Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12241046  

โครงสร้างทางภาษา

 
Nouns 
 
คำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของมีดังนี้

The plural of nouns (คำนามพหูพจน์)

1.คำนามที่อยู่ในรูปของพหูพจน์ส่วนใหญ่จะเติม s หรือ es ท้ายคำ

Singular
Plural
  Meaning
boat     
boats
เรือ
hat          
hats
หมาก
house 
houses
บ้าน
river       
rivers
แม่นํ้า
chair    
chairs
เก้าอี้
boy        
boys
เด็กผู้ชาย
girl             
girls
เด็กผู้หญิง
computer   
computers
เครื่องคอมพิวเตอร์
car          
cars
รถยนตร์
 
    
2.คำนามที่ลงท้ายด้วย yหน้า y เป็นพยัญชนะเมื่อต้องการทำเป็นนามพหูพจน์ให้เปลี่ยน y เป็น
i แล้วเติม es
 
 

Singular

Plural

 

cry

cries

ร้องไห้

fly

flies

แมลงวัน

candy

candies

ลูกกวาด

city

cities

เมือง

lady

ladies

สุภาพสตรี

baby

babies

เด็กทารก

party

parties

งานเลี้ยง

 

Note:ถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลย

day

days

วัน

key

keys

กุญแจ

monkey

monkeys

ลิง


3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o หน้า o เป็นพยัญชนะให้เติม es

 

Singular      

Plural

tomato        

tomatoes มะเขือเทศ

mango        

mangoes มะม่วง

potato        

potatoes มันฝรั่ง

pamelo       

pameloes ส้มโอ

hero               

heroes วีระบุรุษ

Note:ถ้าหน้า o เป็นสระให้เติม s ได้เลย

Singular      

Plural

zoo                    

zoos สวนสัตว์

radio        

radios วิทยุ

studio        

studios โรงถ่ายทำ

คำยกเว้น แม้ว่าหน้าo จะเป็นพยัญชนะแต่ต้องเติม s ได้เท่านั้น

photo  

รูปถ่าย

piano     

เปียโน

casino  

กาซิโน


4. คำนามพหูพจน์บางตัวจะเปลี่ยนรูปไปจากนามเอกพจน์

 
Singular
Plural
 
woman               
women
ผู้หญิง
man                           
men
ผู้ชาย
child                   
children
เด็ก
knife                     
knives
มีด
tooth                       
teeth
ฟัน
foot                           
feet
เท้า
bus                    
buses
รถบัส
person       
people
คน ประชาชน
leaf                  
leaves
ใบไม้
wife                     
wives
ภรรยา
life                      
lives
ชีวิต
loaf                
loaves
ก้อน แถว (ขนมปัง)
box                  
boxes
กล่อง
kiss                 
kisses
จูบ
glass      
glasses
แก้ว กระจก
cactus            
cacti
ต้นตะบองเพชร
fungus        
fungi
เชื้อรา
nucleus    
nuclei
นิวเคลียส
syllabus   
syllabi
หลักสูตร
thesis        
theses
วิทยานิพนธ์
crisis            
crises
วิกฤติการณ์
phenomenon 
phenomena
ปรากฎการณ์
criterion 
criteria
บรรทัดฐาน มาตรการ
 
5. คำนามบางคำที่มีรูปเดียวกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

 

Singular 

Plural

sheep 

sheep แกะ

fish               

fish ปลา

species 

species ชนิด

deer            

deer กวาง


6.คำนามบางคำมีรูปเป็นพหูพจน์แต่ใช้เป็นเอกพจน์
Examples:
news ข่าว
The news is on at 6.30 p.m.
athletics:นักกีฬา นักกรีฑา
Athletics is good for young people.
liguistics:ภาษาศาสตร์
Linguistics is the study of language.
darts เกมปาเป้า
Darts is a popular game in England.
politics    การเมือง

7.คำนามบางคำเป็นรูปพหูพจน์และใช้เป็นพหูพจน์

trousers: กางเกงขายาว
My trousers are too tight.
jeans: กางเกงยีนส์
Her jeans are black.
glasses: แว่นตา
Those glasses are his.
scissors กรรไกร
shorts กางเกงขาสั้น
thanks ขอบใจ
stairs บันได
congratulations ขอแสดงความยินดี
wages ค้าจ้าง ค่าแรง
spectacles แว่นตา
goods สินค้า


Countable and Uncountable Nouns
(นามนับได้และคำนามนับไม่ได้)

1.Countable nouns (นามนับได้)
a. สำหรับสิ่งที่เราสามารถนับได้เช่น
one dog สุนัขหนึ่งตัว
a cat      แมวหนึ่งตัว
six men   ผู้ชายหกคน
a house  บ้านหนึ่งหลัง


b. มีรูปเป็นเอกพจน์และพหูพจน์เช่น
three dogs สุนัขสามตัว
ten ducks เป็ดสิบตัว
a woman ผู้หญิงหนึ่งคน
the shops. ร้านค้าหลายร้าน


2. Uncountable nouns (นามนับไม่ได้)
a. คือสิ่งที่เราไม่สามารถนับได้เช่น
tea นํ้าชา
sugar  นํ้าตาล
water  นํ้า
air  อากาศ
rice  ข้าว
food อาหาร
milk  นม
snow หิมะ
dust ฝุ่น
wood ไม้
hair ผม
money เงิน
meat เนื้อ
coffee กาแฟ

 
b. นามที่บอกอาการ ความรู้สึก สภาพ ลักษณะเช่น
richness  ความรํ่ารวย
movement ความเคลื่อนไหว
beauty ความสวย
love ความรัก
knowledge  ความรู้
 
Compound Nouns (คำนามผสม)
คำนามผสมเป็นการเอาคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาผสมกันซึ่งเป็นการผสมระหว่าง
1.noun +noun
girl + friend = girlfriend  เพื่อนหญิง
traffic + lights =traffic lights    สัญญาณไฟจราจร
noun + verb
head + ache = headache ปวดหัว

2. verb + noun
work + man = workman  กรรมกร

3. noun + verb
hair + cut = haircut การตัดผม

4. verb + prep.
hold + up = holdup การปล้น

5. adj.+ noun
green +house = greenhouse เรือนกระจก
quick + silver = quicksilver  ปรอท

 
Proper Nouns (นามเฉพาะ)
Capital letters อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
:เราใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับ

1. ชื่อ นามสกุล และตำแหน่ง
Somchai
the President of the United States

2  ชื่องาน ชื่อภาพยนตรชื่อหนังสือ
Death in Venice, The Barber of Seville
 
3.ชื่อเดือน ชื่อวัน และชื่อวันหยุด
Monday, October, Easter

4. คำคุณศัพท์ที่มาจากคำนามเฉพาะ
Thai cooking, a German car

5. ชื่อทางภูมิศาสตร์
French Alps, the Nile , the Atlantic

6. ชื่อถนน ชื่ออาคารสถานที่ ชื่อสวนสาธารณะ
Main Street, Central Park, Silom Road


หน้าที่ :: 4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved