Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13298907  

ต้นไม้ใบหญ้า

:::จัดสวนและมุมบ้าน 5:::การออกแบบจัดสวนโดยเลียนแบบธรรมชาติ

1.)

ทัศนียภาพของสวนแบบธรรมชาติ - พื้นปลูกเป็นพื้นแข็ง จึงใช้พืชพรรณไม้ชนิดปลูกในกระถาง ทั้งหมด ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนหน้าบ้าน ขนาดกว้าง 5 เมตร x 5 เมตร พื้นเป็นพื้นแข็งปูดัวยกระเบื้องเซรามิก เป็นพื้นเดียวกันกับบริเวณที่จอดรถ สภาพแสงได้รับแสงแดดจัดตลอดวัน จึงจัดบรรยกาศสวนให้ร่มรื่น ดูสดชื่นด้วยไม้กระถางทั้งหมด โดยใช้พรรณไม้ชนิดที่มีดอกหอม และสร้างจุดเด่นด้วยน้ำพุขนาดเล็ก พร้อมตกแต่งธรรมชาติด้วย การเล่นเส้นแนวขอบเขตของสวนด้วยท่อนไม้สนและระเบียงไม้2.)ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณไม้ชนิดให้ความร่มรื่น ดอกหอม ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ พวกตอไม้ ศิลาแลง
ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนหน้าบ้านขนานกับที่จอดรถ กว้าง 2.5 เมตร ลึก 5 เมตร สภาพแสงได้รับแสงแดดจัด จึงจัดบรรยกาศสวนให้ร่มรื่นด้วยไม้ดอกหอม ชนิดพืชพรรณที่ไม่ต้องตัดแต่งมากนัก และดูแลรักษาง่าย พร้อมทั้งตกแต่งด้วยตอไม้และศิลาแลงเป็นจุดเด่นของสวน

3.)ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณไม้หลากชนิด หลายหลากวัสดุ ตกแต่ง พรางแสงด้วยซุ้มไม้เลื้อย

ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนในกระบะบริเวณด้านหลังบ้าน ขนาดพื้นที่กว้าง 5 เมตร ลึก 3 เมตร สภาพแสงได้รับแสงครึ่งวันเช้า ซึ่งต้องการบริเวณสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สำหรับปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และพรางตาถังเก็บน้ำหลังบ้านให้น่าดูมากขึ้น

4. )ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณหลากสีสัน
ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนในพื้นที่หน้าบ้านกว้าง 2.5 เมตร ลึก 5 เมตร สภาพแสงหน้าบ้านแดดจัดมาก จึงต้องใช้ระแนงพรางแสงให้พื้นที่ร่มรื่น เพื่อใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนและชมสวน ใช้ไม้หมอนรถไฟ และก้อนหินเป็นทางเดินในสวน เพื่อให้กลมกลืนและเป็นธรรมชาติ สร้างสีสันโดยใช้พรรณไม้หลากชนิด เช่น โยทะกา โกสน โมกตอ หลิวใบ และผกากรอง เป็นต้น

5.)
ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณไม้เขตร้อน
ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนในพื้นที่หลังบ้าน กว้าง 4 เมตร ลึก 2.5 เมตร สภาพแสงหลังบ้านร่ม ต้องการใช้เป็นที่นั่งพักผ่อน และเน้นใช้พรรณไม้เขตร้อน การจัดจึงเลือกใช้ไม้ชอบร่มเงาพวก เฮลิโคเนีย ขิงแดง ดาหลา เป็นต้น

6.)
ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณใบหลากชนิดประกอบธาราจำลอง
ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนในพื้นที่แคบและยาวหน้าบ้าน พื้นที่เป็นกระบะรูปตัวแอล(L) สภาพแสงค่อนข้างร่ม มีการระบายน้ำไม่ดีนัก ใช้วิธีทำระบบระบายน้ำและก่อขอบกระบะยกระดับของดินให้สูงขึ้น ลักษณะสวนที่จำลองลำธาร โดยใช้กรวด เป็นตัวแทนสายน้ำ ใช้เฟิร์นและต้นไม้ใบสวยแปลกตา เป็นองค์ประกอบหลัก

7.)
ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณที่มีใบเป็นเส้น ไม่ต้องตัดแต่งมากนัก และใช้เส้นโค้งในการออกแบบเพลงประกอบ : สิ่งที่ดีที่สุด - นิ้ง เปี่ยมปิติ หัตถกิจโกศล

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved