Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13784241  

ชุมชนคนสร้างสื่อ

 
บทที่ 2 การสร้างไฟล์นำเสนอ
บทที่ 3 มุมมองชิ้นงาน
บทที่ 4 การบันทึกไฟล์
บทที่ 5 การลบและเพิ่มสไลด์
บทที่ 6 การกำหนด Header / Footer
บทที่ 7 การจัดการฉากหลังของสไลด์
บทที่ 8 การสั่งพิมพ์และตั้งค่าแผ่นสไลด์
บทที่ 9 การจัดทำสไลด์ต้นแบบ ( Master)
บทที่ 10 การใช้เทคนิคกับแผ่นสไลด
บทที่ 11 การจัดทำบทบรรยายสำหรับผู้พูด
บทที่ 11 การจัดทำบทบรรยายสำหรับผู้พูด
บทที่ 12 การใช้ Text , Object
บทที่ 13 การสร้างกราฟ
บทที่ 14 การเชื่อมโยงหลายมิติและ URL
บทที่ 15 การสร้าง Diagram Gallery
บทที่ 16 การสร้าง Organization Chart
บทที่ 17 การสร้างลำดับผังงาน
 
 
การเล่นภาพเคลื่อนไหว Macromedia Flash ในงานนำเสนอ

 
ถ้าคุณมีกราฟิกเคลื่อนไหวที่สร้างโดยใช้ Macromedia Flash และบันทึกเป็นแฟ้ม Shockwave ที่มีส่วนขยายเป็น .swf คุณสามารถเล่นแฟ้มในงานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2007 ได้โดยใช้ตัวควบคุม ActiveX ที่เรียกว่า Shockwave Flash Object และ Macromedia Flash Player เมื่อต้องการเล่นแฟ้ม Flash ให้เพิ่มตัวควบคุม ActiveX ให้กับภาพนิ่งและสร้างการเชื่อมโยงจากภาพนิ่งไปยังแฟ้ม Flash หรือฝังตัวแฟ้มลงในงานนำเสนอ

การตั้งค่าความปลอดภัยของตัวควบคุม ActiveX มีอยู่ใน Trust Center ซึ่งคุณสามารถค้นหาการตั้งค่าความปลอดภัยและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับโปรแกรม 2007 Microsoft Office system ได้ คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าความปลอดภัยเพื่ออนุญาตให้ตัวควบคุม Active X ทำงาน การตั้งค่า ActiveX ใน Trust Center จะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ 2007 Office release ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใน PowerPoint จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตามการตั้งค่านั้นสำหรับโปรแกรม Office อื่นๆ ที่ใช้ Trust Center ด้วยเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุม Active X และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ดูที่ เปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานตัวควบคุม ActiveX ในเอกสาร Office

 สิ่งสำคัญ   

 • Shockwave Flash Object จะต้องได้รับการลงทะเบียนบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถเล่นแฟ้ม Flash ได้ภายในงานนำเสนอของคุณ เมื่อต้องการดูว่า Shockwave Flash Object ได้รับการลงทะเบียนแล้วหรือไม่ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติมรูปปุ่ม ถ้า Shockwave Flash Object ปรากฏอยู่ในรายการของตัวควบคุม แสดงว่ามีการลงทะเบียนบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว แต่ถ้ายังไม่มีการลงทะเบียน Shockwave Flash Object ให้ ดาวน์โหลด Flash Player รุ่นล่าสุด จากเว็บไซต์ Macromedia เพื่อลงทะเบียน Shockwave Flash Object บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • เพื่อเป็นการรับประกันว่าภาพเคลื่อนไหวที่สลับซับซ้อนจะทำงานได้อย่างถูกต้อง ให้ติดตั้ง Flash Player รุ่นล่าสุด ถึงแม้ว่าคุณได้ลงทะเบียน Shockwave Flash Object รุ่นที่เก่ากว่าลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วก็ตาม

การเพิ่มแฟ้ม Flash ให้กับงานนำเสนอ

 1. ติดตั้ง Flash Player บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ใน PowerPoint ในมุมมอง 'ปกติ' ให้แสดงภาพนิ่งที่คุณต้องการเล่นภาพเคลื่อนไหว
 3. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่มกดแล้วคลิก ตัวเลือก PowerPoint
 4. คลิก มุมมอง จากนั้นภายใต้ ในโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดของ Office ให้แสดง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง
 5. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม
 6. ในรายการของตัวควบคุม ให้คลิก Shockwave Flash Object คลิก ตกลง แล้วลากไปบนภาพนิ่งเพื่อวาดตัวควบคุม

  ปรับขนาดตัวควบคุมด้วยการลากที่จับสำหรับปรับขนาด

 7. คลิกขวาที่ Shockwave Flash Object แล้วคลิก คุณสมบัติ
 8. บนแท็บ พยัญชนะ ให้คลิกคุณสมบัติ ภาพยนตร์
 9. ในคอลัมน์ค่า (เซลล์ว่างที่ติดกับ ภาพยนตร์) ให้พิมพ์เส้นทางไดรฟ์แบบเต็มรวมทั้งชื่อแฟ้ม (ตัวอย่างเช่น C\:My Documents\MyFile.swf) หรือ Uniform Resource Locator (URL) ที่ไปยังแฟ้ม Flash ที่คุณต้องการเล่น
 10. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงสำหรับวิธีการเล่นภาพเคลื่อนไหว ให้ทำดังต่อไปนี้ แล้วปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ
  • เมื่อต้องการเล่นแฟ้มโดยอัตโนมัติขณะที่มีการแสดงภาพนิ่ง ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ การเล่น เป็น จริง ถ้าแฟ้ม Flash มีตัวควบคุม Start/Rewind ติดตั้งอยู่ภายใน คุณสามารถตั้งค่า การเล่น เป็น เท็จ ได้
  • ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการเล่นภาพเคลื่อนไหวซ้ำ ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ วนรอบ เป็น เท็จ
  • เมื่อต้องการฝังตัวแฟ้ม Flash เพื่อให้คุณสามารถใช้งานนำเสนอร่วมกับผู้อื่นได้ ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ฝังตัวภาพยนตร์ (EmbedMovie) เป็น จริง (อย่างไรก็ตาม ในการเรียกใช้แฟ้ม Flash จะต้องทำการลงทะเบียนตัวควบคุม Shockwave Flash Object ลงบนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่จะเรียกใช้งานนำเสนอนั้น)

การแสดงตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวในมุมมอง 'การนำเสนอภาพนิ่ง'

 • บนเมนู 'มุมมอง' ให้คลิก การนำเสนอภาพนิ่ง หรือกด F5

  เมื่อต้องการออกจากการนำเสนอภาพนิ่ง และกลับไปยังมุมมอง 'ปกติ' ให้กด ESC

 หมายเหตุ   โปรแกรมเสริมของบริษัทอื่นที่อ้างถึงในบทความนี้ผลิตโดยผู้จัดจำหน่ายอื่นที่ไม่ขึ้นกับ Microsoft ซึ่งเราไม่อาจรับประกัน เชื่อถือ หรืออื่นๆ ในด้านประสิทธิภาพในการทำงาน หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้
 
ในบทความนี้

 
 


หน้าที่ :: 61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved