Neric-Club.Com
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           
             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14119016  

สายลม แสงแดดเจ้าอ้ายที่รักยิ่ง

มีเรื่องใหญ่จะเล่าให้ฟัง แต่ตอนนี้ขอไปทำให้เป็นเรื่องเล็กก่อน
ไม่ต้องห่วง การทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก คือความถนัดของชั้น
ดูแต่ดอกกุหลาบเชียงใหม่เท่าชามโคมสามสี่กระถางนั่น ฉันยังทำให้เป็นกุหลาบหนูได้เลย..
วาทะคารมคำคมบาดใจมากของชั้นวันนี้คือยังงัย?
"ในเสียต้องมีได้" ไม่มีใครสูญเสียทั้งหมด "เสียผม ยังได้หน้าผาก" จริงเปล่า
หากเรารู้จักเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นแรงผลักดัน ก็คือ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแล้ว
ช่วงนี้อากาศแย่มากๆ อากาศร้อน คนใจร้อนอยู่ยาก นายควรหาเวลาไปคุยกับผู้คนรอบตัวมั่ง
อย่าแช่อยู่หน้าคอมฯนานเกินไป เดี๋ยวจะลืมโลก(บางทีชั้นเองยังเริ่มรู้สึกว่าคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแล้ว)
โลกมันเปลี่ยนเร็วไปหรือเราปรับตัวช้ากันแน่?บางวันรู้สึกเหนื่อยมากๆเหมือนไปวิ่งไล่จับมาเลย
หรือว่ากำลังวิ่งหาเงาตัวเองอย่างนายว่าจริงมีอะไรหลายอย่างที่อยากพูดให้แตกต่างไปจากวันวาน
แต่..ก็มันเป็นเรื่องเล็กเกินไป ต้องรอให้เป็นเรื่องใหญ่ก่อน..
วันนี้อ่านเทกซ์ไปพลางๆแล้วกัน ไม่่ได้้เขียนเองหรอกแต่เห็นว่ามีประโยชน์
ใช้ได้ในหลายสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนเอาเองนะ

วิธีสอนตามคาดหวัง (Expectation Method)
-----------------------------------------------------------------------


วิธีสอนตามความคาดหวังของนักเรียนเป็นวิธีสอนที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความคาดหวังของนักเรียนนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองตามสื่อ/ประสบการณ์ที่ครูจัดให้

1 ความมุ่งหมายของวิธีการสอนตามความคาดหวัง
1.1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความคาดหวังและความสนใจ
1.2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อนที่มีความคาดหวังในสิ่งเดียวกัน
1.3. เพื่อตอบสนองความต้องการและความถนัดของนักเรียน
1.4. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล
2 ขั้นตอนของวิธีสอนตามความคาดหวัง
2.1. ครูทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมทั้งกำหนดเนื้อหาสาระที่จะให้การเรียนรู้
2.2 ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนความคาดหวังที่จะได้รับจากการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
และเนื้อหาสาระที่กำหนดให้
2,3. ครูจำแนกความคาดหวังของนักเรียนเป็นกลุ่มตามความคาดหวังที่ตรงกัน
2.4 เปรียบเทียบความคาดหวังของแต่ละกลุ่มกับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ตามแผนการเรียนรู้
เพื่อดูว่าจุดประสงค์ที่นักเรียนคาดหวังกับจุดประสงค์ที่กำหนดในแผนการเรียนรู้ครบถ้วนตรงกันหรือไม่ หากไม่ครบตามจุดประสงค์ในแผนการเรียนรู้ครูต้องเพิ่มความคาดหวังของครูที่ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ลงไปด้วย
2.5. ครูจัดสื่อหรือวัตกรรมการเรียนการสอนจำแนกตามความคาดหวังของนักเรียน และความคาดหวังของครู
2.6. ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มตามสื่อ หรือวัตกรรมที่ครูจัดเตรียมให้เพื่อตอบสนองความคาดหวังของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม
2.7. ครูแสดงความคาดหวังของตนและแสดงให้นักเรียนได้รับทราบ
2.8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปว่าการเรียนรู้ได้รับตามความคาดหวังหรือไม่
2.9. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานผลการศึกษาค้นคว้าหรือเรียนรู้ตามความคาดหวังของตนเองและความคาดหวังของกลุ่ม
3 ข้อดีของวิธีสอนตามความคาดหวัง
3.1. นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการรู้
3.2. ช่วยเสริมสร้างทักษะในการคิดและคาดหวัง
3.3. นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจจริงเพราะได้เรียนตามความคาดหวังของตน
4 ข้อสังเกตของวิธีการสอนตามความคาดหวัง
4.1. ครูต้องเตรียมสื่อหรือวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความคาดหวังของนักเรียน
4.2. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม ครูจึงต้องเตรียมสื่อให้พอกับจำนวนนักเรียน
4.3. หลังจากที่นักเรียนได้รายงานผลงานที่ได้จากการเรียนรู้ตอบสนองความคาดหวังแล้ว
ครูและนักเรียนต้องช่วยกันสรุปเนื้อหาตามจุดประสงค์การเรียนรู้อีกครั้งเพื่อเป็นการประสานความรู้ความเข้าใจในองค์รวมหรือความคิดรวบยอดโดยรวมความคาดหวังของนักเรียนทุกกลุ่ม และความคาดหวังของครูเข้าด้วยกัน
เจ้าอ้าย
เวลาหายไปนานๆ ก็คิดถึงกันมั่ง โลกจะได้ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจริงๆแล้วชั้นไม่ได้หายไปไหน วันๆก็ตะลอนหาแรงบันดาลใจมันหายากเย็นเสียจริง ชั้นไม่กล้าลงคำที่ยังไม่มั่นใจหาแรงบันดาลใจกับหาเรื่อง มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่เปล่า?เดินทางระหว่างวันทุกหนแห่งอย่างระมัดระวังหน่อยละกัน..ระวังตกบ่วง.โลกอธิวัฒน์นี่อยุ่ยากขึ้นทุกวัน

คิดถึงนายมากกว่าทุกวัน
เจ้าเอื้อย
 

"The difference between the impossible and the possible
lies in a man's determination."
- - Tommy Lasorda - -
เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเราหน้าที่ :: 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved