Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12263965  

กิจกรรมของเรา

น้ำปาดเปิดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ERIC Network อำเภอน้ำปาดโดยผอ.เสมอ นาสอน ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ำปาด และนางสุลลิตา แก้วสะอาด ผู้ประสานงานศูนย์เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสองระดับชั้นพร้อมกันณ.หอประชุมโรงเรียนบ้านปากปาด ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2555  เพื่อให้ผู้เรียนชาวค่ายระดับ ป.6 และม.3 คุ้นเคยกับการทำข้อสอบภาคพิสดารเตรียมรับ onet ในปลายเดือนหน้า  มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 นายวิมล ภู่ดัด ประธานพิธีเปิดกล่าวให้โอวาทและหลักการความสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษ ได้คณะครูผู้มีความสามารถเป็นวิทยากร ผู้บริหารส่วนใหญ่ติดภาระกิจศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเคย แต่ก็ให้ความสำคัญกับวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยไปกว่าวิชาอื่นๆ ส่งคุณครูมาร่วมมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และเปิดทางสว่างให้ลูกศิษย์ตัวน้อย ขอขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูง 

23 - 25 มกราคม 2555 ERIC Network บ้านโคกเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ERIC Network บ้านโคกโดยผอ.อุทัย ปิ่นเพ็ชร ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบ้านโคก และนางสาวใจปอง ไชยมงคลผู้ประสานงานศูนย์เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสองระดับชั้นพร้อมกันณ.หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านโคก เพื่อให้ผู้เรียนชาวค่ายระดับ ป.6 และม.3 คุ้นเคยกับการทำข้อสอบภาคพิสดารเตรียมรับ onet ในปลายเดือนหน้า  มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 นายธรรมนูญ พิชัยประธานพิธีเปิดกล่าวให้โอวาทและหลักการความสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษ ได้คณะครูผู้มีความสามารถเป็นวิทยากร มีท่านผู้บริหารจากโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมด้วยหลายท่าน  แม้ว่าแต่ละโรงเรียนจะมีงานเฉพาะหน้ากันมากมายจากนโยบายเร่งด่วน แต่ก็ให้ความสำคัญกับวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยไปกว่าวิชาอื่นๆ ขอขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูง 

19 - 21 มกราคม 2555 ERIC Network ท่าปลาเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ERIC Network ท่าปลาเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสองระดับชั้นพร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 โดยผู้เรียนชาวค่ายระดับ ป.6 และม.3 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 นายณุกูล เดือนหงายประธานพิธีเปิด นอกจากให้คณะครูผู้มีความสามารถมาเป็นวิทยากรแล้วท่านผู้บริหารจากโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  แม้ว่าแต่ละโรงเรียนจะมีงานเฉพาะหน้ากันมากมายจากนโยบายเร่งด่วน แต่ก็ให้ความสำคัญกับวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยไปกว่าวิชาขอขอบคุณมาเป็นอย่างสูง

18-20 มกราคม ERIC Network ฟากท่าเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มระดับชั้นป.6และม.3
ERIC Network ฟากท่าโดยผอ.ประสิทธิ์ หอมขจร ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสองระดับชั้นพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2555 โดยผู้เรียนชาวค่ายทั้งร้อยเปอร์เซนต์ในระดับ ป.6 ที่อาคารกีฬาเทศบาลฟากท่า ระดับม.3 ที่วัดกกต้อง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 นายณุกูล เดือนหงายประธานพิธีเปิด

11 มกราคม 2555 ผอ.สพป.อต.2 เป็นประธานการประชุมวางแผนจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
เนื่องจากวิเคราะห์กันแล้วพบว่าสาเหตุที่ผลการประเมิน O-Net ของวิชาภาษาอังกฤษในปีที่ผ่านมามีคะแนนต่ำส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ครูและนักเรียนไม่คุ้นเคยรูปแบบข้อสอบ คำสั่งในข้อสอบและการฝึกฝนในการวิเคราะห์ข้อสอบ ผอ.อมรศักดิ์ ปิ่นทอง ให้เกียรติเป็นประธานร่วมวางแผนจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มอนุมัติงบประมาณบูรณาการสองโครงการใหญ่ให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดค่ายภาษาอังกฤษเข้มให้แก่นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายชั้นม.3 และ ป.6 โดยผ่าน ERIC Network สี่อำเภอ รวมกับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสาระภาษาต่างประเทศ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


หน้าที่ :: 3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved