Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13377539  

ลมหายใจของใบไม้ 
 
 ความรักไม่มีวันละลาย
 
 
   
      งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตข้าราชครูเกษียณ ท่ามกลางแมกไม้และสายฝนผ่านไป
กิสน่าทำให้ใต้ฟ้าเมืองไทยอึมครึม ลมหนาวพร่างพรู ปลายฝน..ต้นหนาว..
รังนกว่างเปล่าหลายรังร่วงจากซอกมุมรางริน ชีวิตใหม่เกิดขึ้นพร้อมที่จะโบยบินไปในโลกกว้าง
ชื่นชมนาวาทุกลำที่ฝ่าคลื่นมรสุมมาได้อย่างวิริยะอุตสาหะในภาวะที่สังคมเสื่อมสุดๆ
ในขณะที่ฉันเองคนที่เคยเชื่อมั่นและศรัทธาในอาชีพเสมอยังหวั่นไหวในบางวัน(เพียงบางวัน)

ย้อนไปหลายปีที่หลายคนบอกฉัน ”สามารถ” เชิงภาษามีแนวทางให้เลือกมากมาย
ฉันกลับเลือกเดินทางสายที่ใจรัก เลือกงานที่พอใจ เลือกเดินตามแบบอย่างที่เห็น
ใช่..ฉันอยากเป็น ”ครู” เหมือนที่เห็นพ่อเป็น
พอใจวิถีชีวิตและปฏิสัมพันธ์ที่พ่อพึงมีให้ศิษย์ ชื่นชมในศรัทธาที่ศิษย์มีให้พ่อ

ฉันเลือกเป็นครูอย่างไม่ลังเล บนทางแยกที่ให้เลือกวันนั้น แม้จนวันนี้ไม่เคยนึกเสียใจ
สายเลือด “ครู” ยังพล่านในตัวฉัน สำนึกอยู่เสมอ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
แต่ถึงวันนี้เหมือนฉันยังทำไม่ได้สักเสี้ยวหนึ่งของพ่อ
พ่อที่เป็นครูให้ลูกๆ จนแม้ในวันสุดท้ายของชีวิต
 
รู้ดี..ครูในอดีตจำนวนมากเป็นครูด้วยจิตและวิญญาณ มีความห่วงใยต่อศิษย์ดุจลูกของตนเอง
เวลาผ่านไปกระแสแห่งการปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ มากระทบทำให้ครูอาชีพที่เป็นปูชนียบุคคลลดน้อยลงไป
แต่สังคมก็คงยังหวังได้เห็นครูดีดีเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีส่งต่อไปยังลูกศิษย์
ครูที่มีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถสร้างภาพลักษณ์ของครูที่ดีได้นั่นคือครูที่ศรัทธาต่ออาชีพครู
รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นครูที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง เห็นคุณค่าของวิถีชีวิตที่เป็นครู
ถ่ายทอดพันธุกรรมแห่งความดีไปยังผู้เรียนด้วยจิตสำนึกและวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง
การสร้างจิตสำนึกและวิญญาณครู ต้องทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ ได้เล่า?
   
เรื่องของจิตสำนึกสาธารณะ เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคนในสังคมอย่างกว้างขวาง
เนื่องจากสังคมจะพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน คนในสังคมต้องร่วมมือร่วมใจกัน
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสำนึกทีจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
รักและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น และสาธารณสมบัติของชุมชน   
 “ จิตสำนึกและวิญญาณครู” จุดเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่การสร้างศรัทธา

หวังให้จิตสำนึกและวิญญาณครูกลับมาสู่อาชีพของครูให้ได้มากที่สุด
สังคมไทยมีความคาดหวังในตัวครูสูงทุก ๆ ด้าน ครูปัจจุบันมีคุณสมบัติลดหย่อนไปจากความคาดหวัง
ฉันเชื่อมั่นเสมอว่าในปัจจุบันครูมีสมรรถภาพสูงกว่าครูในอดีตในหลายด้านอย่างแน่นอน
แต่บางด้านก็ต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
การแก้ปัญหาและการยกระดับคุณภาพของครูให้สูงขึ้นคงต้องขึ้นอยู่กับอะไรหากไม่ใช่ผู้ที่เรียกตนว่า "ครู" 
หวังให้ครูทุกคนตั้งใจเป็นครู ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ครู "ครู"คือผู้ให้ ผู้แนะแนวทางโดยไม่หวังผลตอบแทน 
ในภาวะที่โลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ครูเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญสูงและจะถูกคาดหวังสูง
 
ฉันเชื่อมั่นว่าชีวิตครูเป็นชีวิตที่เสียสละ เป็นชีวิตที่ต้องอยู่กับเด็กด้วยจิตวิญญาณแห่งความเมตตา
ความสัมพันธ์จึงจะใกล้ชิดลึกซึ้งฉันเชื่อว่าชีวิตครูน่าจะเป็นชีวิตที่มีความสุขกว่านี้
ถ้านักเรียนรักครู ครูผูกพันนักเรียนเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายต้องช่วยกัน
และยิ่งการเรียนรู้สมัยใหม่คือการเรียนรู้ร่วมกัน
คำว่า ”ครู” จึงเป็นเพียงคำเดียวที่สามารถทำให้การปฏิรูปศึกษาทำได้จริง
คือการให้จิตวิญญาณแห่งความเมตตากับเด็ก ความเป็นผู้ให้ ให้ความรู้
ความรัก ความเมตตา ที่สื่อได้ระหว่างมนุษย์ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็จะเกิดขึ้น
 
เด็กรุ่นใหม่มีปริมาณข้อมูลที่เข้าสมองมากกว่ารุ่นพวกเรามาก แต่ทำอย่างไรให้เขาพูด ?
ทำอย่างไรให้เขาคิด ? ทำอย่างไรให้ใกล้ชิดกัน วิญญาณความเป็นครูสำคัญที่สุด
ถ้าวิญญาณความเป็นครูไม่มี การปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ
“อยากเห็นครูเป็นครู   อยากเห็นนักเรียนรักครูแบบครู “
 
ฉันอยากเห็นความผูกพันนั้นเป็นตัวนำในการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อให้การศึกษาของชาติเป็นการศึกษาที่สร้างคนสร้างชาติจริงๆ   
ครูในมุมมองของฉันไม่ต้องเก่งมาก
แต่ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูสามารถเสริมเด็กให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
ความจริงคือเรียนได้ตลอดเวลา เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา แต่จิตวิญญาณที่จะเรียนต้องมีตลอดเวลาด้วย

ในเมื่อคนรุ่นใหม่เกิดมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพสูงขึ้น อาหารดี การเอาใจใส่ดีขึ้น 
มีจิตที่รับผิดชอบตัวเองขึ้นมาก เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ใหญ่ในวันนี้ เห็นความสําคัญในการสร้างเด็กในอนาคต
 
เพียงแค่ผู้ใหญ่ในวันนี้ร่วมมือสนับสนุนการผูกจิตสํานึก หันมาพัฒนาจิต จุดประกายดวงจิตมนุษย์กัน
หันมาดูแลเรื่อง จิตวิญญาณ เน้นที่จิตใต้สํานึกของชีวิตทุกคน
ผลของการกระทําต่อสังคม ก็จะไม่เป็นโรคร้ายเหมือนทุกวันนี้
เมื่อผู้ใหญ่หรือบุคคลใดที่มีจิตที่สวยงามแล้ว ก็ช่วยกันสอนและเป็นผู้สอนที่ดีอย่างแท้จริง
คือสอนด้วยการกระทําตนเอง สร้างคนดี ทําตนเองเป็นคนดี เป็นภาพสวยงามของสังคมปัจจุบัน
 
วันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศให้โลกน่าอยู่ เด็กได้เห็นตัวอย่างดีๆบันทึกลงในสมอง 
พ่อแม่ปฏิบัติที่บ้าน ครูปฏิบัติที่โรงเรียน อนาคตของเด็กและสังคมบ้านเมืองก็จะสวยงาม
หลายคนแสวงหาความสุขอันเกิดจากความสงบ
วันนี้ฉันยังเสพสุขในความสงบจากจิตสำนึกที่ไม่เคยมอดดับ
 เธอยังเป็นสุขดีเหมือนฉันไหม?
 
 

 
 
 
ความรักไม่มีวันละลาย
 
ช) ดั่งขอบฟ้าไร้แสงตะวัน
หากใจฉันไม่มีรักของเธอ
ญ) ตั้งแต่วันแรกเจอ
ก็มีเงาร่างเธออยู่ในใจ
ช) หนึ่งชีวิตให้เธอผู้เดียว
จะไม่เหลียวไม่แลผู้ใด
ญ) หนึ่งความรักให้ไป
จะเนิ่นนานเท่าไรยังซื่อตรง
คู่) ตราบอาทิตย์ และดาวที่พร่างพราย
คู่) เลือนหรี่ดับลับไปจนมืดลง
ญ) แต่สายใยแห่งรักจะมั่นคง
กว่าลมหายใจที่เรามี
ช) หากวันไหนสองเราจากกัน
อย่าหวั่นไหวเพราะใจเธอรู้ดี
ญ) กี่แสนวันหมื่นปี
คู่) ความรักเราไม่มีวันละลาย
คู่) ตราบอาทิตย์และดาวที่พร่างพราย
คู่) เลือนหรี่ดับลับไปจนมืดลง
ญ) แต่สายใยแห่งรักจะมั่นคง
กว่าลมหายใจที่เรามี
ช) หากวันไหนสองเราจากกัน
อย่าหวั่นไหวเพราะใจเธอรู้ดี
ญ) กี่แสนวันหมื่นปี
คู่) ความรักเราไม่มีวันละลาย...
 
 
 

 
 
"The best and most beautiful things cannot be seen or even touched, they must be felt with the heart."
- - Anonymous - -
สิ่งที่สวยงามที่สุดมิอาจสัมผัสได้โดยสัมผัสทางกาย ทว่าต้องรับรู้ผ่านหัวใจ
 
 
หน้าที่ :: 79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved