Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11202329  

กิจกรรมของเรา

23 สิงหาคม 2553 ผู้บริหารและคณะครูจาก สพท.พิษณุโลกเขต 2 ศึกษาดูงาน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1
เวลา 10.30 น.-13.00 น. คณะผู้บริหารและคณะครูจากอำเภอบางกระทุ่มและวังทอง สพท.พิษณุโลกเขต 2 จำนวน 368 คนศึกษาดูงาน การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ\" ภายใต้การนำของผอ.ปฎิภาณ ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมานบางคลีตะวันออกในความสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคุรุสภาและสมาคมครูและผู้บริหารฯ สำรวจสภาพแวดล้อม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาการของผู้เรียน ศักยภาพผู้สอน เทคโนโลยีด้านสื่อการเรียนการสอน การสาธิตการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ลืมแวะชมการบริหารจัดการของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย ขอบคุณกำลังใจและข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนความคิดสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไปค่ะ

17 สิงหาคม 2553 คนเขต คณะผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ สพท.เลย เขต 2 เยี่ยม Thapla ERIC Network
เวลา 8.30 น.-1200 น. หัวหน้างานฝ่ายต่างๆจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 คณะผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์จำนวน 68 คนศึกษาดูงาน  ด้านการพัฒนาการบริหารทั้งระบบของโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ศึกษาการบริหารจัดการ สำรวจสภาพแวดล้อม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาการของผู้เรียน ศักยภาพผู้สอน เทคโนโลยีด้านสื่อการเรียนการสอน และไม่ลืมแวะชมการบริหารจัดการของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย ขอบคุณกำลังใจและข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนความคิดสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไปค่ะ

23 กรกฎาคม 2553 ผู้บริหารโรงเรียน จาก สพท.พิษณุโลกเขต 2 ดูงาน Best Practice โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1
   เวลา 8.30 น.-11.00 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนจากสพท.พิษณุโลกเขต 2 ศึกษาดูงาน  Best Practice ด้านการพัฒนาการบริหารทั้งระบบของโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ชื่นชมการบริหารจัดการ สำรวจสภาพแวดล้อม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาการของผู้เรียน ศักยภาพผู้สอน เทคโนโลยีด้านสื่อการเรียนการสอน ไม่ลืมแวะชมการบริหารจัดการของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย ขอบคุณกำลังใจและข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนความคิดสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไปค่ะ

20 กรกฎาคม 2553 สถาบันภาษาอังกฤษเยี่ยม Thapla ERIC Network
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาโอกาสและแนวทางที่เป็นไปได้ในการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
 
     ในการนี้ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอท่าปลา ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.ยุวดี อยู่สบาย นักวิชาการชำนาญการพิเศษ นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข นักวิชาการศึกษา โดยว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ  ศน. PM  จากสพท. อุตรดิตถ์เขต1 นำทีมงานศน.สุนทร อองกุลนะ ศน.วณกร มะโน ร่วมนิเทศติดตามประเมินผลด้วย  ขอบคุณกำลังใจและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานต่อไปค่ะ

29 มิถุนายน 2553 คณะครู โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่น 1-3 ศึกษาดูงานโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1
     โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน  ทั้งสามรุ่นเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เลยได้โอกาสอวดเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน และการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ก็โรงเรียนของเราพร้อมเสมอสำหรับการขานรับทุกนโยบาย คณะครู นักเรียน ชุมชนและบุคคลากรร่วมมือร่วมใจกันเป็นอันดี ขอบคุณหลายๆเสียงที่ชื่นชมการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กๆ และความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก นี่คือส่วนหนึ่งของผลผลิตจากที่ทุกๆฝ่ายร่วมมือกันขับเคี่ยวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลต่อผู้เรียนอย่างยั่งยืนในเชิงประจักษ์ค่ะ


หน้าที่ :: 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved