Neric-Club.Com
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           
             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14119195  

บริหารจิต

"วิสาขบูชา"จาก...สวนลุมพินี สู่...สนามหลวง


 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ คราวนั้นมีการจัดงาน “วิสาขบูชา” ที่สวนลุมพินี เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในรูปของการปฏิบัติบูชา มีการนิมนต์พระสงฆ์ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา

ทั้งในแวดวงวัดและในแวดวงบ้าน มาร่วมใช้ชีวิตติดดิน นอนโคนไม้ โดยมีการกางกลดเป็นที่มุงบังและกันยุง เช่นเดียวกับพระธุดงค์ทั่วไป มีผู้สนใจใฝ่ธรรมไปร่วมฟังเทศน์ และการบรรยายธรรมของฆราวาส ที่จัดบนเวทีส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง

ตามจุดกางกลดของพระสงฆ์ในที่ต่างๆ ก็มีคนสนใจใฝ่ธรรมเข้าไปร่วมสนทนาธรรมด้วยมิใช่น้อย ไม่ต้องกล่าวไปถึงบรรยากาศการทำบุญตักบาตร ซึ่งมีหลากหลายล้นเหลืออยู่แล้ว เพราะชาวพุทธส่วนใหญ่ถนัดในเรื่องอามิสบูชา เมื่อผนวกปฏิบัติบูชาเข้าไปด้วยก็ยิ่งสมบูรณ์

อ.สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นแม่งานหลักในงานนั้น โดยมี อ.ระวี ภาวิไล เป็นผู้ดำเนินงาน และมี อ.พิชัย วาสนาส่ง เป็นโฆษกพิเศษ ทั้งนี้มีเลขานายกรัฐมนตรีในสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกจากฝ่ายรัฐบาล นั่นคือ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง

รายนามของผู้อาวุโสทุกท่านที่กล่าวมานั้น ล้วนเป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้สดับชื่อ เพราะท่านเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีข้อที่น่าสังเกตว่า การช่วยทำนุบำรุง ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ด้วยกาย วาจา ใจ ในรูปแบบของการปฏิบัติบูชาในครานั้น และในครั้งต่อๆ มา คงจะมีส่วนเสริมสร้างกุศลให้ผู้อาวุโสเหล่านั้นมีชีวิตสุขสงบเย็น อายุยืน โดยเฉพาะ อ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่ออายุเลยล่วง ๙๐ ไปแล้ว ผู้อาวุโสนอกจากนั้นล้วนยังมีชีวิตอยู่ ก็เป็นผู้มีอายุยืนยาวขาวสะอาดทั้งสิ้น

ช่วงนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่งข่าวสารการจัดงานที่สวนลุมพินีทุกสัปดาห์ น่าเสียดายที่งาน “วิสาขบูชา” ที่สวนลุมพินี เมื่อปี ๒๕๒๔ มีความต่อเนื่องไม่นานนัก แม้จะมีการจัดงานที่สนามหลวงในคราวหลังก็ยังไม่เป็นที่ประทับใจ อาจเป็นเพราะที่สนามหลวงยังไม่ใช่ “รมณียสถาน” เช่นที่สวนลุมพินี

ที่สำคัญคือ การจัดงานที่สนามหลวงยังไม่เป็นองค์รวม หากแต่เป็นองค์หลวม จึงนับวันแต่จะกร่อยและขาดคุณภาพดึงดูดความสนใจของสาธุชน ทั้งองค์กรภาครัฐก็ไม่เหลียวแล องค์กรพุทธศาสนาก็ต่างคนต่างทำ สนามหลวงซึ่งเป็นจุดสัญจรที่ชัดเจนจึงกลายเป็น “ตลาดนัดพุทธศาสนา”

ส่วนที่พุทธมณฑล แม้จะมีสถานที่กว้างขวางร่มรื่น เหมาะแก่การจัดงานวิสาขบูชายิ่งนัก แต่ก็ไม่เป็นที่สนใจของชาวพุทธเท่าที่ควร อาจเพราะเป็นที่ไม่สะดวกในการสัญจรและเจ้าภาพจัดงานก็ยังผูกขาดตัดตอนไว้เพียงส่วนตน จึงขาดแนวร่วมที่หลากหลาย เท่าที่ไปเห็นงานวิสาขบูชาที่พุทธมณฑลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็เห็นแต่ความหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยว หลังหอพระไตรปิฎกหินอ่อนเป็นที่หลับนอนของพระเณรเท่านั้น

วิสาขบูชาโลก

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) บอกว่าในปี ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลอีกครั้งคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เข้าร่วมงานเมื่อครั้งที่แล้วต่างมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดในประเทศไทยอีกครั้งเพื่อจะได้ร่วมเฉลิมฉลองกับคนไทยด้วย ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยมีผู้แทนพระสังฆราช พระสงฆ์ผู้นำศาสนาพุทธกว่า ๖๐ ประเทศที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ส่วนการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก มีการสัมมนาทางวิชาการ ๔ วัน คือ วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ หอประชุมพุทธมณฑลเวลา ๐๘.๑๕ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางถึงพุทธมณฑล เพื่อเป็นประธานเปิดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และเวลา ๑๕.๐๐ น. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ๑๐.๔๕ น. ปาฐกถาเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนา” โดย ภิกขุ พรหมวังโส ประเทศออสเตรเลีย เวลา ๑๓.๐๐ น. อภิปรายเรื่อง “พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาลและการพัฒนา” และเวลา ๑๗.๓๐ น. มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม “วิสาขปุรณมีบูชา ๘๐ พรรษามหาราชผู้ทรงธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เวลา ๐๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันติภาพโลก เวลา ๑๐.๐๐ น. ปาฐกถา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาลและการพัฒนา” โดย ติช นัท ฮันท์ ประเทศฝรั่งเศส และเวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้นำสงฆ์ทั้งหมดเดินทางไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เวลา ๐๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันติภาพโลก เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้แทนประเทศภูฏานกล่าวเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดความสุข ผู้แทนประเทศไทยฝ่ายคฤหัสถ์กล่าวสรุปการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวอนุโมทนากถาและกล่าวปิดการประชุม และเวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางไปร่วมประกอบพิธีธรรมยาตรา และเวียนเทียน ณ ลานหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล

"คณะกรรมการจัดงานเลือกหัวข้อ พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาลและการพัฒนา เนื่องจากคนทั่วโลกได้เห็นพระจริยวัตรและการปกครองประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรม และพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาจนได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติและนานาประเทศทั่วโลก ถือเป็นแบบอย่างการปกครองและการพัฒนาที่ยั่งยืน" พระธรรมโกศาจารย์ กล่าว

อ้างอิง : คม ชัด ลึก 23 พฤษภาคม 2550


หน้าที่ :: 22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved