Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           
             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14074050  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรียนอังกฤษจากเรื่องเล่า


Super Easy Reading

 
1. What’s in the Boxes?
2. He Sells Purses
3. She Goes to Bed
4. A Letter from Europe
5. She Models Expensive Clothes
6. She Burps the Baby
7. His School Secret
8. He Skates on the Pond
9. A Sharp Pocketknife
10. He Goes to the Lake
11. He Is a Bus Driver
12. He Buys Ballpoint Pens
13. His Imaginary Friend
14. She Gets Ready for the Beach
15. She Finds the Remote
16. She Gets Health Insurance
17. He Goes to the Bridge
18. He Checks Off Each Item
19. She Rubs Her Foot
20. He Climbs Tall Buildings
21. Her Sweet Boyfriend
22. She Goes to the Pool
23. She Takes the Elevator Up
24. Bubblegum on His Face
25. He Eats Green Watermelons
26. He Thinks About Bad Things
27. She Likes the House
28. The Blimp in the Sky
29. Her Electric Wheelchair
30. He Gets Dressed
31. He Takes the Elevator
32. He Takes a Shower
33. A Brown Spider
34. Many People Enjoy the Park
35. One Banana Is Just Right
36. He Takes the DMV Test
37. A New Bulb in the Bathroom
38. He Sits on the Steps
39. He Shoots the Basketball
40. Fish in the Aquarium
41. She Delivers the Mail
42. She Buys Lottery Tickets
43. He Works in a Bank
44. Shoppers Buy Christmas Gifts
45. She Makes the Bed
46. He Waters the Plant
47. Rake Leaves in the Fall
48. A Good Book for a Rainy Day
49. She Makes Coffee
50. She Sells Mangoes
51. She Buys a New Dress
52. Take out the Trash
53. A Yellow Leaf
54. She Gets a New Tattoo
55. He Flies into a Building
56. She Has Happy Thoughts
57. They Run up the Stairs
58. They Decide To Marry
59. The Sand and the Waves
60. She Plays the Piano
61. Dishes in the Sink
62. She Sweeps the Floor
63. Wedding Purchases
64. He Waits for the Bus
65. She Goes to the Dentist
66. A Laptop and a Movie
67. He Reads the Paper
68. Police Look for Terrorists
69. He Studies Too Late
70. The Cop Chases Him
71. A Good Golf Shot
72. She Is a Hard Worker
73. The Batter Takes a Swing
74. His New Laptop
75. A Hamburger and Fries
76. She Fixes Her New Shirt
77. She Washes the Clothes
78. A Butterfinger Candy Bar
79. He Vacuums the Carpet
80. She Goes to Lunch
81. She Plays Golf
82. He Buys Some Milk
83. He Is a Vampire
84. A Busy Museum
85. She Scrubs the Sink
86. Her Office Is Cold
87. Fourth of July in the U.S.A.
88. He Pays the Electric Bill
89. She Has Brain Surgery
90. He Takes a Shower
91. People Buy Lottery Tickets
92. He Fills Out a Form
93. A Brand New Honda
94. She Makes a Salad
95. He Has Bad Breath
96. The Busy Ant
97. He Is a Policeman
98. The City Tour Bus
99. Superman Is the Greatest
100. She Catches the Train

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2557


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved