Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11381012  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เปิดห้องขยายผลวิธีการสอน

     NERIC-CLUB  เปิดปีงบประมาณใหม่ด้วยการเปิดห้องขยายผลการจัดการเรียนการสอนวิธีต่างๆที่ได้ผลจริง  คุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีผลงานต้องการเผยแพร่หรือแสดงความคิดเห็นด้านการจัดบรรยากาศชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้ทรัพยากรมนุย์ในความรับผิดชอบ หรือความสำเร็จของการค้นพบ ขอเชิญส่งภาพกิจกรรมพร้อมสังเขปมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ เพื่อยืนยันว่าไม่มีวิธีการสอนใดที่ดีที่สุด แต่คุณครูของเราหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกศิษย์ตัวน้อยได้ตามบริบทของสภาพแวดล้อม ส่งบรรยากาศสร้างสรรค์ในชั้นเรียนมาร่วมกันชื่นชมได้ที่ Pasra_u@hotmail.com ค่ะ
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ต.ค. 2550


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved