Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12120791  

โครงสร้างทางภาษา

eposition
 
Prepositions
 
1. การใช้ in on at กับเวลา

at ใช้ระบุเวลา ณ จุดใดจุดหนึ่ง เช่น

at noon

เวลาเที่ยงวัน

at night

เวลากลางคืน

at midday

เวลาเที่ยงวัน

at six o'clock

เวลาหกโมงเช้า

at Christmas

ในวันคริสต์มาส


at ใช้กับสำนวนที่เกี่ยวกับเวลา เช่น

at first ในตอนแรก
at once ในทันที
at last ในท้ายสุด
at lunch time ในเวลาอาหารกลางวัน
at present ขณะนี้on ใช้กับวันของสัปดาห์ทั้งหมดเช่น

on Sunday                  วันอาทิตย์
on Monday                 วันจันทร์
on Tuesday               วันอังคาร
on Wednesday          วันพุธ
on Thursday                วันพฤหัสบดี
on Friday                    วันศุกร์
on Saturday                วันเสาร์


on ใช้กับวันที่ วันสำคัญทางศาสนาหรือทางราชการ และวันหยุดต่างๆ

on May 1st ในวันที่ 1 พฤษภาคม
on Christmas Day ในวันคริสต์มาส
on New Year's day ในวันขึ้นปีใหม่
on holiday  ในวันหยุด
on vacation ในวันหยุด
on time ตรงเวลา
on Songkran day ในวันสงกรานต์


in ใช้กับส่วนของวันเช่น

in the morning ในตอนเช้า
in the afternoon ในตอนบ่าย
in the evening ในตอนเย็น

 

in ใช้กับเวลาหรือระยะเวลาที่ยาวขึ้นเช่นเดือน ปี และฤดู

in 2000 ในปี 2000
in summer ในฤดูร้อน
in June 1999  ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1999
in the 21th century ในศตวรรษที่ 21
in the past ในอดีต
in time ทันเวลา
in the future ในอนาคต
in a few months ในอีก 2-3 เดือน
in two hours  ภายในสองชั่วโมง
in a week's time ในหนึ่งสัปดาห์
2. การใช้ in on at กับสถานที่

at ใช้กับบ้านเลขที่เช่น

at 224 Mango Street, at 987 Big Elm Road, at 67 Sukhumvit Road


at ใช้กับสถานที่ซึ่งเป็นจุดเล็กๆเช่นในระดับเมืองหรือใช้
กับสถานที่เล็กๆหรือระบุตำแหน่งที่แน่นอนเช่น

at home ที่บ้าน
at the hospital ที่โรงพยาบาล
at the airport ที่สนามบิน
at the bus station ที่สถานีขนส่ง
at the meeting ที่ประชุม
at the window ที่หน้าต่าง
at the river ที่แม่นํ้า
at the concert ที่คอนเสิร์ต
at the door ที่ประตู
at the party ที่งานเลี้ยง

 

at ที่ใช้กับสำนวนอื่นๆเช่น

at work ขณะทำงาน
at best อย่างดีที่สุด
at will ตามความต้องการ
at least อย่างน้อยที่สุด
at loss ขาดทุน
at worst อย่างแย่ที่สุด
at large มีอิสระ


on ใช้เชื่อมต่อระหว่างสองที่เช่น

on Silom Road บนถนนสีลม
on the way home ในระหว่างทางกลับบ้าน


on ใช้กับตำแหน่งบนพื้นผิวเช่น

on the table บนโต๊ะ
on the ceiling บนเพดาน
on the sidewalk บนทางข้างถนน
on the floor บนพื้น
on the train บนรถไฟ
on a bicycle บนรถจักรยาน
on the wall บนผนัง
on the coast บนชายฝั่ง
on paper บนกระดาษ


on ใช้กับสำนวนต่อไปนี้

on business ว่าด้วยเรื่องธุรกิจ
on tour ในขณะท่องเที่ยว
on the radio ในวิทยุ
on air ขณะออกอากาศ
on television ในโทรทัศน์
on the phone ทางโทรศัพท์
on purpose โดยตั้งใจ
on fire ในขณะไฟไหม้
on the list ในรายชื่อ
on pleasure เพื่อความสนุกสนาน
on duty ในขณะปฎิบัติหน้าที่
on guard เตรียมพร้อม

 

in ใช้กับสถานที่ที่ค่อนข้างใหญ่เช่นเมืองจังหวัด ประเทศหรือทวีปเช่น

in Chiang Mai ในจังหวัดเชียงใหม่
in Asia ในทวีปเอเชีย
in the world ในโลก
in the army ในกองทัพ
in the sky ในท้องฟ้า
in the river ในแม่นํ้า
in the sea ในทะเล
in the parking lot ในลานจอดรถ
นอกจากนี้ยังยังมีคำว่า
during แปลว่า ระหว่าง
till, until ใช้เกี่ยวกับเวลาแปลว่า จนกระทั่ง จนถึง
before ใช้เกี่ยวกับเวลาแปลว่า ก่อน
after ใช้เกี่ยวกับเวลาแปลว่า หลัง
from ใช้กับเวลาหรือสถานที่แปลว่า นับตั้งแต่
from...to แปลว่า จาก...ถึง
from...till แปลว่า ตั้งแต่...ถึง
between... and แปลว่า ระหว่าง...ถึง
by แปลว่าด้วย(ใช้กับการเดินทางด้วยยานพาหนะแปลว่า) ข้าง ใกล้
in front of แปลว่า ข้างหน้า
outside แปลว่า ข้างนอก ภายนอก
inside แปลว่า ข้างใน ภายใน
behind แปลว่า ข้างหลัง
 
 
Fill in the correct prepositions

1 I’m angry ............... him for telling lies about me.

2 Are you afraid ............... him?

3 It’s very nice ............... you to lend me your car.

4 He is married ............... his sister.

5 It’s very nice ............... you to lend me your car.

6 Why are you always so rude ............... your parents?

7 It wasn’t very polite ............... him to leave without saying thank you.

8 I can’t understand people who are cruel ............... animals.

9 I have to stop to talk to you. I’m a bit short ............... time.

10 Are you interested ............... football?

11 You shoes are similar ............... mine but they are not exactly the same.

12 We’ve got enough to eat. The fridge is full ............... food.

13 I felt sorry ............... the children because it rained every day.

14 He said he was sorry ............... the situation but there was nothing he could do.

15 He is good ............... playing chess.
 


หน้าที่ :: 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved