Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13784160  

กระดานแสดงความคิดเห็น
สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บบอร์ด คลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    

โลกสวย

ตั้งกระทู้เมื่อ
26 ธ.ค. 2558
  รักเธอประเทศไทย
  
 
  
   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ช่วงหนึ่งว่า วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นอกจากจะเป็นวันส่งท้ายปีเก่ายังเป็นวันที่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ แม้บางอย่างยังไม่พร้อมอยู่ ไม่เป็นไร เราเริ่มต้นไปก่อน อะไรทำได้ก็ทำไปก่อน อย่าไปกังวล เราได้มีการเตรียมตัวพอสมควรในช่วงปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ แรงงานมีฝีมือ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งเราจะมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการหลัก บูรณาการกับทุกกระทรวง และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้านไว้ดังนี้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนก่อน แล้วยกระดับคุณภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ผลิตกำลังพลให้มีทักษะ สอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย แลกเปลี่ยน และเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค ทั้งนี้ เราจะมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา จำนวน 447 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติรองรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประชาคมอาเซียนให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ให้มีการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงในอาเซียน ก็ต้องดูว่าใครเกี่ยวข้องตรงไหน ทั้งโรงเรียน ข้าราชการ ประชาสังคม ประชาชน ธุรกิจ และอะไรคือวิกฤต อะไรคือโอกาส ในการก้าวเข้าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และมีความพร้อมแค่ไหน อย่างไร เข้าใจอย่างถ่องแท้หรือยัง นอกจากนี้ก็ต้องพัฒนาฝีมือแรงงาน มีตั้งหลายอาชีพที่เขารับเคลื่อนย้ายไปมา ถ้าเราไม่เตรียมการให้พร้อมตรงนี้ ผลิตคนใหม่ รักษาคนเก่าไว้ให้ได้ คนที่มีความสามารถก็จะไปทำงานในต่างประเทศหมด บ้านเราก็จะขาดแคลน

     นายกฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า รัฐบาลตั้งเป้าที่จะพัฒนาเฉพาะในเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษในระยะแรกให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร ประชาชนทั่วไป และให้มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน พูดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หรือบางห้อง บางชั้น หรือการเรียนการสอน 2 ภาษา ทั้งหมดเป็นไปด้วยความสมัครใจของเด็ก และตั้งศูนย์ส่งเสริมความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย ให้กับผู้เรียน ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในระดับเขตพื้นที่และภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับภาษาประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น หรือภาษาอาเซียนอื่นๆ จะเร่งดำเนินการควบคู่กันไปให้สอดคล้องกับความจำเป็น อันนี้ขอความร่วมมือภาคธุรกิจ เอกชน สถานประกอบการช่วยด้วย เพื่อประโยชน์ของแรงงาน สถานประกอบการ ธุรกิจ ที่มีหลายประเทศ ที่มีการใช้ภาษาแตกต่างกันเข้ามาลงทุน ในด้านการพัฒนา และยกระดับภาษาอังกฤษแก่กำลังพลอาชีวะ เราจะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มคือ นักเรียนนักศึกษา ครู ผู้บริหาร และกำลังคนในสถานประกอบการ


Krootanoi

ตอบกระทู้เมื่อ
26 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 1

นายกรัฐมนตรีแต่งบทเพลงใหม่ โดยมีชื่อเพลงว่า "เพราะเธอคือ.. ประเทศไทย " เป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับคนไทย "ปี 2559"

คำร้อง: พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เรียบเรียงคำร้อง: คุณวิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ทำนอง/เรียบเรียงฯ:พันตรี สุระชัย ถวิลไพร
ขับร้อง: จ่าสิบเอก พงศธร พอจิต
อำนวยการผลิต: พลตรี กฤษดา สาริกา

เนื้อเพลง "เพราะเธอคือประเทศไทย"

ชีวิตที่เกิดมา เธอคือสิ่งที่ยึดมั่น ทั้งรักทั้งผูกพันยิ่งสิ่งใด
เพราะเธอนั้นคือประเทศไทย จะไม่ยอมให้ใครมาทำลาย

* ชีวิตไม่จีรัง แต่แผ่นดินต้องยั่งยืน อยากเห็นเธอฟื้นคืนและสดใส
ถ้าตัวฉันเองยังหายใจ จะยากเย็นแค่ไหนก็ไม่ท้อ

** แต่มีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจ พลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไป
แต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจ วันที่หวังนั้นคงไม่ไกล
เพื่อประเทศไทยของทุกคน

(ซ้ำ * , **)

*** ฉันมีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจ พลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไป
แต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจ วันที่หวังนั้นคงไม่ไกล
เพื่อประเทศไทยของทุกคน

(ก้าวสู่ความหวังอันยิ่งใหญ่ จะคืนความสุขใจให้ทุกคน)

(ซ้ำ *** )
 
เผยแพร่เมื่อ 22 ธ.ค. 2015


คลื่นใต้น้ำ

ตอบกระทู้เมื่อ
26 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 2
   วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นอกจากจะเป็นวันส่งท้ายปีเก่า ยังเป็นวันที่ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคของเรา ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ  หากทุกภาคส่วนได้มีการสร้างความตระหนักรู้ เตรียมความพร้อมที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เราจะปรับตัวได้ทันที มีภูมิคุ้มกันได้ และสร้างความเข้าใจกันได้ คำถามคือเราพร้อมกันหรือยัง?


ob..ob

ตอบกระทู้เมื่อ
26 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 3
"เพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจ พลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไป
แต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจ วันที่หวังนั้นคงไม่ไกล"
เข้าใจนะคลื่นฯ  ตามนั้น
 

 


k.juy

ตอบกระทู้เมื่อ
26 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 4
   เราต้องเพิ่มความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคง และมีประสิทธิภาพในการแข่งขันรอบด้าน ตอนนี้ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ มาแข่งขัน มันต้องนำมาสู่การปฏิบัติให้ได้ ข้าราชการต้องปรับตัว ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ วันนี้ต้องร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนให้ไปด้วยกันได้ในลักษณะประชารัฐ สำคัญมากที่ต้องคิดใหม่ ทำใหม่ อย่าทำแบบเดิม ถ้าทำแบบเดิมมันก็เหมือนเดิมมันไม่สำเร็จ
 
ใหม่ใหม่ มันจะใหม่จริงมั้ย?


kanokwan

ตอบกระทู้เมื่อ
26 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 5
  เรื่องของการเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างนวัตกรรม การหยิบยกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สั่งสม เรียนรู้ ถ่ายทอดมาแต่อดีต นำมาสร้างสรรค์พัฒนาสู่สินค้าและการบริการของชุมชนในหมู่บ้าน มีการพัฒนารูปแบบให้ตรงความต้องการของตลาดเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ กระจายรายได้ มีการเชื่อมโยง ให้เป็นห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง อย่างโอทอตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี รับรองมาตรฐานให้และติดตามความเคลื่อนไหวใกล้ชิด อย่าลอยแพหรือปล่อยเกาะให้เผชิญปัญหากันตามลำพังแล้วกัน


Mayjung

ตอบกระทู้เมื่อ
26 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 6
 
     ตามนั้น !!!
 ครูทะเล

ตอบกระทู้เมื่อ
26 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 7
“คิดมา 2 ปี แล้ว คิดทุกวัน ให้รับไปขับเคลื่อน ขับแล้ว ขับอีก เดี๋ยวก็ขับใหม่อีกแล้ว เดี๋ยวตั้งคณะใหม่อีกแล้ว เนี่ยรองนายกฯ มีกี่คณะ เศรษฐกิจประชารัฐมันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยกัน ไอ้เรากำลังขับเคลื่อนประเทศ ไอ้นี่ก็มาขับไล่ใส่ส่งผม มันไปด้วยกันได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ วันนี้ผมต้องพูดแรง เพราะผมเต็มทีแล้ว ผมไม่ใช่คนอดทนมากนัก แต่ผมก็ต้องทำในฐานะคนที่เป็นนายกฯ เขาบอกว่านายกฯ ต้องใจเย็นไม่หงุดหงิดไม่พูดมาก พูดมากมันยังไม่ฟัง” นายกรัฐมนตรีหนอนไซเบอร์

ตอบกระทู้เมื่อ
26 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 8
ตัดตอนมาตรงนี้เลย
 
“ขอให้ปีใหม่เป็นปีแห่งการร่วมมือ เป็นปีแห่งการร่วมรักสามัคคีไม่ขัดแย้ง เป็นปีแห่งการปฎิรูปอย่างแท้จริง เป็นปีแห่งการเริ่มต้นปฏิรูป เหลือเพียงอีก 1 ปี 6เดือนเท่านั้น หลังจากนั้นไม่มีโอกาสอีกแล้ว ขอบคุณทุกคน สวัสดีครับ ขอให้มีความสุข” นายกฯ กล่าว
 
....แต่มีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจ
พลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไป
แต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจ
วันที่หวังนั้นคงไม่ไกล
เพื่อประเทศไทยของทุกคน...


K.Chang

ตอบกระทู้เมื่อ
26 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 9
"วันนี้ผมต้องพูดแรง เพราะผมเต็มทีแล้ว ผมไม่ใช่คนอดทนมากนัก แต่ผมก็ต้องทำในฐานะคนที่เป็นนายกฯ เขาบอกว่านายกฯ ต้องใจเย็นไม่หงุดหงิดไม่พูดมาก พูดมากมันยังไม่ฟัง"
 
“บิ๊กตู่” ติงสื่อวิจารณ์แถลงผลงานรัฐบาลมีแต่น้ำ บอกคิดได้แค่นี้ไม่เรียกปฏิรูป
 
เครดิตภาพ : http://www.siamrath.co.th/


BOMB

ตอบกระทู้เมื่อ
26 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 10

พูดมากมันยังไม่ฟัง....KTC

ตอบกระทู้เมื่อ
26 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 11
 ครูพันธุ์แท้

ตอบกระทู้เมื่อ
26 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 12
 
ขอบคุณผ่านภาพจาก http://www.tv5.co.th/web-2015-04/word_president.php


บ่าวรัฐ

ตอบกระทู้เมื่อ
27 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 13
อุ๊บ!.ใครฟังทันมั่งท่านนายกแถลงปีหน้าท่านจะไม่พูดแล้ว จะยิ้มอย่างเดียว


na_na

ตอบกระทู้เมื่อ
27 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 14
   ได้ยินแว่บๆ เลยไม่ค้นจากลิงค์ข้างบนมาให้ค่า(ผู้สื่อข่าวคงเฉาอ่ะเนอะ)

  “ไม่ใช่ว่าผมเก่งกว่าท่าน แต่ว่าผมเป็นคิดและเก็บทุกประเด็น วันนี้ผมถึงไม่ค่อยสบายเพราะโมโหนี้เหละ แล้ววันนี้จะพูดแรงครั้งสุดท้ายแล้วนะ ตั้งใจ เพราะเดี๋ยวจะปีใหม่ ปีหน้าจะให้รองนายกฯ มาดุแทน ผมก็จะยิ้มอย่างเดียว เพราะพูดมาเยอะแล้ว พูดมา 2 ปีแล้ว พูดจนลมเข้าท้องแล้ว พูดจนผอม เอาไปทำตามกันหน่อย เอาไปคิดกันหน่อย และอย่างไปสร้างความขัดแย้ง เราจะไม่แบ่งคนไทยให้เป็นซ้าย เป็นขวาอีกแล้ว เราต้องให้คนไทยมาอยู่ตรงกลางให้ได้ มากบ้าง น้อยบ้าง ช่างเขาเถอะ จะสีไหนๆ ก็เอากลับมา เพราะมันฆ่ากันไม่ได้ทั้งหมดให้กฎหมายทำงานไป จะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ถ้าไปเร่งทุกอย่างก็กลับมาที่เดิม ขอเพียงแต่เอาเข้ากระบวนการให้มันถูกต้องตามขั้นตอน” 


ขอนลอย

ตอบกระทู้เมื่อ
27 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 15
   พูดมาเยอะแล้ว พูดมา 2 ปีแล้ว พูดจนลมเข้าท้องแล้ว พูดจนผอม เอาไปทำตามกันหน่อย เอาไปคิดกันหน่อย

ดาวเดียว

ตอบกระทู้เมื่อ
29 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 16
   29 ธ.ค. 58 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้ร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 ให้กับบรรดาข้าราชการ ศธ.

โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ตนเคยตั้งคำถามว่าทำไมต้องมาทำสิ่งเหล่านี้ แต่พอผมได้ทำ ก็รู้สึกดีและมีความสุข แต่ผมมีเพียงสองมือ กับหนึ่งลมหายใจ ทำฝันของประเทศชาติ เพียงคนเดียวไม่ได้ ฝันนี้ไม่ใช่ฝันของผม แต่เป็นฝันของประเทศชาติ ซึ่งอีก 1 ปี 6 เดือนต่อจากนี้ไปถือเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งเราจะต้องทำอะไรอีกเยอะ เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ในช่วงเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย ผมไม่รู้ว่าจะทำได้แค่ไหน แต่อยู่ในกำมือของพวกเรา ไม่ใช่ในกำมือผม หรือรัฐมนตรีช่วย หรือเลขาฯ หากแต่อยู่ในกำมือของพวกเราที่อยู่ในที่นี้และที่ไม่ได้มาในวันนี้ ว่าเราจะนำพาไปในทางที่ดีขึ้นหรือต่ำลง สุดท้ายอยู่ที่พวกเรา ช่วยเพิ่มมือให้ผมหน่อย ช่วยเพิ่มลมหายใจให้ผมด้วย เพื่อช่วยกันสร้างฝันของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว


"มีคนถามผมว่า ผมมาทำงาน 4 เดือน กับอีก 5 วัน ที่นี่เป็นอย่างไรกับกระทรวงศึกษาธิการ ผมบอกตรงๆว่าผมสนุกมากความสุขกับที่ได้ทำงาน  และมีคนส่งข้อความมาให้ผมด้วยว่าให้ผมเปลี่ยนสีผ้าปูที่นอน ให้เป็นสีโน้นสีนี้เพื่อจะได้ไม่ถูกแทงข้างหลัง และจะได้เป็นรองนายกฯ เขาบอกอย่างนี้ แต่ผมก็ไม่รู้สึกกลัวถูกแทง เพราะแทงก็แทงไม่เข้า เพราะข้างหลังผมเป็นเหล็ก ก็เลยไม่กลัวใครแทง แต่ก็ไม่มีใครแทง และใน 4 เดือน 5 วันนี้ ผมสนุกกับรัฐมนตรีช่วยทั้งคู่ สนุกกับท่านปลัด ท่านเลขาฯ และทุกคน ถกเถียงกันไปตามประสาของงาน เพื่อสร้างสรรค์ ผมเป็นคนพูดตรง มีอะไรก็พูกไปตรงๆ สรุปแล้วผมมีความสุขอยู่ทร่กระทรวงนี้ ณ เวลานี้ คนเราเวลาทำงานที่ไหนมีความสุขก็จะมีพลังที่จะเดินหน้าต่อไป ใน 1 วัน ของ 4 เดือน  5วันนี้ ผมไม่ได้นึกถึงกระทรวงศึกษาวันหนึ่ง 6 ชม.คือช่วงที่ผมหลับ วันหยุดนั่งดูหนัง ดูกีฬาก็มีไลน์นายกฯสั่งงานเข้ามาตลอด ดังนั้น งานในกระทรวงศึกษาฯอยู่กับผมมากเหลือเกิน ผมเป็นคนเล่นโมเดลรถไฟ อาทิตย์ที่แล้วมีเวลาว่างก็ย้ายลงไปเพื่อลองเล่นต่อ ปรากฏว่ายางหุ้มล้อหมดอายุ ระบบก็ลวนก็ต้องส่งไปเปลี่ยนที่เยอรมัน เลยอดเล่น แต่ก็ไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนไปเล่น ทำแต่งานแต่ก็มีข้อดีที่ผลการทำงานของพวกเราที่อยู่ในร่องในรอยตามที่รัฐบาลมอบนโยบาย ซึ่งหลายครั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ช่วงพักครม. ก็จะมีนายกฯ มีรองนายกฯกระทรวงต่าง ๆ แหย่ผม ว่าทำไมวันนี้ศธ.ไม่มีเรื่องเข้าหารือใน ครม.  ผมก็ตอบไปว่าผมแก้ปัญหาภายในได้หมดเรียบร้อยทุกอย่าง เลยไม่ต้องส่งให้ ครม. ทุกคนก็หัวเราะกันใหญ่ เราแก้ของเราได้งานเราก็เดินไป เพราะฉะนั้น พรที่พวกท่านมอบให้ผม ผมซิควรจะให้ท่าน ให้ท่านเพื่อเป็นการขอบคุณที่พวกท่านให้พรแก่ผมมา ท่านช่วยให้ผมมีมากกว่า 2 มือ ท่านทำให้ผมมีมากกว่า 1 ลมหายใจ ไม่เช่นนั้นผมทำงานไม่ได้แน่ๆ จึงขอมอบพรที่พวกท่านมอบให้ผมนี้กลับไปทุกท่านร้อยเท่าพันทวี ขอให้มีความสุขตลอดปี 2559 และตลอดไป สุขภาพแข็งแรง และขอบารมีของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบในส่ิงที่ปรารถนาทุกประการ" พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากรัฐมนตรีว่าการศธ. อวยพรข้าราชการเรียบร้อยแล้วได้มองไดอารี่พร้อมร่ม เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ข้าราชการที่มาอวยพร ซึ่งความหมายของ ร่ม คือ กางกั้นปัญหาและอุปสรรคทั้งมวล


http://www.naewna.com/local/195302


Bump

ตอบกระทู้เมื่อ
31 ธ.ค. 2558
  ความคิดเห็นที่ 17
เมาไม่ขับ
 

http://www.matichon.co.th/online/2015/12/14514840441451484626l.jpgสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บบอร์ด คลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved