Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           
             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14074018  

กระดานแสดงความคิดเห็น
สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บบอร์ด คลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    

ครูพันธุ์แท้

ตั้งกระทู้เมื่อ
11 ก.ค. 2557
  คสช.เบิกทางบำนาญด่านแรกแก้ไขเพิ่มเติมช่วยค่าครองชีพ

ประกาศคสช.ฉบับ 81 แก้ไขเพิ่มเติมช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันที่ 10 ก.ค. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกประกาศ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้ว ต่ำกว่าเดือนละเก้าพันบาท ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เพิ่มอีกตามอัตราที่กำหนดอันเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ บุคคลดังกล่าวในการครองชีพ จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความในมาตรา 4 นว แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552และให้ใข้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 4 นว ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษ เพราะ เหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษ หรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาท หรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ้าได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ รวมกันทุกประเภทเมื่อรวมกับ ช.ค.บ.แล้ว ต่ำกว่าเดือนละเก้าพันบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจำนวนเงินเก้าพันบาท หักด้วยจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญทุกประเภท และ ช.ค.บ.ที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ได้รับ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบัวบก

ตอบกระทู้เมื่อ
11 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 1
ขึ้นหัวอย่างนี้มั่นใจใช่ไหมว่าด่านอื่นๆจะตามมา พวกเราส่วนใหญ่หลุดกลุ่มนี้แต่ก็ยินดีด้วยกับข้าราชการบำนาญรุ่นก่อนๆ ค่าของเงินกับค่าครองชีพมันต้องปรับให้สัมพันธ์กัน ค่าแรงขั้นต่ำ เก้าพัน ต่ำกว่านี้ก็อยู่ลำบากแล้ว ท่านมองอย่างเข้าใจและเข้าถึงปัญหานี้แสดงว่าขรก.บำนาญอยู่ในสายตาอันเฉียบคมของท่านเสมอ ขอบคุณมาในโอกาสนี้
 


Krootanoi

ตอบกระทู้เมื่อ
11 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 2

น่ารักจริงเลยเนอะ สมกับที่คุณเปลวสีเงินให้ฉายา ไม่พูด...แปลว่า "ทำเห็นผล"


ประชาชน

ตอบกระทู้เมื่อ
11 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 3
 
 
 
จะพูดว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ไม่ถูก เพราะมีความรู้สึกร่วม ได้ใจไปเต็มๆ ขอบคุณที่เน้นย่ำความเชื่อมั่นคำสัญญา คืนความสุขให้ประชาชน


unknown

ตอบกระทู้เมื่อ
11 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 4
ตามตะนอยไปอ่านจับใจความย่อหน้าสุดท้าย
 
"วันนี้ก็...๑๑ กรกฎา วันอาสาฬหบูชา พรุ่งนี้ ๑๒ กรกฎา วันเข้าพรรษา "วันบุญ-วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" ทั้งสิ้น     วิรัติใจจากอกุศลกันซักวัน-สองวันให้ได้จริงๆ ก็ดีนะครับ เพื่อรับการประกาศใช้ "ธรรมนูญปกครอง" ฉบับชั่วคราวกันราวๆ สัปดาห์หน้า
    แล้วราวๆ สิงหา.....    ก็จะได้มีรัฐบาลเป็นเรื่อง-เป็นราว และมีนายกรัฐมนตรีชื่อ "พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" เป็นแกนแห่งการนำปฏิวัติสังคมใหม่  และวันเข้าทำงานที่ "ทำเนียบรัฐบาล" ของนายกฯ ใหม่วันแรก จะได้ไปช่วยกันแห่ ๓ รอบ เป็นฤกษ์-เป็นชัย ให้อนาคตใหม่ของบ้านเมืองเราไงล่ะ " - เปลว สีเงิน
 
เอาอย่างนั้นเลย คิด คิด คิด


kobkun

ตอบกระทู้เมื่อ
11 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 5
 
นี่ละ...สไตล์ "ลุงตู่" ละ!    ไม่พูด ไม่วอแว ไม่หาเสียง ไม่เอาใจใคร แต่ "เอาสุข-ทุกข์" ชาวบ้านเป็นตัวตั้งเมื่อตรวจสอบข้อมูล และฟังรอบด้านมั่นใจแล้ว    ฟันฉับ...!
 
ชอบๆๆๆๆ


K.Pim

ตอบกระทู้เมื่อ
11 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 6
ยังมีปัญหาดาหน้ามารออีกเพียบ คิดแล้วเหนื่อยแทน
 
 
 


ครูทะเล

ตอบกระทู้เมื่อ
11 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 7
 
"การจะปฏิรูปประเทศไทยให้ได้สำเร็จ  ทหารต้องใช้ความพยายามมากกว่าการสร้างภาพ  และปฏิบัติการทางจิตวิทยา   ในขณะนี้   ประชาชนชาวไทยไม่แสดงออก  ไม่ต่อต้าน  แต่ก็กำลังจับตาดูการกระทำของทหารอย่างใกล้ชิด"
ภักดี  ธนะปุระ,ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับการทำงานของ คสช


ครูแก่

ตอบกระทู้เมื่อ
11 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 8
 
 
 
มาส่งดอกไม้แทนสุภาพบุรุษชรา ท่านฝากมาบอกว่า "ขอบคุณที่คิดถึง"


ครูพันธุ์แท้

ตอบกระทู้เมื่อ
11 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 9
 
 
ตอบความเห็นที่ 1 คุณบัวบกนะคะ ค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีข่าวดีเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญกบข.ค่ะ คาดว่าท่านเองกำลังดำเนินเรื่องนี้อยู่เพราะมองเห็นความเดือดร้อนของสมาชิก แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและค่อนข้างซับซ้อน กระทำการใดใดบุ่มบ่ามไปจะไม่เหมาะสมกับสถานภาพของท่านเอง เพราะจะถูกเชื่อมโยงหรือคาบเกี่ยวผลประโยชน์ของท่านและพวกพ้องได้ ตามที่เรารู้อยู่ว่า"พลาดไม่ได้" ก็รอฟังข่าวดีดีที่ลงตัวกันภายในวันที่ 19 นี้ พร้อมกับให้กำลังใจคณะทำงานดีกว่าค่ะ


KETH

ตอบกระทู้เมื่อ
11 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 10
 


KETH

ตอบกระทู้เมื่อ
11 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 11

สองตอนจบna_na

ตอบกระทู้เมื่อ
11 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 12
 
 
มาร่วมสวดมนต์ให้คศช.


KROOPAD

ตอบกระทู้เมื่อ
12 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 13
 
 
 
สำหรับยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง

8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก

9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน

เราจะสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ฉะนั้นคนต้องเข้มแข็งก่อน คนในชาติจะต้องเป็นอย่างไร

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง


บ่าวรัฐ

ตอบกระทู้เมื่อ
12 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 14

"ในช่วงนี้เป็นสัปดาห์แห่งความเป็นมงคลกับชีวิตทุกท่าน อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันทำบุญ ทำกุศล ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาปีนี้ เป็นประเพณีของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาทุกคน ถือโอกาสในวันเข้าพรรษา ก็อยากให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสู่การปฏิบัติ ทั้ง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราได้แต่พูดกันมาพอสมควรแล้ว ฉะนั้นต้องนำไปสู่การปฏิบัติด้วย ถ้าสังคมเรามีศาสนาเป็นสถาบันหลักในการยึดเหนี่ยวให้คนเป็นคนดี เป็นคนมีศีลธรรม หรือยึดถือในลักษณะการเป็นคนไทยที่เผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกัน มีรอยยิ้มให้กัน ไม่ขัดแย้งกัน ผมว่าน่าจะดี อยากจะขอร้องให้พวกเราทุกคนให้ร่วมใจกันทำกุศลให้มากขึ้น หยุดหลายวันก็ไม่อยากให้ไปเที่ยวอย่างเดียว กรุณาเข้าวัดเข้าวา ไหว้พระไหว้เจ้าบ้าง และขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองตัวเอง ครอบครัวปลอดภัย ประเทศชาติปลอดภัย และสวดมนต์ให้กับ คสช. ด้วย เราก็สวดมนต์ให้กับประชาชนทุกวันอยู่แล้ว ฉะนั้นให้กับ คสช. บ้างเราจะได้มีกำลังใจทำงานต่อไปในอนาคต และแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ท่านทรงรับสั่งมาตลอดเวลาว่า อยากให้สิ่งที่พระองค์ได้ทำไว้ ตามแนวพระราชดำริที่ได้ทรงพระราชทานมามากว่า 40 ปี ทรงครองราชย์มากว่า 60 ปี ได้เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีคุณค่ายิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย นำคำพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน นำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปรับใช้กับตนเอง ทุกคนจะได้ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย คือ ทางสายกลาง มีความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนการใช้คุณธรรมและความรู้ เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญคือ การมี “สติ ปัญญา ความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง ที่ได้กรุณารับชมรับฟังมาโดยตลอด 7 ครั้งที่ผ่านมา ขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ และสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งศาสนา พุทธศาสนา ก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย และน้อมนำสิ่งที่ได้กล่าวมาใช้กับตัวเอง เพื่อเป็นมงคลต่อไปในวันข้างหน้า ประเทศชาติจะได้ปลอดภัย สถาบันปลอดภัย ประชาชนปลอดภัย และทุกคนปลอดภัย ผมว่าอย่าคอยแต่ให้รัฐมาดูแลในเรื่องอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง การดื่มสุรา การเมาสุรา หรือต้องเสียชีวิตเพราะความประมาท ผมว่าไม่คุ้มค่า เราสิ้นเปลืองมหาศาลในเรื่องที่บั่นทอนชีวิตตัวเอง และในส่วนของการทำให้สังคมเดือดร้อน ทำให้ครอบครัวคนอื่นเสียหาย และเสียพ่อ แม่ พี่น้อง ลูก หลาน วันนี้สังคมไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทุกคนต้องเผื่อแผ่แบ่งปันดูแลซึ่งกันและกัน มีน้ำใจให้กัน เพื่อที่ประเทศเราจะได้เป็นประเทศที่น่ารัก ในสายตาของชาวต่างชาติ และเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยต่อไปอย่างยั่งยืน ขอบคุณอีกครั้ง ขอให้ทุกคนมีความสุข สวัสดีครับ"

"บิ๊กตู่"ทิ้งท้ายคืนความสุข ฝากปชช.หยุดหลายวันเข้าวัด สวดมนต์ให้"คสช."ด้วยKTC

ตอบกระทู้เมื่อ
14 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 15
"วันนี้สังคมไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทุกคนต้องเผื่อแผ่แบ่งปันดูแลซึ่งกันและกัน มีน้ำใจให้กัน เพื่อที่ประเทศเราจะได้เป็นประเทศที่น่ารัก ในสายตาของชาวต่างชาติ และเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยต่อไปอย่างยั่งยืน "ประเทศเราจะต้องเป็นประเทศที่น่ารัก ในสายตาของคนร่วมชาติก่อนอันดับแรก คือเราต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรายังมองว่าสังคมไทยสวยงามกันอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่ ก็ไม่ต้องหวังเป็นที่น่ารักอย่างเฝือๆของต่างชาติ เพราะความเป็นไทยแท้มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวมันเองโดยไม่ต้องอิงมาตรฐานสากล


Mayjung

ตอบกระทู้เมื่อ
14 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 16
KTC คงไม่ได้หมายถึงให้คนไทยหันกลับไปนุ่งโจงกระเบนเปลือยอกแล้วหมอบราบคาบแก้วให้ผู้มีอำนาจเพื่อยังชีพหรือแลกแรงงานแบบทาสในเรือนเบี้ยมั้ง วิชาประวัติศาสตร์ที่ต้องกลับมารื้อฟื้นกันเร่งด่วนเพื่อให้รู้วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ไม่ใช่เพื่อให้เลียนแบบหรือซ้ำรอยเดิม ถ้าเราแยกแยะคำว่าอนุรักษ์สืบสานกับพัฒนาการไม่ได้ก็อยู่ลำบาก จะกลับไปอยู่ในถ้ำก็น่าจะไม่ได้แล้ว เปลือกโลกเปลี่ยนไปทุกวัน 5555++++


witjung

ตอบกระทู้เมื่อ
14 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 17

ต้องพัฒนาการอย่างสืบสานอนุรักษ์แบบฮูเบอร์โมเดล ดังเปรี้ยงเลย!!!!คลื่นใต้น้ำ

ตอบกระทู้เมื่อ
14 ก.ค. 2557
  ความคิดเห็นที่ 18
อิฉันจะออกแบบปิ๊บเป็นหมวกให้คนไทยใส่เดินช้อบปิ้งกับความเห็นที่ 17
 
 


สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บบอร์ด คลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved