Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11202437  

กิจกรรมของเรา

6 ตุลาคม 2553 ทีมวิจัยการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 รอบสองเข้าติดตามประเมินโรงเรียนแกนนำฯ

6 ตุลาคม 2553 ทีมวิจัยการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 รอบสองเข้าชารจ์ติดตามผลและหาจุดอ่อนจุดแข็งเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ห้องเรียน วิชาที่รับผิดชอบคือการงานพื้นฐานอาชีพฯ ผู้สอนคุณครูทองสุข คู่ควร ,วิชาภาษาไทย คุณครูนภาพรรณ มระเสน ,สังคมศึกษา พุทธศาสนา ฯ ผู้สอนคุณครูสมเกียรติ ศาตรจำเริญ และภาษาอังกฤษ คุณครูภัสรา อุดาการเป็นเกียรติยิ่งที่ให้โอกาสคนของ สภษ.เข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง  การประเมินครั้งที่ 2 ผ่านไปแล้วอย่างเป็นกันเอง ทีมวิจัยเข้มแข็งและน่ารักมาก ปรากฏผลสรุปอย่างไรมาเล่าสู่กันฟังนะคะ


4-5 ตุลาคม 2553 คณะทำงานโรงเรียนแกนนำหลักสูตรขยายผลการนำทักษะการคิดสู่หน่วยการเรียนรู้
4-5 ตุลาคม 2553 ครูวิชาการจากโรงเรียนในเขตพื้นที่อตรดิตถ์ เขต 2 เข้ารับการอบรมขยายผลการนำทักษะการคิดสู่หน่วยการเรียนรู้ นำโดยศน.สมเดียว เกตุอินทร์และคณะทำงานจากโรงเรียนแกนนำหลักสูตรอันประกอบด้วยโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์  1โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตร และ น้ำปาดชนูปถัมภ์ ทั้งนี้ศูนย์เครือข่ายERIC Network อำเภอท่าปลารับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษ ก็ช่วยๆกันจ้ำ ช่วยกันพาย ได้ผลอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะ

30 กันยายน 2553 Thapla ERIC Network ต้อนรับอาคันตุกะราชบุรี
30 กันยายน 2553  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ 1 ต้อนรับคณะครูโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมจำนวน 40 คน โดยผู้อำนวยการ บุญฤทธิ์ เกียรติมงคล  Thapla ERIC Network ต้อนรับแขกคุณครูภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

29 กันยายน 2553 Thapla ERIC Network ต้อนรับคุณครูภาษาอังกฤษจากโรงเรียนอนุบาลวังขวัญ(ฟากท่า)
29 กันยายน 2553 คุณครูจากโรงเรียนอนุบาลวังขวัญ(ฟากท่า)ศึกษาดูงานโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 แวะเยี่ยม Thapla ERIC Network ด้วย ทั้งนี้ได้ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างยิ่งขอบคุณค่ะ

27 กันยายน 2553 Thapla ERIC Network ต้อนรับท่านผู้อำนวยการเขตสพป.อุตรดิตถ์เขต 2

27 กันยายน 2553 คณะผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนกลุ่มเตรียมรับการประเมิณ สมศ. ศึกษาดูงานที่โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการกิตติพศ พลพิลา และศึกษานิเทศก์ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยม Thapla ERIC Network ด้วย ขอบพระคุณกำลังใจที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องหน้าที่ :: 7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved