Neric-Club.Com
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           
             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14119107  

บริหารจิต

การสร้างกุศลผลบุญให้แก่ตัวเอง (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)


การสร้างกุศลผลบุญให้แก่ตัวเอง

วันนี้เป็นวันธรรมสวนะ เป็นวันที่พุทธบริษัท
ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์
มาสร้างกุศลด้วยทาน ศีล และภาวนา
เป็นการสร้างกุศลให้แก่ชีวิตของตน


การสร้างกุศลผลบุญให้แก่ตัวเองนั้น
มีหลักปฏิบัติอยู่ ๓ ประการคือ ทาน ศีล ภาวนา

การที่จะมีทานได้นั้น
ถ้าเรามีการปฏิบัติธรรมด้วยแล้ว จะเกิดทานอันเป็นส่วนกุศล

ภาวนากุศล
คือ ภาวนาให้มันผุดขึ้นมาจากดวงใจใสสะอาด

การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้น เป็นการสร้างกุศลอันดับหนึ่ง
จะเป็นที่พึ่งของตนเองได้
ท่านจะมีกุศลจิตที่ดี เพราะเจริญจิตภาวนา
มีสติสัมปชัญญะดีแล้ว มันจะผุดออกมาจากดวงใจของเรา

ภาวนากุศลทำให้จิตสบาย ทำให้เรามีสติ
ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้าได้
นึกถึงความดีขึ้นมาก็ทำให้เรามีสติมั่นคง
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จิตใจสงบ กุศลอยู่ตรงนี้

หลังจากสวดมนต์ไหว้พระ น้อมจิตเข้ามาหาตน
ทำให้น้อมเข้ามาหาคุณงามความดี
จิตเราย่อมเป็นกุศล เจริญวิปัสสนากรรมฐานจะได้รับผล
อานิสงส์จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตน
อันนี้ยากมากที่สุด ยากอยู่ที่เราไม่เคยทำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันธรรมสวนะ
ควรหาโอกาสอันเป็นประโยชน์ของท่านมาสร้างบุญ สร้างกุศล
เจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดบุญ เกิดความสุข

ถ้าเรามีความทุกข์อยู่ขณะนั้น
ควรเจริญสติปัฏฐาน ๔ จิตใจก็สบายเป็นความสุข
จะได้รู้ความทุกข์ว่ามาจากเหตุใด
มีการกำหนดจิตทุกอิริยาบถ
แต่ยากแท้...ที่ไม่เคยทำ ถ้าทำแล้วจะง่ายขึ้น


คนเราจะมีกุศลได้ ต้องภาวนาให้ใจใสสะอาดออกมาจากดวงใจ
จะมีเมตตา ปรารถนาดีต่อทุกคน
จะไม่อิจฉาริษยาแต่ประการใด
นี่ก็เป็นทานอันสำคัญ ที่เราพยายามเสียสละความชั่วออกจากตัวได้


คัดลอกจาก...
http://www.jarun.org/


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved