Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13482697  

ชุมชนคนสร้างสื่อ

เทคนิค Tweening Motion นั้นคือการทำให้วัตถุเคลื่อนที่จากจุดๆหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยเราเพียงกำหนดจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเท่านั้นเองส่วนที่เหลือ Flash จะจัดการให้เอง โดยปกติแล้วเทคนิค Tweening Motion นี้สามารถนำไปใช้งานเป็น Tweening Fade , Tweening Size และ Tweening Color ได้เหมือนกัน

สร้างรูปสำหรับใช้ในบทความนี้กันก่อน
เริ่มแรกให้เปิด Movie ขึ้นมาใหม่ ใช้เครื่องมือ Oval วาดรูปวงกลม (หรือใครจะวาดรูปอื่นก็ได้ ไม่ผิดกติกา) แล้วใช้เครื่องมือ Arrow ทำการ Select รูปวงกลมนี้ โดยการลากเมาส์ล้อมรอบรูปนี้ จะมีเส้นประเกิดขึ้นที่รูปที่เราวาด แล้วกด Ctrl+G เพื่อรวมรูปให้เป็นกลุ่ม เพียงเท่านี้ก็พร้อมสำหรับเทคนิคต่างๆแล้วครับ


ใช้เครื่องมือ Arrow
เลือกวัตถุ
 
รูปที่ถูกเลือก


หลังจากทำเป็น Group แล้ววาดรูปวงกลมลงไป
Tweening Motion

1. นำรูปที่สร้างไว้มาใส่ทางด้านบนซ้ายของ Movie ในเฟรมที่ 1 หลังจากนั้นก็ไปคลิ๊กที่เฟรมที่ 15 แล้วกด F6 เพื่อใส่คีย์เฟรมแล้วลากรูปวงกลมจากด้านบนซ้ายมายังด้านบนขวา(ในเฟรมที่ 15)

2. เสร็จแล้วให้คลิ๊กขวาที่เฟรมที่ 1 เลือก Create MotionTween สังเกตุว่าจะมีเส้นลูกศรเกิดขึ้นระหว่างเฟรมที่ 1 กับเฟรมที่ 15 รวมทั้งเฟรมที่ 1 - 14 ก็จะกลายเป็นสีฟ้าอมม่วงไปด้วย นั่นแสดงว่า Flash สามารถใส่ Tweening Motion ได้ แต่ถ้าไม่สามารถใส่ Tweening Motion ได้ เส้นลูกศรจะกลายเป็นเส้นประแทน เสร็จแล้วก็ลอง Preview ดูโดยการกด Ctrl+Enter ครับ


ใส่คีย์เฟรมในเฟรมที่ 15คลิ๊กขวาที่เฟรมที่ 1 เลือกตามรูปถ้าเป็นอย่างนี้ แสดงว่าใส่ Tweening Motion ได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ แสดงว่าใส่ Tweening Motion ไม่ได้
Tweening Fade

สำหรับเทคนิคนี้จะเป็นการทำให้วัตถุค่อยๆจางหายไป หรือค่อยๆเข้มขึ้น

1. นำรูปที่สร้างไว้มาใส่ใน Movie แล้วกด F8 ในขณะที่รูปถูกเลือก (Select) อยู่ เพื่อสร้าง Symbol จะมีหน้าต่าง Symbol Properties ขึ้นมา ในช่อง Name ใส่เป็น วงกลม ส่วนช่อง Behavior กำหนดเป็น Graphic กด OK

2. ไปคลิ๊กที่เฟรมที่ 15 แล้วกด F6 เพื่อใส่คีย์เฟรม หลังจากนั้นก็ให้ ดับเบิ้ลคลิ๊กที่รูปวงกลมในเฟรมที่ 15 จะมีหน้าต่าง Instance Properties ขึ้นมา ให้คลิ๊กที่แท็ป Color Effect แล้วเลือก Alpha ในช่อง Color Effect กำหนดค่า Alpha เป็น 0 กด OK

3. แล้วคลิ๊กดับเบิ๊ลคลิ๊กที่รูปวงกลมอีกครั้งในเฟรมที่ 1 กำหนดค่า Alpha เป็น 100 (การกำหนดแบบนี้จะเป็นการทำ Fade out แต่ถ้าอยากทำ Fade in ก็ให้กำหนดค่า Alpha ของวัตถุในเฟรมที่ 1 เป็น 0 แทน ส่วนเฟรมที่ 15 ให้กำหนดค่า Alpha เป็น 100 เท่านั้นเอง) เสร็จแล้วคลิ๊ก OK หลังจากนั้นก็ให้คลิ๊กขวาที่เฟรมที่ 1 เลือก Create Motion Tweening แล้วก็ลอง Preview ดูครับ


กำหนดค่าให้ Symbol ตัวใหม่กำหนดค่า Alpha ให้กับ Symbol ในเฟรมที่ 15
Tweening Size

สำหรับเทคนิคนี้จะเป็นการทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงขนาดครับ ให้นำรูปที่สร้างไว้มาใส่ใน Movie เหมือนเดิม แล้วคลิ๊กที่เฟรมที่ 15 กด F6 เพื่อใส่คีย์เฟรม แล้วใช้เครื่องมือ Scale ย่อหรือขยายขนาดของวัตถุในเฟรมที่ 15 เสร็จแล้วคลิ๊กขวาที่เฟรมที่ 1 แล้วเลือก Create Motion Tween ครับ ลอง Preview ดูเลยครับ


ปรับขนาดของ Symbol ในเฟรมที่ 15
Tweening Color

สำหรับเทคนิคนี้จะเป็นการทำให้วัตถุนั้นค่อยๆเปลี่ยนสีครับ

1. พิมพ์ข้อความขึ้นมา 1 ข้อความ จะเป็นอะไรก็ได้โดยใช้เครื่องมือ Text tool แล้วคลิ๊กที่เฟรมที่ 1 กด F8 เพื่อเปลี่ยนข้อความให้เป็น Symbol ที่หน้าต่าง Symbol Properties ในช่อง Name ให้ใส่เป็น ข้อความ และในช่อง Behavior ให้กำหนดเป็น Graphic แล้วกด OK

2.คลิ๊กที่เฟรมที่ 15 กด F6 เพื่อใส่คีย์เฟรม แล้วดับเบิ๊ลคลิ๊กที่ข้อความในเฟรมที่ 15 จะมีหน้าต่าง Symbol Properties ขึ้นมา ให้เลือกแท็ป Color Effect แล้วเลือก Tint เสร็จแล้วให้กำหนดสีของข้อความที่จะเปลี่ยนไปในช่องกำหนดสี แล้วกำหนด Tint Amount ให้เป็น 100% หรือใครจะไม่กำหนดค่า Tint Amount เป็น 100% ก็ได้ หลังจากปรับแต่งสีเรียบร้อยแล้วให้กด Ok แล้วไปคลิ๊กขวาที่เฟรมที่ 1 เลือก Create Motion Tween หลังจากนั้นก็ให้ลอง Preview ได้เลยครับ


สร้างข้อความขึ้นมาก่อน


ทำให้เป็น Symbol


รับโทนสีที่ต้องการ

ข้อควรระวังในการใช้ Tweening Motion

1.Twenning Motion นั้นไม่สามารถใช้งานร่วมกับวัตถุที่ยังไม่ถูกรวมกลุ่ม (Group)และยังไม่ถูกเปลี่ยนเป็น Symbol พูดง่ายๆก็คือเราสามารถใช้เทคนิคนี้ร่วมกับวัตถุที่ถูกทำให้เป็น Symbol กับ Group แล้ว

2. Twenning Motion ไม่สามารถใช้งานร่วมกับวัตถุหลายๆตัวได้ ถ้าอยากใช้งานร่วมกับวัตถุหลายๆตัว ก็ให้แบ่งเป็นหลายๆเลเยอร์ หรืออาจทำให้จะรวมกันเป็นกลุ่มก็ได้ ถึงแม้ว่าบางครั้ง Flash จะสามารถใส่เทคนิคนี้ลงไปได้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ค่อยดีนัก จะเรียกว่านำไปใช้งานไม่ได้เลยก็ได้(ไม่เวิร์ค)


หน้าที่ :: 52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved