Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13482752  

ชุมชนคนสร้างสื่อ

การที่เรารู้จักใช้คำสั่งต่างๆใน Flash 4 ทำให้เราสามารถสร้างผลงานหรือทำงานในโปรแกรมนี้ได้เร็วขึ้น ซึ่งมันก็เหมือนกับการใช้โปรแกรมอื่นๆนั่นแหละครับ ถ้าเรารู้จักคำสั่งทั้งหมด เราก็ทำงานได้เร็วขึ้น คำสั่งที่เราต้องใช้ก็จะอยู่ในเมนู Insert กับ Modify ซะส่วนใหญ่ ส่วนคำสั่งที่เกี่ยวกับการพรีวิวนั้นจะอยู่ในเมนู Control ครับ

เริ่มกันที่เมนู
Insert Convert to symbol (F8) เป็นการเปลี่ยนรูปลายเส้นให้เป็น Symbol
New Symbol (Ctrl+F8) เป็นคำสั่งที่ไว้สร้าง Symbol ใหม่ขึ้นมา โดยใน Symbol นั้นจะไม่มีวัตถุใดๆอยู่ในนั้นเลย
Layer เป็นคำสั่งที่ไว้สำหรับสร้าง Layer ใหม่ขึ้นมา
Motion Guide เอาไว้สำหรับใส่ Guide ซึ่งเป็นเลเยอร์ที่เก็บทางเดินของเทคนิค Tweening Motion
Frame (F5) มีไว้เพิ่มจำนวนเฟรมแสดงผล
Delete Frame (Shift+F5) สำหรับลบเฟรมทุกชนิด
Keyframe (F6) สำหรับใส่คีย์เฟรม โดยคีย์เฟรมที่สร้างขึ้นมานั้นจะมีวัตถุอยู่ในเฟรมเหมือนเฟรมก่อนหน้า
Blank Keyframe (F7) สำหรับใส่คีย์เฟรมที่ไม่มีวัตถุอยู่ข้างใน
Clear keyframe (Shift+F6) สำหรับเปลี่ยนคีย์เฟรมให้เป็นเฟรมแสดงผล
Create Motion Tween สำหรับใส่เทคนิค Tweening Motion
Scene สำหรับเพิ่ม Scene เข้าไป Scene นี้จะคล้ายๆกับหน้าเว็บเพจที่สามารถมีหลายๆหน้าได้
Remove Scene สำหรับลบ Scene ปัจจุบัน


เมนู Modify
Instance (Ctrl+I) สำหรับแก้ไข กำหนดคุณสมบัติต่างๆของ Symbol มีค่าเท่ากับการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Symbol
Frame (Ctrl+F) สำหรับแก้ไข กำหนดคุณสมบัติต่างๆของ มีค่าเท่ากับการดับเบิ้ลคลิ๊กที่เฟรม
Layer สำหรับแก้ไขคุณสมบัติต่างๆของเลเยอร์ มีค่าเท่ากับการดับเบิ้ลคลิ๊กที่รูปกระดาษในเลเยอร์
Scene สำหรับแก้ไขชื่อของ Scene
Movie (Ctrl+M) สำหรับแก้ไขคุณสมบัติต่างๆของ Movie ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดหนดขนาด หรือสี
Transform สำหรับกำหนดการปรับเปลี่ยนรูปของวัตถุ คำสั่งมีดังนี้
- Scale สำหรับแก้ไขขนาดของวัตถุ
- Rotate สำหรับหมุนวัตถุ
- Flip Vertical สำหรับกลับวัตถุจากว้ายไปขวา
- Flip Horizontal สำหรับกลับวัตถุจากบนไปล่าง
- Remove Transform (Ctrl+Shift+Z) สำหรับยกเลิกคำสั่งที่เกี่ยวกับ Transform ทั้งหมด
- Edit Center สำหรับแก้ไขรูปให้ตรงกลางภาพ ใช้ได้ดีในส่วนของการแก้ไข Symbol
- Remove Color สำหรับลบสีที่ Fill ข้างในรูปออก
- Add Shape Hint (Ctrl+H) สำหรับเพิ่ม Hint เข้าไป
- Remove All Hints สำหรับลบ Hint ทั้งหมด เรื่องเกี่ยวกับ Hint สามารถอ่านได้ที่บทความ Tweening Shape ครับ
Group (Ctrl+G) สำหรับรวมรูปให้เป็นกลุ่ม Ungroup (Ctrl+Shift+G) สำหรับยกเลิกการรวมกลุ่ม
Break Apart (Ctrl+B) สำหรับเปลี่ยนวัตถุทุกชนิดที่ถูกเลือกอยู่ให้กลายเป็นลายเส้น ทำได้แม้กระทั่งตัวอักษรเมนู Control
Play (Enter) สำหรับทดสอบ Movie แบบสดๆ คือไม่ต้องเปลี่ยนไปที่หน้าต่างพรีวิว
Test Movie (Ctrl+Enter) สำหรับทดสอบ Movie โดยไปที่หน้าต่างพรีวิว
Test Scene (Ctrl+Alt+Enter) สำหรับทดสอบ Scene ปัจจุบัน
Enable Frame Actions (Ctrl+Alt+A) สำหรับเปิดให้ Action ที่อยู่ในเฟรมทำงานได้ (โดยปกติแล้ว Action ในเฟรมจะทำงานไม่ได้ถ้าไม่สั่งพรีวิวซะก่อน)
Enable Buttons (Ctrl+Alt+B) สำหรับเปิดให้ปุ่มทำงานได้โดยไม่ต้องสั่งพรีวิวซะก่อน
Mute Sounds (Ctrl+Alt+M) สำหรับปิดเสียง ในกรณีที่ปุ่มนั้นเราใส่เสียงเข้าไปด้วยหรือในกรณีอื่นๆหน้าที่ :: 55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved