Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11471564  

กิจกรรมของเรา

ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
     แม้ว่ารายชื่อที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในวงเงินกว่าสี่หมื่นบาทจะไม่มีชื่อโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 (หนึ่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของอุตรดิตถ์เขต 2 ที่มีทั้งผลงานผู้เรียนและผู้สอนมาอย่างต่อเนื่อง)   แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความมุ่งมั่นของชาวคณะลดถอยแต่อย่างใด  กำลังทรัพย์เท่าไหร่ก็คงไม่เพียงพอ หากกำลังใจไม่เต็มร้อย วันนี้นักเรียนโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ทุกชั้นเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในทุกทักษะอย่างเต็มที่จากประธานศูนย์เครือข่าย สง่า มีอินถา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกชั้นเรียน จากวัตถุดิบที่มีอยู่ สื่อทุกหมวด อุปกรณ์ทุกชิ้นของศูนย์จะไม่สงบนิ่งอยู่ในตู้ ไม่ม้วนอยู่ในกล่อง หนทางใดที่จะให้ทรัพยากรบุคคลในความรับผิดชอบมีพัฒนาการ คุณครูโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำได้อยู่แล้ว นอกจากนี้ยังพร้อมเสมอที่จะแบ่งปันโรงเรียนอื่นในเขตพื้นที่ขอให้ยื่นความประสงค์เราจะเอาไปให้ถึงที่เลย

สู่ความเป็นเลิศ
 31พฤษภาคม 2551 \"เพราะครูเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร   การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จึงเป็นความสำคัญจำเป็นอันดับต้นที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และเป็นระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นกรอบและเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนา  มีการประเมินความรู้ของครูด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อจัดกลุ่มพัฒนาตามระดับความสามารถและความต้องการจำเป็น เมื่อเทียบเคียงกับมาตรฐาน หลังจากนั้นได้เริ่มต้นกระบวนการพัฒนาครูภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งการอบรม สัมมนา \"  
 
   ด้วยเหตุผลนี้คุณครูภาษาอังกฤษของเราจึงต้องมานั่งเข้าแถวในบรรยากาศเก่าๆให้รำลึกถึงอดีต อบรม สัมนา ศึกษาดูงาน นี่ชอบมาก แต่ทำข้อสอบนี่ไม่ชอบเลย ก็อ่านจริงอ่านจังตำราน่ะ  ไม่ได้ละเลยสักหน่อย แต่ทำไมข้อมูลที่บันทึกไว้มันรวน สงสัยแผ่นเป็นรอย..ได้ยินเสียงใครบางคนลอยมา  \"หมดนั่นมั่นใจอยู่ข้อเดียว\" พูดเล่นนน...

Teaching Knowledge Test
7-11 พฤษภาคม 2551 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอุตรดิตถ์เขต 2 จัดพัฒนาคุณครูภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TKT พร้อมกันทั่วประเทศโดยวิทยากรจากศูนย์ ERIC อุตรดิตถ์เขต 1 นำโดย คุณครูสุรางค์ อ้นปันส์ คุณครูอัมพร คุณครูอุบล และคุณครูไพเราะ เป้าหมายหลักผู้เข้ารับการอบรมคือคุณครูจากโรงเรียนมัธยมและขยายโอกาสแต่ทีมประถมจากศูนย์ฯท่าปลาทั้งสี่คนได้รับโอกาสนี้ด้วย ขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจถ่ายทอดความรู้กันเต็มที่ แต่คงเพราะหนทางมันไกลผู้เข้าอบรมกว่าครึ่งคะแนน post test ต่ำกว่า pre test เราเตือนคุณครูแล้วแรกสอบให้ทำคะแนนต่ำๆไว้ จะแก้ตัวใหม่กันใหม่อีกครั้งปลายเดือนใช่มั้ยคะคุณครู
\" โลกยุคการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ซึ่งเป็นยุคที่ “ความรู้คือพลัง คืออำนาจ” ทำให้องค์กร ต่างๆ ล้วนต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ไม่เว้นแม้แต่แวดวงการศึกษา ก็ต้องการ “ครู” ที่ไม่หยุดเรียนรู้เช่นกัน... การใฝ่หาความรู้ของครูในยุค KM ไม่ใช่มีการใฝ่หาความรู้เชิงวิชาการเท่านั้น แต่จำเป็นต้องใฝ่หาความรู้แบบรอบด้าน เนื่องจาก “ครู” เป็นทั้ง “คัมภีร์ที่มีชีวิต” ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอด “ความรู้ที่ชัดแจ้ง” (Explicit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ \"  ด้วยหลักการนี้คุณครูกว่า 50 คนขมักเขม้นตักตวงความรู้ จากการฟังคำบรรยายเข้มข้นในอัตราความเร็ว  1 ยูนิต/ชั่วโมง แล้วก็ประเมินทักษะการฟังกับสมรรถนะของหน่วยความจำกันสดๆร้อนๆไม่ให้ความรู้ร่วงหล่นได้แม้สักนิด สอบเสร็จหาทางกลับกันไม่ถูก ใครจะอยู่แบรนด์ไหนก็รอลุ้นผลการพัฒนากันสิ้นเดือนนี้ ส่งกำลังใจมาให้ค่ะ

เพิ่มศักยภาพศูนย์ ฯ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) จัดสรรงบประมาณประจำปี 2551ให้ศูนย์เครือข่ายฯสาขาท่าปลา จัดหาสื่อการสอนเพิ่มเติมวงเงินเกือบสามหมื่น ตอนนี้ศูนย์ของเรานอกจากจะได้สุดยอดสื่อ มีทั้ง DVD นิทาน VCD เพื่อการศึกษา Tape เพลง นิทาน พจนานุกรมคำศัพท์ หนังสือนิทานสำหรับเด็กทุกวัย หนังสืออ่านเพิ่มเติม แผ่นภาพคำศัพท์ประกอบคำบรรยาย แล้ว ตอนนี้ยังเพิ่มเทคนิคการใช้ภาษาหลายๆรูปแบบจากบริษัทไจแอนท์  ขณะนี้พร้อมใช้และเปิดบริการโรงเรียนในเครือข่าย หยิบยืมไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สนใจติดต่อที่ศูนย์ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ ขอความกรุณาว่ามาด้วยตนเองนะคะ (แหม..ใจคอจะไม่ให้เห็นหน้าเห็นหนวดเลยหรืองัย)

ครูภาษาอังกฤษสู้(มั้ย)นะ
9 มีนาคม 2551 คุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษรวมพลอีกครั้งที่ระเบียงน่าน ได้บรรยากาศสวยสวย วิทยากรมือหนึ่งจากB.E.C Center อ.ชาญชัย บุญเฮ้าผลักดันให้คุณครูกลับไปผลิตทรัพยากรมนุษย์ตัวจ้อยสู่ความเป็นเลิศ คราวนี้คุณครูบางตาไปเยอะ สงสัยรีบปั่นบันทึกความดีให้ทันส่งตามกำหนด mountain แปลว่าภูเขาสูงยังงัยก็คงต้องปีนป่าย แต่ถ้าอ่านเป็นม่องเท่งเพราะเชื้อเผ่าออกเสียงน.หนูไม่ได้ ก็สงสัยจะตายอย่างเขียดน้อครูน้อ


หน้าที่ :: 19   20   21   22   23   24   25   26   27  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved