในการยกร่างหลักสูตรในการอบรมพระนักเทศน์ขึ้นมาใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการ อบรมพระนักเทศน์ทั่วประเทศ จำนวน 300 รูป ที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ ทั้งนี้ ในการเทศน์ของพระสงฆ์จะมีหลักใหญ่ๆคือ เรื่องที่จะสร้างความแตกแยกในสังคมไม่ควรนำไปเทศน์ และต้องเทศน์ให้ถูกกาลเทศะ

“การกำหนดแนวทางในการเทศน์ให้พระสงฆ์นั้น มส.คงจะไม่กำหนดเจาะจงลงไปว่าจะให้เทศน์ในเรื่องใด แต่จะกำหนดเป็นกรอบในการเทศน์ เช่น ปี 2550 จะให้เทศน์ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธ.ค.นี้” พระธรรมกิตติเมธีกล่าว


หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


หน้าที่ :: 18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved