Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12120695  

พันธกิจขยายผล

 
 
 

วิธีการสอนแบบเลียนแบบและการท่องจำ   ( Imitation and -Memorization)

       วิธีการสอนแบบเลียนแบบและการท่องจำ เป็นการสอนที่เน้นความจำ ได้แก่ หลักการ กฏเกณฑ์  การสอนวิธีนี้ไม่เสริมสร้างความคิดหาเหตุผลในการแก้ปัญหา หรือการเรียนรู้จากการกระทำ ครูผู้สอนจึงควรใช้วิธีนี้เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นและควรเน้นย้ำการนำเอาสิ่งที่เลียนแบบท่องจำนั้นในการแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และประเมินค่า วิธีนี้นักเรียนต้องเชื่อฟังครูมาก ถ้า

นักเรียนไม่ท่องตามที่ครูสั่งก็มักมีการลงโทษ จึงถือว่าเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความอดทนและมีสมาธิเพื่อการจดจำ
 
 
 
 


หน้าที่ :: 31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved