Neric-Club.Com
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           
             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14118978  

ชุมชนคนสร้างสื่อ

ตอนที่สาม จะเป็นการเขียน Form เพื่อติดต่อไปยังส่วนของโปรแกรมต่าง ๆ อย่างง่ายนะครับ

* การใช้ form และการเขียน form เพื่อนติดต่อกับโปรแกรมอื่น หรือส่งเมลล์

 • การกำหนด ฟอร์ม และการวาง ฟอร์ม ทำได้ดังนั้น
  <form method="post หรือ get"action="จุดที่ต้องการให้โปรแกรมฟอร์มส่งไป">
  .
  .
  .
  </form>
 • Tag ต่างๆที่จำเป็นในการใช้ร่วมกับ form มัดังนี้
  <input type="text" name="textfield">
  .... type = ตัวประการว่า แทกนั้นๆรับข้อมูลประเภทไหน
  .... name= เป็นตัวกำหนดชื่อของแทกนั้นๆ หรือ ชื่อตัวแปลที่จะต้องส่ง
  <input type="radio" name="radiobutton" value="radiobutton" checked>
  .... type = ตัวประการว่า แทกนั้นๆรับข้อมูลประเภทไหน
  .... name= เป็นตัวกำหนดชื่อของแทกนั้นๆ หรือ ชื่อตัวแปลที่จะต้องส่ง
  ....value=ค่าที่ต้องการให้ส่งออกไป ส่วนใหญ่แล้วจะทำเป็นคู่ๆ เพื่อนที่ให้เป็นตัวเลือก เช่น
  ....checked=คือกำหนดว่าเป็นตัวเลือกตัวแรก ที่เราต้องการให้เค้าเลือก
  ชาย หญิง
  จากตัวอย่างข้างล่างจะเขียนได้ดังนี้
<form method="post" action="">* เรายังไม่ได้กำหนดเป้าหมาย แต่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
<input type="radio" name="sex" value="m"> ชาย
<input type="radio" name="sex" value="f" checked > หญิง
</form>
 • <input type="checkbox" name="checkbox" value="checkbox" checked>
  .... type = ตัวประการว่า แทกนั้นๆรับข้อมูลประเภทไหน
  ....name= เป็นตัวกำหนดชื่อของแทกนั้นๆ หรือ ชื่อตัวแปลที่จะต้องส่ง
  ....value=ค่าที่ต้องการให้ส่งออกไป ส่วนใหญ่แล้วจะทำเป็นคู่ๆ เพื่อนที่ให้เป็นตัวเลือก
  ....checked=คือกำหนดว่าเป็นตัวเลือกตัวแรก ที่เราต้องการให้เค้าเลือก * สามารถกำหนดในหลายๆตัวได้
  1 2 3
<form method="post" action="">* เรายังไม่ได้กำหนดเป้าหมาย แต่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
<input type="checkbox" name="checkbox" value="1" checked> 1
<input type="checkbox" name="checkbox2" value="2" checked > 2
<input type="checkbox" name="checkbox3" value="3"> 3
</form>
 • <select name="select"> .......... </select>
  ....name= เป็นตัวกำหนดชื่อของแทกนั้นๆ หรือ ชื่อตัวแปลที่จะต้องส่ง
<form method="post" action="">* เรายังไม่ได้กำหนดเป้าหมาย แต่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
***คำสั่ง select นั้นจะมีส่วนย่อยเข้ามาดังนี้ เรียก Option
<option value="1" selected>ข้อความที่ 1</option> * คือ ข้อความในลิส ลำดับที่ 1
<option value="2">ข้อความที่ 2</option>
* คือ ข้อความในลิส ลำดับที่ 2
<option value="3">ข้อความที่ 3</option>
* คือ ข้อความในลิส ลำดับที่ 3
</form>
 • คำสั่งที่คุณมองไม่เห็นภายในฟอร์ม
  <input type="hidden" name="hiddenField">
  .... type = ตัวประการว่า แทกนั้นๆรับข้อมูลประเภทไหน
  ....name= เป็นตัวกำหนดชื่อของแทกนั้นๆ หรือ ชื่อตัวแปลที่จะต้องส่ง

 • ปุม ทำการส่งข้อความ หรือลบข้อความ
  <input type="submit" name="Submit" value="Submit">
  <input type="reset" name="Reset" value="Reset">
  .... type = ตัวประการว่า แทกนั้นๆรับข้อมูลประเภทไหน
  ....name= เป็นตัวกำหนดชื่อของแทกนั้นๆ หรือ ชื่อตัวแปลที่จะต้องส่ง

  ....value= สำหรับ ค่านี้จะต่างออกไปจากทุกๆคำสั่ง คือ value จากแทกนี้จะกำหนดข้อความที่แสดงออกมาทางปุ่ม

จากที่กล่าวมาทั้งหมด เราสามารถนำมารวมกันเพื่อจัดทำเป็น form ได้ดังนี้

ชื่อ
ข้อวามหน้าที่ :: 79   80   81   82   83   84   85   86  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved