Neric-Club.Com
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           
             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14119221  

ชุมชนคนสร้างสื่อ

 

การใส่รูปภาพในเว็บเพจ     จะมีการใช้คำสั่งดังนี้

 • คำสั่ง <IMG SRC="ไฟล์รูปภาพ" ALT="ข้อความ"> ใช้สำหรับแสดงรูปภาพบนเว็บเพจ คำสั้ง ALT="ข้อความ" นั้นจะเป็นการอธิบาย ให้ผู้ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบ Text Mode ได้เห็นการวางตำเหน่งของรูปนั้น
 • การปรับขนาดของรูปภาพ เราสามารถปรับขนาดของรูปภาพคือ <IMG SRC="ไฟล์รูปภาพ" WIDTH="ขนาด" HEIGHT="ขนาด" ALT="ข้อความ"> คำสั่ง width="ขนาดของความกว้าง" height="ความยาว" เช่น
**ต่อไปจะไม่เขียนคำสั่ง head และ title คิดว่าเข้าใจแล้วในการเขียน head กำกับในเว็บเพจ แต่หากเพื่อนๆ เขียนเว็บเพจละก็ผมขอแนะนำว่าควรจะมีอยู่ทุกหน้าครับ** <HTML> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> <IMG SRC="easy.gif" ALT="Eesy logo"> <IMG SRC="easy.gif" ALT="Easy logo" WIDTH="200" HEIGHT="100"> </BODY> </HTML>
 
คำสั่งในการจัดหน้าเอกสาร    คำสั่งในการจัดหน้าเอกสารนี้มีอยู่ด้วยกัน หลายอย่างในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างมาเฉพาะที่จำเป็นนะครับ
 • <P> จะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่โดยจะเว้นทีละ 2 บรรทัด **ใช้คำสั่งนี้ต่อท้ายข้อความ หรือ รูปภาพที่ต้องการเว้น**
 • <BR>จะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่ทีละ บรรทัด **ใช้คำสั่งนี้ต่อท้ายข้อความ หรือ รูปภาพที่ต้องการเว้น**
 • <HR> เป็นการขีดเส้นคั่นหน้าหรือ ขั่นข้อความ
 • <CENTER>...</CENTER> จะเป็นการจัดข้อความ หรือรูปภาพนั้นให้อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษ ในแนวนอน เช่น <CENTER>กลาง</CENTER>
 • <DIV ALIGN="CENTER,LEFT,RIGHT">...</DIV> สามารถใช้แทน คำสั่ง center ข้างบนได้ครับ สามารถใช้ได้หลากหลาย
 • <ALIGN="LEFT,CENTER,RIGHT"> (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ใช้สำหรับจัดวางข้อความ หรือรูปภาพ ตามที่เราต้องการ เช่น เราต้องการที่จะวางภาพใดภาพหนึ่ง โดยให้อยู่ทางด้านขวามือ เขียนได้ดังนี้ <IMG SRC="mypicture.gif" ALIGN="RIGHT">
 • <TABLE>...</TABLE> คำสั่งนี้เป็นที่นิยมมากครับ เพราะสามารถจัดหน้าเอกสาร ได้อย่างอิสระและง่าย ภายใน Tags ของ table นี้ จะประกอบไปด้วย <TR>...</TR> คือ แถว และ <TD>...</TD> คือ คอลัมน์ และเราสามารถกำหนดความหนาของตารางได้ โดยระบุความหนาเป็นตัวเลข หรือไม่ต้องการ ที่จะให้เห็นเส้นตารางละก็ เราก็ระบุเป็น 0 ซะหรือไม่ต้องเขียนก็ได้ เรายังสามารถกำหนดความ กว้าง และ ความสูง ของตาราง โดยเป็นได้ทั้ง เปอร์เซ็นต์ หรือ พิกซ์เซลส์ ได้อีกครับ และเราสามารถกำหนดสีของตารางได้อีกด้วย ตัวอย่างในการเขียนตาราง เช่น
 • <HTML> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> <TABLE WIDTH=100%> <TR><TD>แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 1</TD><TD>แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 2 </TD></TR> <TR><TD>แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 1</TD><TD>แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 2</TD></TR> </TABLE> **ในการเขียนตัวอย่างข้างต้น จะไม่มีการแสดงเส้นตาราง แต่จะแสดงให้ดูในตัวอย่างต่อไปนี้** <TABLE WIDTH=100% BORDER=n> n=1,2,3,4,...(**เลือกกำหนดขนาดที่ต่องการตามใจชอบ** )> <TR><TD>แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 1</TD><TD>แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 2 </TD></TR> <TR><TD>แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 1</TD><TD>แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 2</TD></TR> </TABLE> **ต่อไปจะเป็นการกำหนดสี เฉพาะฉากหลังของ ตาราง ดังนี้** <TABLE WIDTH=100% BGCOLOR="#408080" BORDER=1> <TR><TD>แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 1</TD><TD>แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 2 </TD></TR> <TR><TD>แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 1</TD><TD>แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 2</TD></TR> </TABLE> **เป็นการกำหนดขนาดความกว้าง และความยาวเป็นแบบ พิกซ์เซลส์ <TABLE WIDTH=300 HEIGHT=200 BGCOLOR="#408080" BORDER=1> <TR><TD>แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 1</TD><TD>แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 2 </TD></TR> <TR><TD>แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 1</TD><TD>แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 2</TD></TR> </TABLE> </BODY> </HTML>
 
การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง(link) มีอยู่หลายวิธีดังนี้
 • การเชื่มโยงระหว่างเพจที่อยู่ในไดเรตเทอร์รี่เดียวกัน เขียนดังนี้ <A HREF="ไฟล์ที่ต้องการเชื่ม หรือลิงค์ไปหา">คำที่แสดงที่ที่ลิงค์</A>
 • การเชื่อมโยงระหว่างระหว่าง เพจที่อยู่คนละไดเรตเทอร์รี่ <A HREF="ไดเรตเทอรี่/ไฟล์ที่ต้องการเชื่อม">คำที่แสดงที่ที่ลิงค์</A>
 • การเชื่อมโยงระหว่างโฮมเพจ <A HREF="http://ที่อยู่ของโอมเพจนั้น">คำที่แสดงที่ที่ลิงค์</A>
 • การเชื่อมโยงโดยใช้รูปภาพ <A HREF="ไฟลล์ที่ต้องการเชื่อม"><IMG SRC="ไฟลล์รูปภาพ"></A>

<BLINK>...</BLINK>[ ใช้ได้กับ Netcape เท่านั้น ]     คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ทำให้ตัวหนังสือกระพริบโดยที่เราพิมพ์ตัวหนังสือ ภายในคำสั่งนี้โดยที่เราสามารถกำหนดว่าจะเน้นข้อความนั้นเป็นตัวหนา เอน ขีดเส้นใต้ ก็ได้ เช่น

**--ต่อไปนี้ผมจะไม่เขียนคำสั่ง <HTML>,<BODY> คิดว่าคุณคงเข้าใจในการเขียนคำสั่งนี้ แล้วนะครับต่อไปนี่คำสั่งทุกคำสั่งจะอยู่ภายในคำสั่งนี้--** <BLINK><font size=+2><B>ขนาดฟ้อนท์ +3 เน้นข้อความเป็น ตัวหนาสีแดง</B></BLINK>


หน้าที่ :: 78   79   80   81   82   83   84   85   86  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved