Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12263804  

กิจกรรมของเรา

ครูแกนนำและศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการเข้าร่วมสังเกตการณ์การใช้สื่อ Teacher's kit
 เมื่อพบปัญหาว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ ครูในโรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะระดับประถมศึกษาจะไม่จบเอกภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ครูไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอน นอกจากนี้หลายโรงเรียนจะไม่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมต้น แต่จะสอนภาษาอังกฤษในประถมปลายแทน ดังนั้นการวางรากฐานภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแต่ต้นให้กับนักเรียนจึงเป็นปัญหามาโดยตลอด แม้จะมีความพยายามจัดอบรมครูเรื่องการสอนภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่องและใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราเข้าใจกันดีว่าครูในชั้นประถมต้องสอนทุกวิชา การที่จะให้มาฝึกฝนภาษาอังกฤษ ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ สพฐ.จึงได้จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เรียกว่า Teacher Kit ขึ้น ซึ่งสื่อดังกล่าวได้มีการทดลองนำร่องไปแล้วในโรงเรียนจำนวน 225 แห่ง พบว่าประสบผลสำเร็จจึงได้ขยายเพิ่มเป็น 21,000 แห่งในปัจจุบัน ทั้งนี้ได้จัดอบรมครูแกนนำเพื่อเป็นแม่ไก่นำไปขยายผลให้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ส่งครูแกนนำจากสี่อำเภอรวมถึงศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการเข้าร่วมสังเกตุการณ์เพื่อนำมาขยายผลและเดินหน้าพัฒนางานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เข้มแข็งอย่างเต็มที่ต่อไป

สถาบันภาษาอังกฤษจัดอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้ดูแลศูนย์และศึกษานิเทศก์ Project Manager เตรียมความพร้อมการสอบ ONET
   แม้ว่าผลการประเมิน O-Net ของวิชาภาษาอังกฤษในปีที่ผ่านมามีคะแนนสูงขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่นับว่าเป็นที่พอใจ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ครูและนักเรียนไม่คุ้นเคยรูปแบบข้อสอบ คำสั่งในข้อสอบและการฝึกฝนในการวิเคราะห์ข้อสอบ สถาบันภาษาอังกฤษจึงร่วมวางแผนจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มอนุมัติงบประมาณจัดค่ายภาษาอังกฤษเข้มให้แก่นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายชั้นม.3 และ ป.6 โดยผ่าน ERIC Network สี่อำเภอทั้งนี้ได้มีการวางแผนร่วมสำหรับครูผู้ประสานงานศูนย์และศึกษานิเทศก์เพื่อเป้าหมายทิศทางเดียวกัน  ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อบรมบุคคลากรบนเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมความพร้อม “working language”
เมื่ออาเซียนกำหนดให้ภาษาอังกฤษ เป็น “working language” เราจึงต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ตามความหมายของถ้อยคำว่าเป็น “ภาษาทำงาน” ของทุกคนในอาเซียน ทุกคนที่ “ทำงานเกี่ยวกับอาเซียน”, “ทำงานในอาเซียน”, ทำงานร่วมกับเพื่อนอาเซียน”, “มีเครือข่ายประชาสังคมอาเซียน”, “แสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน” ทุกคนต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี ไปจนถึงเกษตรกรชาวไร่ชาวนา ชาวบ้านทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน ฯลฯ เพื่อพัฒนามาตรฐานของภาพองค์รวมในโอกาสต่อไป สถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ให้อบรมผู้เรียน ผู้สอน และบุคคลากรในเขตพื้นที่ สพป.อต.เขต 2สนองนโยบายรับการอบรมแบบยั่งยืนในหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ผู้ดำเนินการกิจกรรมมืออาชีพอย่างทวีป แก้ววงหิวและทีมงานร่วมด้วยช่วยกันให้บบรลุเป้าประสงค์ของโครงการได้ ส่วนต่างคือการต่อยอดของแต่ละตัวตน ตระหนักกันไว้เต็มใจตามกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English”“ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ถึงเวลาจริงจริงแล้วที่ชาวไทยจะต้องพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ในประชาคมอาเซียน ณ วันนี้เป็นต้นไป

ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสสพป.อุตรดิตถ์ 2 ที่ห้องมณีน่านและสวนสุมาลัย เขื่อนสิริกิติ์
  น้องชั้นประถมจัดค่ายกันไปแล้วพี่ๆมัธยมขอจัดบ้าง ได้อาสาสมัครอเมริกัน 4 คนนำโดย Danail Rudolf  จากอนุบาลฟากท่า Amanda จากจังหวัดเชียงใหม่   J.M  คนช่างเล่นจากจังหวัดน่าน และ Mike จากแม่ระมาด ทีมงานตั้งใจทำงานกันอย่างแข็งขันร่วมกับวิทยากรคนเก่ง ธีรวัฒน์ มูลเงิน จากน้ำพร้าสามัคคี มณีรัตน์ สิงห์ฉลาดและพิมพ์พรรณ บำรุงกิจ จากน้ำปาดชนูปถัมภ์ ชาวค่ายพอใจทั้งสถานที่ภาคสนาม ภาคกิจกรรม อาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก อย่างนี้น่าจะอยู่ค่ายกันสักเดือนให้พิธีกรดาวรุ่งพุ่งแรง อัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติหาทางกลับบ้านไม่ถูกเลย ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 ผอ.อมรศักดิ์ ปิ่นทองเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดค่ายแต่เช้า วันหยุดกับระยะทางแสนไกลท่านขับรถมาด้วยตัวเอง โอวาทเช้าวันนั้นก็ประทับใจเป็นกำลังใจแก่ทีมงานที่สุดเลยค่ะ

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เป็นเจ้าภาพจัดค่ายภาษาอังกฤษ English Summer Camp
   เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลกทั้งเรื่องของประเทศเพื่อนบ้าน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เงินตรา การแต่งกาย และวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศ สถาบันภาษาอังกฤษทุ่มทุนให้แก่นักเรียนทั่วไทย  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนี้นอกจากจะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กแล้วยังทำให้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 ขานรับนโยบายพัฒนาผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรบนสำนักงาน โดยมีกำลังขับเคลื่อนจาก ERIC Network ทั้งสี่อำเภอ ซึ่งในแต่ละศูนย์มีทีมงานเข้มแข็งชุดเฉพาะกิจ จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคบันเทิงให้ผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมนำประสบการณ์กลับไปต่อยอดที่โรงเรียนขอขอบคุณมาเป็นอย่างสูง


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved