Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12263966  

กิจกรรมของเรา

10 กุมภาพันธ์ 2554 คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูวิชาการโรงเรียนจากสพท.พิษณุโลกเขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1
10 กุมภาพันธ์ 2554   เวลา 13.00 น.-15.00 น. นายสิทธิดล พุทธรักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 2  นางสรัญญา แสงชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนำคณะผู้บริหาร กรรมการศูนย์เครือข่าย และครูวิชาการศูนย์เครือข่ายวังทอง 1 จากสพท. ศึกษาดูงาน  Best Practice ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ชมการบริหารจัดการ สำรวจสภาพแวดล้อม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาการของผู้เรียน ศักยภาพผู้สอน เทคโนโลยีด้านสื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอท่าปลามีโอกาสได้ต้อนรับอาคันตุกะด้วย ขอบคุณกำลังใจและข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนความคิดสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไปค่ะ

24-28 มกราคม 2554 Thapla ERIC Network จัดค่ายวิชาการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
24-28 มกราคม 2554 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 มีโอกาสรับรองแขกตัวน้อยๆอีกครั้งตามโครงการค่ายพัฒนาวิชาการ  Thapla ERIC Network ใช้โอกาสนี้จัดโครงการร่วมเข้าค่ายวิชาการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม 5 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 137 คน ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อยให้ มากกว่าปีที่ผ่านมา  ขอบคุณคณะทำงานจากโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1  โรงเรียนสิงคอมพิทยาฯ  โรงเรียนสว่างวิทย์  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4  โรงเรียนบ้านน้ำคอมและโรงเรียนบ้านท่าเรือค่ะ

19 มกราคม 2554 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ต้อนรับทีมวิจัยโรงเรียนในฝัน
19 มกราคม 2554 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ต้อนรับทีมวิจัยโรงเรียนในฝัน โดย ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกูล ดร.บุญธรรม พิมผากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 และ ดร.พรสวัลดิ์ ศิรศาตนันท์ เลขานุการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อติดตามระบบโครงสร้างภายในโรงเรียนโดยการใช้กลยุทธ์การดำเนินงานอย่างเหมาะสมมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการคงสภาพโรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อให้กำลังใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป   Thapla  ERIC  Network
มีโอกาสได้ต้อนรับคณะทีมวิจัยด้วย ขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูงค่ะ

11 มกราคม 2554 ประธานชุมนุมภาษาอังกฤษ รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
นายสมยศ วิมลจันทร์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะกรรมการฯ ออกประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2553 (กลุ่มภาคที่ 7) ประเมิน ด.ญ.สิริภัทร์ มีอินทร์ถา นักเรียนชั้น ป. 4 ร.ร.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ 2 โดยมีนายสง่า มีอินถา ผอ.ร.ร. พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

7 ตุลาคม 2553 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิตร) ศึกษาดูงานการเตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3

เวลา 13.00 น.โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิตร) ศึกษาดูงานการเตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 นำโดยคุณครูประกิม แปงการิยา วิชาการโรงเรียน คณะทำงานเข้าศึกษางานตามกลุ่มสาระ ขอบคุณทุกคำชมเชยซึ่งเป็นกำลังใจให้ขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะหน้าที่ :: 6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved