Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11202388  

กิจกรรมของเรา

10 - 11 กันยายน 2553 คุณครูโรงเรียนในฝันอบรมการแทรกทักษะการคิด
10 - 11 กันยายน 2553 คุณครูโรงเรียนในฝันอบรมการแทรกทักษะการคิดในการเรียนการสอน ณ หอประชุมเทศบาตำบลน้ำปาด มีท่านผู้อำนวยการสุทัศน์ คล้ายชม ผอ.น้ำปาดชนูปถัมภ์ ท่านอดุลย์ แปงการิยา ผอ.โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตรและท่านสง่า มีอินถา ผอ.โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 นำนาวาฝ่ากระแสปฎรูปการศึกษาอีกครั้ง มีศน.คนเก่งที่เตรียมแยกวง สมเดียว เกตุอินทร์และศน.มือใหม่ไฟแรงคำรณ จวนอาจ ช่วยกันจ้ำช่วยกันพาย อีกไม่นานก็จะชวนกันติดเทอร์โบ

30 สิงหาคม 2553 - 10 กันยายน 2553 Thapla ERIC Network รับรองนักศึกษาฝึกงาน
 
30 สิงหาคม 2553 - 10 กันยายน 2553 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 คน เข้าฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาษาอังกฤษและดนตรีสากล พอดีเพิ่งเห็นบทความเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไทยเลยเอามาวางไว้ตรงนี้เลย
 
\"การปฏิรูปการศึกษาไทยไม่ประสบความสำเร็จ สืบเนื่องมาจากครูไทยยังไม่ได้รับการพัฒนา ไม่มีวิธีการที่แน่นอนในการสอน ยังสอนแบบง่ายๆ คือสอนให้เด็กท่องจำ เรียนแบบท่องจำไม่สามารถจะจำได้นาน เพราะไม่มีหลัก ครูไทยไม่ได้สอนทักษะวิธีการคิดให้เด็ก เด็กไทยนอกจากขาดการฝึกคิดแล้ว ยังขาดความเข้าใจ ขาดการสรุป ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สิ่งเหล่านี้ครูต้องฝึกและเปิดโอกาสให้เด็กการทำกิจกรรม และต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ถ้าได้ฝึกทุกวันเด็กจะคิดได้เก่งและรู้จักคิดอย่างหลากหลาย ทุกวันนี้ครูยังติดกรอบเดิมคิดได้ทางเดียว ไม่ยอมรับความต่างของเด็ก ไม่ยอมรับคำตอบที่หลากหลายของเด็ก คำตอบแปลกๆ ของเด็ก ครูรับไม่ได้ จะเห็นว่าแม้จะเน้นเรื่องการให้เด็กเป็นศูนย์กลางแต่ครูก็ยังรวบอำนาจและสอนอยู่ฝ่ายเดียว ใช้คำถามในการกระตุ้นเพื่อให้เด็กคิดน้อยมาก จะเห็นว่าเด็กไทยจำนวนมากเบื่อหน่ายการเรียนเพราะเรามีครูที่สอนน่าเบื่อ ไร้ชีวิตชีวา ไม่เคยสร้างพลังในการเรียนรู้ และไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก\"
 
แค่อ่านก็เหนื่อยแล้วใช่มั้ย
แล้วแก้ปัญหาอย่างไรกันดีครูดุ๊ก..
ปั่นแผนการเรียนรู้  - ผลิตสื่อสวยสวยกันต่อไป เพราะมันดูดีอย่างนี้มั้ย..

3 กันยายน 2553 ผู้บริหาร คณะครูและกรรมการศึกษาจากโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาดูงานโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ในฝันรุ่นพี่
เวลา 13.00-16.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครูและกรรมการศึกษาจากโรงเรียนวัดโบสถ์สพท.พิษณุโลกเขต 3 จำนวน 48 คนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมเพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนในฝัน ทั้งนี้ทราบว่าผู้บริหารสั่งเจาะลึกเฉพาะสาระวิชาที่รับผิดชอบเลยโอกาสต้อนรับทีมคุณครูภาษาอังกฤษล้วนๆ ขอบคุณข้อคิดเห็นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้อวดเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน การพัฒนาสู่มาตรฐานสากล สภาพแวดล้อม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ได้นำเสนอเทคโนโลยีด้านสื่อการเรียนการสอน และการสาธิตการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะครู นักเรียน ชุมชนและบุคคลากรให้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นอันดี ขอบคุณหลายๆเสียงที่ชื่นชมความสามารถของเด็กๆ ว่ามีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก นี่คือส่วนหนึ่งของผลผลิตจากที่ทุกๆฝ่ายร่วมมือกันขับเคี่ยวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลต่อผู้เรียนอย่างยั่งยืนในเชิงประจักษ์ค่ะ ทั้งนี้ Thapla ERIC Network รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับท่านผู้บริหาร คุณครูผู้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และคุณ Rebecca G.Grant อาสาสมัครตัวเล็กๆบินเดี่ยวจากอเมริกา ขอบคุณกำลังใจและข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนความคิดสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไปค่ะ
 

30-31 สิงหาคม 2553 คุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในฝัน สพท.อต.1และสพท.อต.2 อบรมสื่อICT
30-31 สิงหาคม 2553 ศูนย์แม่ข่าย โรงเรียนในฝันนำโดยท่านผู้อำนวยการสุทัศน์ คล้ายชม จัดให้คุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในฝัน สพท.อต.เขต1และสพท.อต.เขต 2 อบรมสื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft  Multipoint (Mouse Mischief) และ E-Book ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คุณครูภาษาอังกฤษสนใจเข้าอบรมกันแน่นห้อง แม้ว่าจะต้องเดินทางไกลฝ่าสายฝนและอุทกภัย สะพานขาดก็รอได้..สุดยอดเลยใช่มั้ยคะ

26-28 สิงหาคม 2553 ผู้ประสานงาน Thapla ERIC Network รับเกียรติเป็นตัวแทนครูผู้สอน สพท.อต.2 ร่วมงานวันครูโลก ครั้งที่ ๕
26-28 นางสาวภัสรา อุดาการ ผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอท่าปลาได้รับเกียรติเป็นตัวแทนครูผู้สอนจากสพท.อต.2 เข้าร่วมประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ในโอกาสวันครูโลก เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.การกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายไชยยศ จิรเมธากร  และนางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.การกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
     การจัดงานวันครูโลกในครั้งนี้มุ่งเน้นการเรียนการสอน การฝึกอาชีพ และการสาธิตกิจกรรมที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพ กระทรวงศึกษาธิการและผู้จัดงานทุกสถาบันบอกยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมาจากองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก สถาบันการศึกษา นักวิชาการ รวมทั้งภาคเอกชนและผู้สนใจ คาดหวังกันว่าผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จะใช้ช่วงเวลาที่พักในประเทศไทยร่วมประชุมทางวิชาการ พร้อมกับเรียนรู้ว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาในทุกระดับ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  ครูประถมเราก็อย่าลืมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพในโอกาสข้างหน้า


หน้าที่ :: 8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved