Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13377569  

ลมหายใจของใบไม้ 

วิมานดิน
   
        
 
 
                              

 
 
 
 
   ปีใหม่ปีนั้นโผล่พรวดมาพร้อมกับซ่อนฤดูหนาวไว้กับความไม่แน่นอนของเวทีการเมืองอาการหนาวๆร้อนๆของฉันบรรเทาไปหนึ่งส่วน ผ่านแล้วการรับรองโรงเรียนในฝัน หลังจากเลื่อนแล้วเลื่อนเล่า ให้สัมผัสรสชาดของการรอคอย ฝนหลงฤดูโปรยปรายมาไม่มีปี่ขลุ่ย มาแสดงความยินดีกับความสำเร็จสินะ..
 
 
   กับระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ขับเคี่ยวกันมาตลอด
"ลักษณะทางกายภาพขององค์กรผ่านแล้ว"
แน่นอนองค์กรของเราเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่แบบถาวร
แต่ในส่วนผู้เรียนเล่า หลายฝ่ายหนักใจ
แม้ในวันก่อนสุดท้ายที่สวนกระแสมาจี้กันเป็นระยะ ๆ
ข่าวจากโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ที่ไม่ผ่านการรับรอง
ทำให้เราเครียดไปตามๆกัน
 
 
 
 

   ฉันเองผ่านการประเมินมาหลายรูปแบบก็ยังตะครั่นตะครอ
การเปลี่ยนแปลงแม้เล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเสียได้
พิธีกรประจำห้องถูกเปลี่ยนตัวกระทันหันเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน
ในช่วงเวลาสั้นๆกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษ อยากเป็นมดง่ามมม..
การเลื่อนเวลาไม่ได้ทำให้เราเป็นสุข ตรงกันข้ามยิ่งสร้างความกดดัน 
 
 ไม่เป็นไรเพราะรู้ดีว่าปลายทางมีความสำเร็จรออยู่
อานิสงส์ของความตั้งใจจริงมีผลตอบแทนให้ชื่นใจ
ก็ดอกไม้แห่งความดีบานเสมอในใจของเรา
แต่ความงดงามและสังขารอันร่วงโรยตามธรรมชาตินี่สิ มันรอไม่ไหว
กล้วยไม้ที่ตั้งอกตั้งใจบานคอยการเยี่ยมชมหลุดร่วงเหลือไว้แค่ร่องรอย นะ.. ดอกไม้ยังบานในใจเรา และจะยังคงบานตลอดไป
 
ฉันให้ดอกไม้แห่งความดีนี้บานเสมอไป
ความใฝ่ฝันยังคงอยู่ ความใฝ่ฝันยังคงสวยงาม
ให้ดอกไม้ของความฝันเบ่งบาน ขจรขจายไปทั่วแผ่นดิน  

 

 
 

จากหลักการและความเชื่อที่ว่า
การศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพได้หากได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต จะสามารถพัฒนาตนเองให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตสูงขึ้น รัฐบาลจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ประชาชนใฝ่ฝัน

 
ประชาชนใฝ่ฝันอะไร?
ความต้องการสูงสุดของพ่อแม่ก็คืออยากให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีที่มีคุณภาพ อยากให้เด็กเติบโตด้วยความเชื่อมั่น มีระบบที่ทำให้สามารถพัฒนาตัวเองตลอดเวลา และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพสูงสุด เพิ่มมูลค่าความเป็นมนุษย์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 
การที่จะทำให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ที่ต้องปลูกฝังเพื่อไว้ใช้ค้นหาความรู้ตลอดชีวิต ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถแสดงออกและนำเสนอในเชิงสร้างสรรค์ เจตนารมณ์ของโครงการจะบรรลุผลได้ เด็กต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง,นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น,กล้าแสดงออก,และมีความเป็นไทย

นี่คือเป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนในฝัน
 
  ฉันอยากเห็นโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านขยายผลไปให้ทั่วทุกหมู่บ้านเพื่อให้เด็กและเยาวชนในชนบทมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพอันเป็นพื้นฐานให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เท่าทันโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้นทำให้เด็กเติบโตด้วยความเชื่อมั่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความพร้อมอย่างสากลให้เป็นพลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี

 
   ฉันคิดถึงอำเภอในชนบทห่างไกล ซึ่งคนยากจนต้องเรียนในเขตพื้นที่
และเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ช่วยสานฝันให้เป็นจริงได้ ยืนยันด้วยประสบการณ์ของตัวเอง
 
 
จากปณิธานในเบื้องต้นของโรงเรียนในฝัน ..
องค์กรต่างๆมีองค์ประกอบอย่างนี้ไหม?
๐ มีการปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๐ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น แข่งขันได้ในระดับสากล
๐ สร้างผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานชาติสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
๐ จัดบรรยากาศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีความเป็นประชาธิปไตย
๐ เป็นตัวอย่างการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอำเภอที่มีคุณภาพมาตรฐาน
๐ เป็นที่ยอมรับศรัทธาของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน ที่เน้นการมีส่วนร่วม
๐ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริหารคุณภาพทั้งระบบ มีความคล่องตัวรวดเร็ว ทันสมัย
๐ มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและมีจำนวนเพียงพอ
๐ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถเป็นต้นแบบ
๐ เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนช่วยเหลือพัฒนาชุมชน และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน มีเครือข่ายการสนับสนุน
๐ มีกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งทดลองสาธิต และฝึกอบรมครู
๐ มีสื่อและเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอ เป็นระบบเครือข่ายและเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน
๐ เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ และนำนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยไปพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 
ปลายทางเหมือนแสนไกลสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา
แต่องค์กรของเรามีครบหมดแล้วในวันนี้ ..ในความเป็นจริง..
 
หลังจากเฝ้าสังเกตมากว่าสองปี
การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ นักเรียนเกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุที่โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ส่วนผลกระทบที่ตามมา ก็คงจะกล่าวได้ว่าบุคลากรในโรงเรียนเกิดความสามัคคีมากขึ้น นักเรียนกล้าแสดงออก ชุมชนให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของโรงเรียน
 
หากจะมีใครสักคนถามว่าความสำเร็จที่ได้มาต้องฝ่าฟันแค่ไหนให้ถึงฝัน ?
ฉันเก็บคำหยาดมาวางไว้เป็นกำลังใจตรงนี้แล้ว :

"ถ้ามีใจและตั้งใจที่จะทำ เพราะการทำโรงเรียนให้ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนอื่นมาดูนั้น ไม่มีสูตรสำเร็จว่าต้องทำให้เหมือนกับโรงเรียนอื่น ๆ ที่เป็นต้นแบบในฝันแล้ว จงมองตัวเองและมองหาจุดพัฒนาตัวเองให้ดูดีตามรูปแบบและวิธีการของท่านเอง ท่านจะพัฒนาโรงเรียนของท่านในรูปแบบใดก็ได้ "
 
  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผลจากทางตรงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตาม ผู้ปฏิบัติก็คือบุคลากรในโรงเรียนดังกล่าวจะเป็นผู้ที่รู้ดีและสัมผัสได้มากที่สุด ซึ่งบางครั้งเขาเหล่านั้นอยากจะบอกเล่าความรู้สึกที่ดี ๆ หลังจากที่ผ่านการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันแล้ว แต่พูดไปใครเขาจะเชื่อ นอกเสียจากได้ประสบกับตัวเอง ...."
 
-อภิชาต พุทธเจริญ  
 
  
              11/01/2010
 
  
 
วิมานดิน
 
- พิม ซาซ่า Pim ZaZa
ฝากรักเอาไว้ ฝากไปในแสงดวงดาว
ที่ส่องประกายวับวาว-วาว อยู่บนฟากฟ้า
ให้แสงสุกใส ได้เป็นเสมือนดวงตา
คอยส่องมองเธอด้วยแวว ตา แห่งความภักดี

เก็บฟ้ามาสาน ถักทอด้วยรักละมุน คอยห่มให้เธอได้อบอุ่น
ก่อนนอนคืนนี้ ให้เสียงใบไม้ ขับกล่อมเป็นเสียงดนตรี
คอยกล่อมให้เธอฝันดี ดี ให้เธอเคลิ้มไป

เป็นวิมานอยู่บนดิน ให้เธอได้พักพิงพิง และนอนหลับไหล
เก็บดาวเก็บเดือนมาร้อย มาลัย
เก็บหยาดน้ำค้างกลางไพร มาคล้องใจเราไว้รวมกัน

ก่อนฟ้าจะสาง ก่อนจันทร์จะร้างแรมไกล ยังอยู่กับเธอข้างเคียงกาย
อยู่ในความฝัน ฝากเสียงกระซิบ ฝากไปในสายลมผ่าน
ข้ามขอบราตรีที่ยาวนาน ให้เธอฝันดี

เป็นวิมานอยู่บนดิน ให้เธอได้พักพิงพิง และนอนหลับไหล
เก็บดาวเก็บเดือนมาร้อย มาลัย
เก็บหยาดน้ำค้างกลางไพร มาคล้องใจเราไว้รวมกัน

ก่อนฟ้าจะสาง ก่อนจันทร์จะร้างแรมไกล ยังอยู่กับเธอข้างเคียงกาย
อยู่ในความฝัน ฝากเสียงกระซิบ ฝากไปในสายลมผ่าน
ข้ามขอบราตรีที่ยาวนาน ให้เธอฝันดี

ให้เธอได้อบ อุ่น และนอนฝันดี
ให้เธอได้อบ อุ่น…อยู่ในวิมาน


 
 

"The reward of a good thing well done is to have it done."
- - Ralph Waldo Emerson - -
รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมาหน้าที่ :: 84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved