Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           
             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14054996  

ชุมชนคนสร้างสื่อ

ก่อนที่จะไปศึกษา Flash ในเรื่องอื่นๆ เราต้องทำความรู้จักกับเครื่องมือแต่ละชนิดกันก่อน เพื่อให้ใช้งาน Flash ได้สมบูรณ์แบบ และยังทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

1. เครื่องมือ Arrow ไว้สำหรับปรับแต่งรูปภาพเล็กๆ น้อยๆ และเคลื่อนย้ายรูปโดยการลากเมาส์เลือกรูปที่ ต้องการย้ายแล้วก็ย้ายรูปไปยังที่ๆต้องการ รูปภาพที่ถูกเลือกแล้วนั้นจะมีเส้นประล้อมรอบเหมือนโปรแกรมทั่วๆไป สิ่งที่อยู่ในเครื่องมือ Arrow มีดังนี้
- Snap เป็นเครื่องมือสำหรับล๊อครูปภาพให้ตรงกับภาพอื่นๆ และยังล๊อครูปให้ตรงที่เดิม ในกรณีที่ขยับรูปไปข้างๆอีกด้วย
- Smooth เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับปรับเส้นของรูปให้โค้งมนขึ้น คือจะมีส่วนของเส้นโค้งมากขึ้น
- Straighten เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับปรับเส้นของรูปให้แข็งขึ้น คือจะมีส่วนของเส้นโค้งน้อยลง
- Rotate ไว้สำหรับหมุนรูปภาพ ทำได้โดยเลือกรูปภาพที่จะทำการหมุนก่อนแล้วจึงกดปุ่ม Ratate หลังจากนั้นก็ให้ปรับแต่งได้ตามต้องการ
- Scale ไว้สำหรับปรับแต่งขนาดของรูปภาพ การใช้เครื่องมือนี้จะเหมือนการใช้เครื่องมือ Rotate ทุกประการ

2. เครื่องมือ Lasso มีไว้ใช้สำหรับเลือกวัตถุที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือ Lasso ไปเลือกวัตถุที่ต้องการ สิ่งที่อยู่ในเครื่องมือ Lasso มีดังนี้
- Magic Wand เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกวัตถุ จะใช้ได้ดีกับรูปที่ Import เข้ามา ถ้าจะใช้กับวัตถุที่สร้างในโปรแกรม Flash แนะนำให้ใช้เครื่องมือ Arrow จะดีกว่า
- Magic Wand Properties ไว้สำหรับปรับแต่งเครื่องมือ Lasso
- Polygon Mode สำหรับปรับเครื่องมือ Lasso ให้สามารถ Select รูปแบบหลายๆเหลี่ยมได้ ก็คือทำให้เราสามารถกำหนดส่วนที่จะ Select ได้นั่นเอง

3. เครื่องมือ Line ไว้สำหรับวาดเส้นตรง สิ่งที่อยู่ในเครื่องมือ Line มีดังนี้
- Line Color สำหรับกำหนดสีให้กับเส้นที่จะวาด โดยการกดปุ่มนี้จะมีตารางสีขึ้นมาให้เลือก ถ้าต้องการเพิ่มสีเข้าไปเองให้กดที่ปุ่ม Color
- Line Thickness ไว้สำหรับกำหนดขนาดความหนาของเส้น ถ้าต้องการกำหนดเองให้เลือก Custom
- Line Style ไว้สำหรับกำหนดรูปแบบของเส้น ถ้าต้องการกำหนดเองให้เลือก Custom

4. เครื่องมือ Text tool เป็นเครื่องมือที่ใช้พิมพ์ข้อความลงไป สิ่งที่อยู่ในเครื่องมือ Text tool มีดังนี้
- Font และ Font Size สำหรับกำหนด Font ที่จะพิมพ์ลงไป รวมทั้งกำหนดขนาดของ Font ด้วย
- Text Color ไว้กำหนดสีของข้อความที่จะพิมพ์ลงไป
- Alignment สำหรับกำหนดตำแหน่งของข้อความที่พิมพ์ลงไป
- Text Field สำหรับกำหนดให้ข้อความนั้น เป็นกล่องข้อความที่สามารถให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อความลงไปได้

5. เครื่องมือ Oval ไว้สำหรับวาดรูปวงกลม โดยสามารถปรับสีของเส้นได้ที่ Line color และปรับขนาดรวมทั้งรูปแบบของเส้นได้ที่ Line Thickness และ Line Style ส่วน Fill color นั้นจะเป็นสีพื้นที่อยู่ในวงกลม ถ้าไม่อยากให้มีสีพื้นก็ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Fill color แล้วเลือกสีโปร่งใสที่อยู่ทางด้านบนซ้ายสุด ซึ่งจะมีอยู่สีเดียวที่แยกออกมาจากกลุ่มสีทั้งหมด

6. เครื่องมือ Rectangle ไว้สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยม การกำหนดสีก็จะเหมือนกับเครื่องมือ Oval แต่จะมีเครื่องมือพิเศษเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ Round Rectangle Radius มีไว้กำหนดความโค้งของมุมของรูปสี่เหลี่ยม

7. เครื่องมือ Pencil สำหรับวาดเส้นโดยใช้เมาส์ การกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับเส้นจะเหมือนกับเครื่องมืออื่นๆทุกประการ แต่จะมีเครื่องมือ พิเศษเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือ Pencil Mode เป็นการกำหนดให้เส้นที่วาดนั้น เป็นเส้นที่แข็งหรืออ่อน หรือเป็นเส้นตามที่เราวาด (Smooth , Straighten , Ink)

8. เครื่องมือ Brush ไว้สำหรับวาดรูปโดยใช้เมาส์ สามารถกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ได้เหมือนเครื่องมือ Pencil แต่จะมีเครื่องมือพิเศษที่เพิ่มเข้ามาคือ Brush Mode เอาไว้สำหรับกำหนดรูปแบบของการวาดเช่น วาดทับเฉพาะส่วนที่เป็นสีพื้น เป็นต้น

9. เครื่องมือ Ink Bottle เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับระบายเส้นขอบ การกำหนดคุณสมบัติจะเหมือนกับเครื่องมือ Line ทุกประการ

10. เครื่องมือ Paint Bucket เป็นเครื่องมือสำหรับเทสีลงไปเพื่อเป็นสีพื้น สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเครื่องมือ Paint Bucket นี้ก็คือ
- Gap size ไว้สำหรับกำหนดขนาดของช่องว่างของรูปที่จะเทสีลงไป
- Transform Fill ไว้สำหรับเปลี่ยนและขยับตำแหน่งสีในกรณีที่ใช้สีแบบ Gradiant (ไล่สี)

11. เครื่องมือ Dropper และ เครื่องมือ Eraser จะเอาไว้ดูดสีและลบรูปภาพ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยได้ใช้เครื่องมือ Dropper บ่อยนักจะไปใช้การสร้างสีใหม่แทน ส่วนเครื่องมือ Eraser จะเอาไว้ใช้แต่งขอบรูปที่อิมพอร์ตเข้ามาซะมากกว่า

จบแล้วครับ หวังว่าตอนนี้คุณผู้อ่านทั้งหลายคงรู้จักเครื่องมือต่างๆที่อยู่ในโปรแกรม Flash 4 กันเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้ก็เหลือแต่ให้คุณฝึกใช้เครื่องมือทั้งหลายให้คล่องเท่านั้นเองครับ


หน้าที่ :: 49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved